Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

8 Mart Dünya Kad?nlar Günü Sözleri

Yüre?indeki s?n?rs?z sevgi ve sab?r için çok te?ekkürler kad?nlar günün kutlu olsun..

Güne? yüzlü annem, ellerinden öperim. Kad?nlar günün kutlu olsun..

Onlardan oldu?umuz ve ya?am?m?z?n do?umdan ölüme her an?nda varl?klar?yla onurland???m?z, ihtiyac?m?z oldu?unda desteklerini esirgemeyen, e?iten, yeti?tiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve ?efkati kar??l?ks?z veren fedakar kad?nlar?m?z?n Dünya Kad?nlar Gününü kutluyorum.

Bütün kad?nlar?n 8 mart dünya kad?nlar gününü kutluyor, e?itlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir ya?am sürmelerini diliyorum.

Asl?nda senin küçük bir kopyan?m. Umar?m senin kadar sevgi dolu olurum..Kad?nlar günün kutlu olsun.

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayaklar? alt?ndad?r) sözünün muhatab? olan tüm dünya kad?nlar?n?n 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutlar?m.

Sab?rl?s?n, s?caks?n, ?efkatlisin, koruyucumsun, ba???layans?n..Annemsin. 8 mart dünya kad?nlar gününün kutlu olsun..seni çok seviyorum.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz aras?nda görev yapan kad?nlar?m?z?n 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyor, sevgi ve sayg?lar?m? sunuyorum.

Mesafeler uzak olsa da, yüre?im hep senin canim..kad?nlar günün kutlu olsun

Do?umdan ölüme kadar her hayat?n her an?nda varl?klar?n? hissetti?imiz, bizi biz yapan de?erli kad?nlar?m?z?n bu özel gününü yürekten kutlar?m.

En hayat?m?n kutup y?ld?z? oldun nereye gidersem gideyim ?????n?n alt?nda sevginle uyudum do?ru yolu buldum seni seviyorum kad?nlar günün kutlu olsun

Cumhuriyet ile kazan?lm?? ça?da? haklar ve özgürlüklerle birlikte, ya?am?n her alan?nda ba?ar?yla yer alm?? kad?nlar?m?z?n kad?nlar gününü kutluyorum.

Bütün kad?nlar?n 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyor, e?itlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir ya?am sürmelerini diliyorum.

Bütün dünya kad?nlar?na sa?l?k, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyorum.

Analar?m?z, bac?lar?m?z hayat?m?z?n yar?s? hatta çok daha fazla de?erlerimizi ifade eden kad?nlar?m?z?n Kad?nlar Günü'nü kutluyorum.

8 Mart, dünyada kad?nlar?n e?itlik, kalk?nma ve daha huzurlu ya?am özlemleri dile getirdikleri gündür. Kad?nlar?m?z?n bu anlaml? gününü yürekten kutluyorum

8 Mart Dünya Kad?nlar Gününde, sayg?de?er Türk ve Dünya kad?nlar?na sa?l?k ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

8 Mart Dünya Kad?nlar Günü, tüm dünyada, kad?nlar?n e?itlik, kalk?nma ve daha huzurlu ya?am özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktad?r.

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Kad?nlar günün kutlu olsun.

A?k?m seni çok seviyorum! Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Kad?nlar günün kutlu olsun sevgilim.

Benim için her ?eye katlanan, her zaman yan?mda olan, de?eri paha biçilemeyen dünyan?n en güzel kad?n?na; Kad?nlar günün kutlu olsun!

Bu sabah mavi bulutlar? avucuna, mutluluklar? gönlüne, sevgimi usulca kalbine b?rak?yorum. Güne? her zaman senin için do?sun, en güzel günler seninle olsun. Kad?nlar günün kutlu olsun.

Can?m arkada??m, sa?l?k, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyorum.

Dostum, arkada??m, s?rda??m! Bir gün, umar?m bana gösterdi?in sevgi ve sabr? sana gösterebilme ?ans?m olur. Seni çok seviyorum! Kad?nlar günün kutlu olsun.

Dün sana k?zd?klar?m? bugün ben yap?yorum. Çünkü, asl?nda, senin küçük bir kopyan?m. Umar?m senin kadar sevgi dolu olurum. Kad?nlar günün kutlu olsun Anneci?im.

Dünyada birçok insan vard?r. Kimi mutlu, kimi mutsuz..Kimi gülüyor, kimi a?l?yor..Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara lay?k biri var; O'da ?u anda bu mesaj? okuyor. Kad?nlar Günün Kutlu Olsun!

E?er yan?n?zda olsayd?m size s?ms?k? sar?l?r, ya?am boyu gözlerinizdeki ???lt?n?n devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kad?nlar gününüz kutlu olsun.

Güne? kadar s?cak, kar tanesi kadar berrak, ya?mur kadar saf ve temiz bir ömür dile?iyle..Kad?nlar Günün Kutlu Olsun.

Kad?n, do?as? gere?i zay?ft?r; ama ac?ya en çok o dayan?r. Kad?n?n direncini k?ran tek ?ey; hayal etti?i ki?inin bo? ç?kmas?d?r. Hayallerinizin bo? ç?kmamas? ümidiyle, kad?nlar gününüz kutlu olsun.

K?sa bir mesaj olmal? bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan..Bil ki unutulmad?n..Kad?nlar günün kutlu olsun!

Me?er dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin ad?nm??. Sana her seslendi?imde ya ac?m dinmiyor ya da sevgim co?uyor. Kad?nlar günün kutlu olsun.

Sen hayat?m?n kutup y?ld?z? oldun, nereye gidersem gideyim ?????n?n alt?nda sevginle uyudum. Do?ru yolu buldum, seni seviyorum! Kad?nlar gününü en içten dileklerimle kutlar?m.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz aras?nda görev yapan kad?nlar?m?z?n 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyor, sevgi ve sayg?lar?m? sunuyorum.

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyi ki vars?n birtanem. Kad?nlar günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyam? ?s?tan tek güne?tir. Hiç ?????n eksilmeyecek biliyorum. Varl???nla mutluyum. Kad?nlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

Her ?eye de?er senin sonsuz sevgin. Seni çok ar?yorum..Çok özledim. Kad?nlar günün kutlu olsun biricik mele?im.

Sevgilim, birgün umar?m bana gösterdi?in sevgi ve sabr? sana gösterebilme ?ans?m olur... Kad?nlar Günün Kutlu Olsun

#1682

 
© 2015
AŞK