Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

30 A?ustos ?iiri Ahmet Kutsi Tecer

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için Ahmet Kutsiz Tecer taraf?ndan yaz?lm?? olan 30 a?ustos ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde ?iir göndermek hemde bu ?iir için dü?üncelerinizi yazmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun 30 a?ustos ?iiri:
30 A?USTOS
Her y?l bugün olur, Otuz A?ustos
?çime bir ordu havas? dolar.
Ba?lar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...
Geçer tunç ad?mlar demir gö?üsler,
Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,
Hepsinin aln?nda zaferden süsler.
Geçer hayalimde bir bir alaylar.
Geçer toplar, geçer atlar, ya??z, al,
Geçer da?lar, geçer yollar, ?ehirler...
Yang?nlar üstünde ince bir hilal!..
Yaral?lar dü?e kalka geçerler.
Ç?lg?n bir istekle bu ?an ak?n?
Afyon'dan, ?zmir'e kaçlar ça??ldar.
Unutmu? at gemi, k?l?çlar k?n?,
Can can? unutmu? zafere kadar.
Ne var bu dünyada sana yak??an,
Aln?nda bir zafer sabah? kadar;
Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,
Sana zafer kadar yak??an ne var?
Her y?l bugün olur, Otuz A?ustos,
?çime bir zafer havas? dolar.
Ba?lar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular.

#3112

 
© 2015
AŞK