Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

2015 Do?um Günü Mesajlar?

Tüm derdini anlatabilece?in gerçek bir dostun varsa, can?n? neyin s?kt???n?n hiçbir önemi yoktur. Benim böyle bir dostum var ve bugün onun do?um günü... Do?um günün kutlu olsun candostum...

Gülmek gülenin, y?ld?zlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun. O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan ya?lar de?erini bilmeyenlere sadaka olsun. do?um günün kutlu olsun...

?nanm?yorum, o kadar oldun mu sen? Ama olsun, üzülme her ya??n ayr? bir güzelli?i var... Do?um günün kutlu olsun!!!

?çindeki çocu?u yüre?indeki umudu asla yitirme... A?lamalar?n bin beteri de geçse içinde, bu ya?ama inat gülümse... Do?um günün kutlu olsun...

Senin gibi insanlar çok s?k gelmiyorlar yeryüzüne... Allah'a bir kez daha ?ükrediyorum seni yeryüzüne gönderip kar??ma ç?kard??? için Do?um günün kutlu olsun

Do?acak her yeni günü sana arma?an ediyorum. do?umgünün kutlu olsun...

Kalbin hengi güzel ?ey için çarp?yorsa, her do?an gün sana onu getirsin. Do?um günün kutlu olsun.

Gelece?inin her yeni günü bir öncekinden daha güzel geçsin. Mutlu y?llar...

Her zaman her?eyin gönlünce olmas?n? diliyorum. Asla hüzünlenmesin o güzel gözlerin. Yar?n?n bugününden umutlu, bugünün dünden mutlu olsun. Do?um günün kutlu olsun...

Yeni ya??nda güzellikler dolsun hayat?na... Do?um günün kutlu olsun

Yeni ya??nda güne? ve ay birlik olup diledi?in her güzelli?i getirsin kap?na. Nice senelere

Özlem ve hayallerinin yeni ya??nda gerçekle?mesi dile?iyle mutlu y?llar...

Ya??n kaç olursa olsun her ?eyin en güzeli seninle olsun Nice mutlu ve huzur dolu y?llara...

Yeni bir sayfaya güzel hikayeler yazman dile?iyle iyi ki do?dun...

dostlar ac? söyler ama hep do?ru söyler... Bugün farkl? bir ?ey yap?p hem tatl? hem de do?ru bir ?ey söyleyece?im..?yiki do?dun, iyiki vars?n...

Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken, gelece?in sana kalbinden geçen tüm istekleri vermesini diliyorum. Do?um günün kutlu olsun.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#823

 
© 2015
AŞK