Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

30 A?ustos ?iirleri

Asker olaca??m
Ben de Asker Olaca??m
"Küçük asker, küçük asker!
Vatan senden hizmet ister."
Bu ninniyle uyudum ben,
Asker gibi büyüdüm ben!..
Kalbe imân, elde silâh,
Duam ?udur ak?am, sabah:
"Bir asker yap Tanr?m beni,
Koruyay?m yurtla dini!.."
Sakarya'da kalm?? babam,
Dünyâya ün salm?? babam!..
Ondan miras ?u yata?an,
Nas?l olmam bir kahraman?..
Dedem asker, babam asker,
Derler bize: "Er o?lu er!"
Ben de asker olaca??m;
Dünyâya ün salaca??m!

#3160

 
© 2015
AŞK