Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m 1952 ?iiri

Vehbi K?z?lgül'ün Atatürk için yazd??? 10 Kas?m 1952 ?iirini ?u anda okumaktas?n?z. Buyrun 10 Kas?m 1952 ?iiri;
10 KASIM 1952
Sabahlar, her zaman güzel de?ildir,
Her zaman ayr?l?k ak?amla gelmez.
Al atlar s?rt?nda hoyratt?r fecir,
Hoyratt?r, ne kalbler k?rm??t?r, bilmez.
Sabahlar her zaman güzel de?ildir.
Vakti, bir yerinden bölünce ?afak
?ri ve rüyal? gözlerle müphem;
Nur olmu? içimde san?r?m ak pak
Ayr? bir mânada korktu?um adem,
Eski dü?üncemde, rahat ve uzak.
Fethe ç?km?? gibi duyar?m birden
E?siz gururunu bir cihangirin.
Ufuklar üstünde yüzen tekbirden
Vatanca büyümü? asil ve derin
Bir matem tütmekte ?imdi fecirden
Nefti yaln?zl??? ba?lar zaman?n
Ma?firet ürperir, da??l?r, uçar.
Ölüm korkusuyle dolu bir an?n
Müphem uzletinde ebedî ruhlar;
Nefti yaln?zl??? ba?lar zaman?n.
Rüzgar esmez olmu?, sular durgundur,
Bir garip hali var Dolmabahçe'nin;
Hala içimizde yüzen gecenin
Ayd?nl?k bilmeyen devam? durur,
Rüzgar esmez olmu?, sular durgundur.
Ruh için, ölümsüz, derler cihanda,
Her mevsim onunla güzel her seher
Bütün esatiri parçalasan da
Atatürk önünde ma?lupsun kader!
Ruh için, ölümsüz derler cihanda.
Vehbi KIZILGÜL
Atatürk Sayfas? Alt Kategoriler;
Atatürkün Hayat?
Atatürk ?iirleri
K?sa Atatürk ?iirleri

#2960

 
© 2015
AŞK