Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

23 Nisan Sözleri Yar??mas?

En güzel 23 Nisan ile ilgili Sözler yar??mam?zda amaç en güzel sözü belirlemek. Yar??maya 23 Nisan ?iirleri de ekleyebilirsiniz yaz?lar? da ekleyebilirsiniz hatta sözleri de ekleyebilirsiniz. Öncelikle biz 23 Nisan ile ilgili sözlerden bir kaç tane yazal?m ve gerisi size kalm??. Herkes yar??maya kat?ls?n arkada?lar..
* Yeni Türkiye Devleti'nin yap?s?n?n ruhu, milli egemenliktir. Milletin kay?ts?z ?arts?z egemenli?idir.
* Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve sonsuza kadar Türk olarak ya?ayacakt?r.
* Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.
ATATÜRK D?YOR K?;
* Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir.
* Özgürlü?ün de, e?itli?in de adaletin de dayana?? ulusal egemenliktir.
* Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, ?erefidir.
* Ulusal egemenlik öyle bir ???kt?r ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.
Bugün 23 Nisan
Ü?üyordu ellerim.
Bir an'l?k ?s?nsa da
Birbirine sürtmelerde
Çay barda??nda
Islak bir tokat gibi
Vuruyordu "??rak" diye
Yüre?im.
Ü?üyordu ellerim içimle birlikte
Ve bugün 23 Nisan
Çocu?um ü?üyordu
?çimdeki çocu?um
Atatürk'ün 1922'de Bursa'da çocuklara sesleni?i:
Küçük han?mlar, küçük beyler...
Sizler hepiniz, gelece?in bir gülü,
y?ld?z?, bir baht?n?n ayd?nl???s?n?z.
Memleketi as?l ayd?nl??a gark
edecek sizsiniz. Kendinizin ne
kadar önemli, k?ymetli oldu?unuzu
dü?ünerek ona göre çal???n?z.
Sizlerden çok ?eyler bekliyoruz;
k?zlar, çocuklar!
Çocuklar yurdumuzun temelidir.
Bugünün küçükleri, yar?n?n büyükleridir.
Çocuklar? sa?l?kl? ve bilgili yeti?tirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk y?k?l?rlar.
Vatan? korumak çocuklar? korumakla ba?lar.
Çocuklar gelece?imizdir.
Evet bizden bu kadar s?ra sizde sizde 23 Nisan sözlerini a?a??daki yorum bölümünden yazarak yar??maya kat?l?n. Sözü yada ?iiri kendinizde yazm?? olabilirsiniz sorun de?il..

#2608

 
© 2015
AŞK