Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

24. Gün ?iiri

Yirmi dördüncü Gün ?iiri - Günay TULUN taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? 24. Gün ?iiri için buyrun;
Y?RM? DÖRDÜNCÜ GÜN
Toplanm??t? tüm kullar? Rabbim'in,
Çok sevdi?i büyük dostun yan?nda.
O ermi?ler ermi?i yudum yudum sunarken,
Bilgi ne kutsal ?eymi? insanlar anlamada..
"Bilim Çin'de olsa gidin,
Ne kadar uzaksa da.."
Ya alimin mürekkebi?
"?ehidin kan?ndan da.."
Bir ba?ka büyük bilge;
"Olurum hem de köle
Çok de?il, ?öyle biraz
Bana harf ö?retene"..
?lkay dedi, "Babac???m,
Güzel söylüyorsun ama
Önemliyse bu kadar
Ya ö?reten, ö?retmen?"
"Alimden söz ederken,
?ehidin kan? derken,
Bilge köleyim derken,
Neydi konum? Ö?retmen..
Bak yavrum, y?llar önce
?lkokula ba?larken,
Dü?ündün mü bunu hiç
Kimdi seni e?iten?
O olmasayd? e?er,
Ne söylerdi ?dil'e
?u raf dolusu kitap
Neler vermedi bize.."
"O doldurdu bo?lu?u
Benim ben olmam için
O sevdirdi insan?, do?aya sayg? için.
?imdi anl?yorum ki, o en kutsal gözümde
Dar?lma babac???m, belki senden de önde..
Bundan sonra duymazs?n en küçük yerinmemi,
Elime al?nca ben, Bilgi için kalemi.
Art?k sar?laca??m, s?k?ca, görev bildim.
?nan ki gelecekte ben, ben de bir ö?retmenim..."
Günay TULUN
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2935

 
© 2015
AŞK