Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

14 ?ubat Sevgililer Günü Mesajlar?

14 ?ubat Sevgililer Günü Mesajlar?
Sen günesin do?du?u, karanl???n bitti?i yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!
Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il m?? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m.
Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm...
Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat.
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim.
Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dile?iyle..
Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikan?n 60 saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz gecen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim...
O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum.
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun.
Sevgililer gününde belki yan?nda de?ilim ama dünde, bugünde, yar?nda yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy ben hep orday?m!
Ayr?l?k küçük sevgileri oldurur ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgâr?n mumu söndürüp yang?n? güçlendirdi?i gibi... Bizim de sevgimiz hep yasayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dile?iyle...
Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgârlara f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi.
Sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadar? geliyor. Ama bil ki gerçe?ini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdi?imi f?s?ldamak.. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Sen benim hayat?mda oldu?un surece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmay? diliyorum.
Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an çünkü hiç bir ?ey seni sevmek gibi de?il! Seni o kadar çok özledim ki...
Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.
Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Eskiler böyle der. Gökku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Seni tahmin edece?in kadar de?il, tahammül edemeyece?in kadar çok seviyorum. Sana "sevgilim!" diyebildi?im için kendimi çok ?ansl? görüyorum.
Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.
Yasamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak de?il, sensizken bile seninle olabilmektir... Bu sevgililer gününde yan?nda de?ilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!
Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki mart?lar ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dile?iyle sevgililer günün kutlu olsun!
Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin asl?nda. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.
E?er gökyüzü bir parça kâ??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.
Baz? rüyalar di?erlerinden daha uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam ?u an bu mesaj? okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

#2232

 
© 2015
AŞK