Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

2015 Güzel Sözler

A?k ile ilgili en güzel en romantik en duygusal sözler aras?ndan seçdi?imiz sözleri çok be?eneceksiniz. 2013 Y?l?n?n en güzel sözleri sizlerle..

A?k insan?n hayat? boyunca ya?amad??? ilk defa ya?an?lan bir duygudur. Bu e?er birine a??ksan sevdi?ini gördü?ünde kalbinde bir heyecan basar.

A?k, imkans?z birçok ?eyi mümkün k?lar.

Neden... A?k her zaman mutlu sonla bitmiyor, Neden... Hayat her zaman olunda gitmiyor, Neden... Tanr? bazen kulunu i?itmiyor, Neden... Neden Allah'?m neden...

Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir.

Hayat?n a??rl???n? ve ac?s?n? tek bir sözcük unutturur bize A?K..

Bir kad?n size soru soruyorsa do?ruyu söyleyin çünkü muhtemelen cevab? biliyordur.

Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.

Çekti?in ac? kadar olgunla??rs?n diyorlar. Olgunla?a olgunla?a çürüdük, bilmiyorlar.

Unutma , yoku? a?a?? inmek kolayd?r ama manzara tepeden seyredilir...

Öyle kolay sanat de?ildir uyumak, onun u?runa bütün gün uyan?k durmak gerek...

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir ?ey bekleme...

Öyle kolay sanat de?ildir uyumak, onun u?runa bütün gün uyan?k durmak gerek...

Herkes kendi uçurumlar?n?n derinli?ine inan?r

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir ?ey bekleme..

Geciktikçe, daha da gecikmek için yeni nedenler ke?federsin

?nsan f?rsatlar?n gelmesini bekler , f?rsatlarda insan?n gelmesini. F?rsatlar bekler , insan bekler , kazanan hep mazeret olur.

?çine ya?am? doldurmak istedi?in an, burnun bütün sorunlar? süzmeye haz?rd?r

Ayd?nl??? cebinde de?il de içinde ta??yanlar karanl?kta da yollar?n? bulur

Birini de?i?tirmek istiyorsan, bu fikrini de?i?tirerek önce kendinden ba?la

Kendi ay?plar?n?, kusurlar?n? dü?ünmekten, ba?kalar?n?n ay?plar?n? ara?t?rmayana müjdeler olsun!

Unutma , yoku? a?a?? inmek kolayd?r ama manzara tepeden seyredilir...

?nsan ya?am? boyunca bir ki?iyi sever. Önceki ve sonrakiler ; birer aray?? , kaç?? ya da aldan??t?r.

Temiz elleri olan insanlar?n da kirli dü?ünceleri vard?r.

Kaptan?n ustal??? deniz durgunken anla??lmaz.

Kendi ay?plar?n?, kusurlar?n? dü?ünmekten, ba?kalar?n?n ay?plar?n? ara?t?rmayana müjdeler olsun!

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#824

 
© 2015
AŞK