Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

29 Ekim ?iirleri 2 K?ta

29 Ekim ?iirleri 2 K?ta 29 Ekim 2 K?tal?k ?iir
Derslerinize yard?mc? olmas? için 2 K?tal?k 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? ?iirleri haz?rlad???m?z bu sayfam?za ayr?ca kendinizde 29 ekim ?iirleri 2 k?tal?k olacak ?ekilde gönderebilirsiniz.
Buyurun 2 K?tal?k 29 Ekim ?iirleri
CUMHUR?YET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Can?m?zdas?n, Kan?m?zdas?n.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇA?LAR
—-
Atatürk'ün ?zinde
Cumhuriyetle gelen,
Günlerle güldük
Atatürk'ün izinde,
Mutlulu?a yürüdük
Cumhuriyeti seven,
Her Türk'ü övdük
Atatürk'ün izinde,
Bir ç?? gibi büyüdük
Birkan Soylu
—-
29 EK?M
Cumhuriyet Bayram?,
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donatt?k,
Güzel okulumuzu
Sokaklarda evlerde,
Al bayrak dalgalan?r
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tan?r
Yirmi dokuz ekimi,
Kar??lar?z ne?eyle
Çünkü bugünle erdik,
Büyük Cumhuriyet'e
Yürüyün arkada?lar,
Hep ileri ko?al?m
Bugün bayram?m?z var,
Gelin bayramla?al?m
Ali PÜSKÜLLÜO?LU
—-
CUMHUR?YET
Biziz bu memleketin,
Kan?, ili?i, eti,
Yirmi dokuz Ekim'de,
Kurduk Cumhuriyeti
Yirmi dokuz Ekim'de,
Yeni bir ay parlad?
??te bu parlak ay?n,
Cumhuriyettir ad?
Yirmi dokuz Ekim'de,
Bütün ???klar yans?n,
Caddeler ba?tan ba?a,
Bayraklarla donans?n
Elele tutu?al?m,
Hiç de?i?mez bu niyet,
Ya?as?n Türk Milleti,
Ya?as?n Cumhuriyet!
Halil SOYUER
DAHA FAZLA 29 Ekim ?iirleri ICIN BUYURUN

#2826

 
© 2015
AŞK