Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

29 Ekim Sözleri

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhaf?zlar ister.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanl??? iki ?eye ba?l?d?r: özgürlük, ba??ms?zl?k.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki de?er ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

Ey yükselen yeni nesil! ?stikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya?atacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacakt?r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet ?ekli demektir.

Biz do?rudan do?ruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana??, Türk toplulu?udur.

Türk ulusu büyüktür. Özgürlü?ü ve bar??? sever. Can? pahas?na da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar ya?atacak güçtedir. Ve ya?atacakt?r...

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftand?r. Samimî ve me?ru olmak ?art?yla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

#1602

 
© 2015
AŞK