Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

19 May?s'ta Dü?ünceler ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için U?ur Yi?it taraf?ndan yaz?lm?? olan 19 may?s'ta dü?ünceler ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde ?iir hakk?nda görü?lerinizi belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
19 MAYIS'TA DÜ?ÜNCELER
Sen, geceyi gündüze katan
Kaputa sar?n?p karda yatan
Sen, müstesna ölümsüz kahraman
Çanakkale'nin çelik kalesi
Sen, dü?mandan kaç?lmaz, diyen
Bir avuç, cephanesiz, ke?if koluyla
Da? gibi z?rhlar?n kar??s?nda duran
Duru durup, Dumlup?nar'da
Turnay? gözünden vuran
Çar?ks?z, tüfeksiz, ekmeksiz
Ka?n?yla, Ay?eyle, Fatmayla
Ordulara Akdeniz'i gösteren
Senin yolunday?z bugün de...
Yorulmaz Usanmay?z
Yenilmeyiz, dönmeyiz
Senden ald?k ?????m?z?,
Gökte bile kalmasa bir k?v?lc?m
Yine sönmeyiz.
Gözlerin güne? bize,
Sözlerin ate? bize,
Bir kavu?turdun sevdi?imize,
Hürriyet, vatana.
Bugün 19 MAYIS
Senin yolunday?z.
Dönmeyiz bir ad?m sa?a, sola,
Dönmeyiz bir ad?m geri.
Hep ayn? heyecanla görüyoruz seni
At üstünde,
Parma??n ufukta
"-Ordular, Hedefiniz Akdeniz'dir, ?leri!"
Hep böyle görüyoruz seni,
Hep ayn? heyecan? ta??yoruz,
Hep ayn? heyecanla
9 Eylül'de ?zmir'e girer gibi
Ya??yoruz.
Hep dev gibiyiz
Hep aslan gibi,
?imdi hep senin gibiyiz.
Kimse yan bakam?yor art?k bize,
Hatt? müdafaa yok,
Sath? müdafaa var.
Edirne'den Kars'a,
?zmir'den Rize'ye kadar
Akdeniz'den Karadeniz'e,
Yal?n k?l?ç,
Kükremi?,
Bekliyoruz.
Bugün elle tutuyor, gözle görüyoruz
"^Yurtta sulh, cihanda sulh" dedi?ini.
Dumlup?nar'da yat?yor ?ehitler,
Her gün gidip geliyoruz
Senden onlara mekik dokuyoruz.
Silah çat?yor, süngü tak?yoruz...
19 May?s'ta Samsun'a ç?kt???n gibi heyecanla
Her y?l okuldan ç?k?yoruz.
Biz de sen olduk ?imdi
Her köyde, her okulda, her fabrikada
Cumhuriyeti emanet etti?in
GENÇL?K VAR!

#3113

 
© 2015
AŞK