Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

24 Kas?m ?iiri

24 Kas?m ?iiri - Enver Üste'nin Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yazd??? 24 Kas?m ?iiri için buyrun;
24 KASIM
Bu gün 24 Kas?m, yine ba?lar tac?s?n.
Tüm gönüllere sultan, dertlerin ilac?s?n.
Elleri öpülesi çok mübarek insans?n.
Çok kutsald?r mesle?in, korunacak ilk cans?n.
Her büyük i?te imzan, her iyide sen vars?n.
Bu gün 24 Kas?m, her gönüle s??ars?n.
Asl?nda herkes bilir, ???tt?kça erirsin.
Ömrün bitene kadar do?ruyu gösterirsin.
Senin yol gösterdi?in, bir yere getirdi?in,
Ancak bu gün hat?rlar onca emek verdi?in.
Dikti?in fidanlar?n meyvesini yemezsin.
Kimseye boyun bükmez, asla "aman" demezsin.
Bu gün bunca övenler, yar?n bakmaz yüzüne.
Hep d???na bakarlar, hiç bakmazlar özüne.
Her 24 Kas?mda, övülmektir kaderin.
Eserinin kalbinde bir gündür ancak yerin.
Elinin dokundu?u i?ler hep güzel olur.
Bu millet bu zilletten ancak senle kurtulur.
Bu gün 24 Kas?m, ç?kar?rlar göklere.
Oradan para?ütsüz b?rak?rlar yerlere.
Bu gün 24 Kas?m, bütün ba?lara taçs?n.
Yar?n yine yaln?zs?n, ailene muhtaçs?n.
Her 24 Kas?mda seni yücelten kafa,
25 Kas?m günü kald?r?r tozlu rafa.
Bu gün ne kadar güzel, ne büyük bir insans?n.
Senede bir gün anan insanl?ktan utans?n.
Bu gün 24 Kas?m, anlad?k art?k yeter.
Seni bu hale koyan, olsun senden bin beter...
Enver ÜSTE
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2936

 
© 2015
AŞK