Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

23 Nisan Sözleri

Yeni Türkiye Devletinin yap?s?n?n ruhu, milli egemenliktir. Milletin kay?ts?z ?arts?z egemenli?idir.

Bu memleket tarihte Türktü, bugün de Türktür ve sonsuza kadar Türk olarak ya?ayacakt?r.

Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.

Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir.

Özgürlü?ün de, e?itli?in de adaletin de dayana?? ulusal egemenliktir.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, ?erefidir.

Ulusal egemenlik öyle bir ???kt?r ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

Egemenlik verilmez al?n?r.

Milli egemenlik milletin namusudur, ?erefidir, haysiyetidir.

Çocuk yurdun temelidir.

Çocuksuz ev, meyvesiz a?aca benzer.

23 Nisan, karanl?ktan ayd?nl??a kavu?tu?umuz gündür.

Özgürlü?ün de, e?itli?in de adaletin de dayana?? ulusal egemenliktir.

Türk milletinin gelece?i, bugünkü çocuklar?n?n do?ru görü?ü ve yorulmak bilmeyen çal??ma azmi ile büyük ve parlak olacakt?r.

Bugünün küçükleri, yar?n?n büyükleridir.

Vatan? korumak, çocuklar? korumakla ba?lar

Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir. (Atatürk)

Egemenlik verilmez, al?n?r. (Atatürk)

Ulusal egemenlik öyle bir ???kt?r ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur. (Atatürk)

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, ?erefidir. (Atatürk)

Özgürlü?ün de, e?itli?in de adaletin de dayana?? ulusal egemenliktir. (Atatürk)

Egemen olmayan, boyun e?mek zorunda kal?r. (William Shakespeare)

Kendi kendimize egemen olmay? ö?reten yönetim en iyi yönetimdir. (Goethe)

Çocuklar yurdumuzun temelidir.

Bugünün küçükleri, yar?n?n büyükleridir.

Çocuklar? sa?l?kl? ve bilgili yeti?tirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk y?k?l?rlar.

Vatan? korumak çocuklar? korumakla ba?lar.

Çocuklar gelece?imizdir.

#1648

 
© 2015
AŞK