Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ac? Mesajlar K?sa Ac?l? Mesajlar?

K?sa ac?l? mesajlar sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik ac? mesajlar haz?rlamaya çal??t?k.
Ac? Sözler Söyleme Bana Pi?man Oluca??n davran??larda bulunma Bana Nefretim Hayat?nda Bunu unutma..
Seven insan?n ac? çekmesi ya?arken ölemsi gibi bir duygu, beni sözlerinle öldürdün gözlerinle ya?ama döndürmü?tün 1 gün..
Yaln?zl???n içinde ac? ceken kalbime bak ve söyle neler hissetti?ini, bu Kal seni unutamad?..
Gözlerimde Hayalin Kulaklar?mda Ac? Sözlerin Sayfalar?mda Sana Ait ?iirler önümde Koca Bir Tabut i?te benim hayat?m..
Al Can?m Senin OLsun Sevgilim Ac?lar içinde sevmesini ö?rendim hayat?n ac?s? sanada bula?t? sende karart dünyam? art?k koymaz bana..
öylesine b?kt?mki hayattan ac?lar içinde varl???n? süreceksem yokluklar içinde ölmeyi ye?elerim..
Hadi gel Yan?ma Bitir Bu Ac?y? Sonsuza kadar ben sende kald?m ac?lar içinde kald?m a?k?m..
Ayr?lan ellerimiz art?k hangi hayatta bulu?ur bilemem bildi?im tek ?ey ac?lar içinde hazinli sonum..
Bu Can Seni Unutmaz ac?lar içinde kalsada bu ruh yine senin bedenimdeki ac?lardan ar?n?p tertemiz ruhumla bulucam seni bir gün..
Yok Olu?lar?n? Sevmedim Asla Ac?lar içinde gidi?lerini unutmad?m Hala!!!
Bir Ak?am?n ufkunda Ac?lar?mla Hat?rl?yorum sözlerini hayat?m?n bitti?i son nokta arkana bakmadan gitti?in gündü..
?imdi gelsen elimi tutsan çeksen ac?lar?n içinden beni seviyorum desen çokmu hayaL Kurmu? Olurum?
Cok uzaktasin beni duymazsin unuttun beLki de hatirLamazsin hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin
Seni yüre?imin derinlerine att?m.Üzerine Çelik kapilar kapatt?m. beni öyle incittinki seninle olan iyi hat?ralar? (istedigim halde)bile hat?rl?yam?yorum. Sen cezani kendi kendine verdin.
Sebepsiz yere a?lamak istedin mi hiç A?larken bo?az?na bi dü?üm sapland?m? Yana??ndan süzülüp yüre?ine dü?en her damlada SEN? SEV?YORUM diye hayk?rmak geldimi içinden sevdi?ine ?imdi de a?l?yorum SEVD???M ama sana de?il bir kalemde sildi?in A?KIMIZA a?l?yorum SEN? SEVD???M için özür dilerim
Sensiz geçen zaman bana zehir oldu, senin yoklu?un benim sonum oldu. güne? do?maz, günler geçmez oldu, anlad?mki bu ya?am sensiz geçmez oldu ay yüzlüm.
Ayr?l???n bedelini binlerce kez çekerek ödedim...bu ?ehirleri bu sokaklar? ad?m ad?m milim milim boynu bükük gezdim....?u an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM...onun için en son dile?im seni son kez ölmeden göreyim....
Seni sevdim ne yaz?k ki söyleyemedim. Sen bir umuttun yüre?imde büyüttü?üm. Bazen karanl?k gök yüzünde ???ldayan bir y?ld?z, bazen de göremedi?im masum bir melektin. Ben se seni senden habersiz seven biriydim...
Umutsuzlu?u ihrac eden bicok ülkenin herhangi bir sehrinde b?rakt?m seni, inzivaya cekilmi? bu hikayanin hüzün dolu teti?ini coktaan cekt?m, seni öldüreli cok oldu.
Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin (......)
Beni sana b?rakt?lar bir gece yar?s?; sen koskocaman bir ?ehirsin kalbimde öylesine kalabal?k öylesine dolu. Kimi zaman depremkimi zaman selsin, istesen ilkbahar getirirsin sen birtanemsin. Duygular?n çe?itbintürlü insan gibi herbiriyle tan??mak istesem ömrüm yetmeyecek diye korkar?m, seni sokak sokak gezsem bitirmekten korkar?m. Koskoca ?ehirde yaln?z?m. Ya beni bende bul hiç kaybetme, yada beni b?rak kendi kendime kaybolup yokolay?m
ESMER?M Hani o gün varya Arkana bile dönüp bakmad???n Çekip gitti?in o gün Beni yaln?zl??a mahkum etti?in O gün varya Can?mdan bir parçan?n Kopup gitti?i o gün varya.... Ya?ad?klar?m?z?, Elele tutu?tu?umuz o ilk günü Seninle konustu?umuz o günü O yeri hat?rl?yormusun bitanem Özledim seni desem geri dön desem Bana geri gelirmisin ESMER?M...
y?ld?zlar suskun bu gece sessizlik var terk edilmi? bir sehir gibi yüzümü duvara her çeviri?imde hayalin gelir gözüme hayaline sar?l?r?m her gece gecelerimle aglar?m sensizligime ayr?l?k sark?s? sesizce m?r?ldan?r kulag?ma suskunlugum sensizliktendir bu caresizce c?rp?n?s?m kirpiklerim yavasca ?slan?r yanag?mdan süzülür göz ya?lar?m kalbime unutulmus siirler canlan?r dilimde söylenmesi gereken türküler ve bir türkü misali yanl?zl?g?ma soylerim seni siirlerime okurum hayalinle avuturum yüregimi umutsuzluk sarar dört bir yan?m? sensizlik ac?t?r deli gönlümü bukadar ag?rm?yd? sevgiyi buyutmek sensizlik bukadar ac?m?yd? seviyorum gülüm hep senle yasayacak yuregim seni bekliyecek gözlerim seviyorum gülüm kim nederse desin umrumda degil seviyorum herkese inat seni GÜLÜM....!!
sonunda bitti galiba görüyorum içimde can çeki?melerini duyuyorum sözlerin çok ac?t?yor ölüyorum ke?ke ba?tan söyleseydin gidiyorum nas?lsa koymaz sana biliyorum kalbime gömerim o zaman unutupta silerim o zaman alt taraf? a?k buda i?te vazgeçilmez misin aman sanane ki a?l?yorsam deli gibi istiyorsam hala seni seviyorsam sanane anlam?yorsam yalanm?? demek her?eyin bilemedim saklam??s?n nefretini bilemedim olmay?nca olmuyor sen sevemedin yaz?lm?? kadere ayr?l?k silemedim al??t?m zor olsada kabullendim kalbime gömerim o zaman unutupta silerim ozaman alt taraf? a?k buda i?te vazgeçilmez misin aman sanane ki a?l?yorsan deli gibi istiyorsan hala seni seviyorsam sane anlam?yorsam...
Bilirmisin Bende Payla?mak Nedir?Nefesin Kesilirse Al Can?m Senindir!Gitti?in Yol Ucurumsa Sen geri dön BEBE??M...O ?lk Ad?m benimdir...
vArL???NlA Ba?lAyAn b?r gÜnüN YoKlUlU?UnLa b?tMeSiNe aL??aMaD?M aKlImDa oLdU?UnUn YArIsI KaDaR YaN?MdA OlSaYdIN HiÇ SeNs?z kAlmAzD?M....b?rtAnEMmMmmMmM
Sonunda bitti qaLiba qörüyorum... ?çimde caN Çeki?meLer?N Duyuyorum .. $özLeriN ÇoK ac?t?yor öLüyOrUm ... Ke?ke ba?tan sözyLeseydin qidiyorum ... KaLbime qömerim o zaman , Unutupta qiderim o zaman , Alt taraf? a$k bu da i?te , VazqeçiLmez misin aman .. Sana N ki a?L?yorsam , Deli qibi istiyorsam , HaLa seni seviyorsam SANANE ANLAMIYORSAN !! YaLanm?? demek her?eyin biLemedim .. SakLam??s?n nefretini qöremedim .. OLmay?nca oLmuyor sen sevmedin ... Yaz?Lm?? kadere ayr?L?K siLemedim ... Al??t?m zor oLsada kabuLLeNdim ....
sensizlik ölüm kadar ac? varl?g?n yasam kadar kutsal sen ise nefes kadar önem li can?m kadar degerlisin
HAYATTA ONUNLA YA?AYAB?LECE??N B?R?YLE DE??L, ONSUZ YA?AYAMAYACA?IN B?R?YLE OL... GEL?P BO?LUK DOLDURANLARDAN DE??L G?TT???NDE YER? DOLMAYANLARDAN OLSUN....... OLUR MU? SENCE
gülmek senin bir tuutkun olsun bir gün aglarsan oda mutluluktan olsun kenardan ben geçeyim yol senin olsun ben zehir içeyim yol senin olsun bi sevgili bulmu?sun hay?rl? olsun bitanede benim var haberin olsun
yüre?imde ku?lar havaland? karlar?n dü?tü?ü yerlere SEN G?TME......GeL.... ya? kar gibi beyaz dü?lerime.....ZORLU SEVDAM
?NSANLARA ?NSAN OLDUKLARI ?Ç?N DEGER VER?YORUM KALB?MDE YA?AYAN (BURÇ?N) SANA A?IK OLDUGUM ?Ç?N DEGER VER?YORUM DOSTLUKLA BA?LADI GAL?BA A?KLA B?T?CEK TAB? BU ARALAR AMCAMIN KIZI BEN?M YER?ME ?KNA ETMEYE ÇALI?IYOR NUMARASINI VERMES? ?Ç?N UMARIM VER?R BURÇ?N SEN? ÇOK SEV?YORUMMMMM
bana okulda 1 saatin 60 dakika oldugunu ogrettiler 1 dakikan?nda 60 saniye oldugunu ama sensiz bir dakikan?n sonsuza dek surdugunu ogretmediler ask?m........
seni sevmem için seni daha iyi tan?mam laz?m sana sevgimi belli etmek için beklemen laz?m sevmek ölmekse benim ölmem laz?m
ne dil yeter seni anlatmaya, ne göz k?yar sana bakmakaya, ne ellerim dayan?r sana dokunmaya, ne kollar?m uzan?r sana sar?lmaya, hiç ömür yeter mi? sen?nle beraber olmaya be gülüm!!!
Cok uzaktasin beni duymazsin unuttun beLki de hatirLamazsin hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin
Seni yüre?imin derinlerine att?m.Üzerine Çelik kapilar kapatt?m. beni öyle incittinki seninle olan iyi hat?ralar? (istedigim halde)bile hat?rl?yam?yorum. Sen cezani kendi kendine verdin.
Bu ?ehirden her gidi?inde ?ehri sanki ben u?urluyorum sen benden gideli çok oldu ama bensana hala elsall?yorum...
Sebepsiz yere a?lamak istedin mi hiç A?larken bo?az?na bi dü?üm sapland?m? Yana??ndan süzülüp yüre?ine dü?en her damlada SEN? SEV?YORUM diye hayk?rmak geldimi içinden sevdi?ine ?imdi de a?l?yorum SEVD???M ama sana de?il bir kalemde sildi?in A?KIMIZA a?l?yorum SEN? SEVD???M için özür dilerim
Sensiz geçen zaman bana zehir oldu, senin yoklu?un benim sonum oldu. güne? do?maz, günler geçmez oldu, anlad?mki bu ya?am sensiz geçmez oldu ay yüzlüm.
Ayr?l???n bedelini binlerce kez çekerek ödedim...bu ?ehirleri bu sokaklar? ad?m ad?m milim milim boynu bükük gezdim....?u an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM...onun için en son dile?im seni son kez ölmeden göreyim...
hep Hayattan Bekletinlerim Oldu Seni görünce Beklentilerim Sen Oldun Hayatta ?imdi Ac?lar içinde b?rak?p gidiyorun beni eyvallah sanada..
üzüntülerimi yeniliyorum resimlerine bak?p off çekiyorum dertlerimle gidiyorum hayat?ndan..
bir gun kar??ma ç?k?nca sana ac?lar?m? verice?im anla bendeki hayat? sensizli?i..
Seni unutmak istesede ac?l? yüre?im beynim engelliyor kalbim yeniden seni seviyor..
zehir olan gecelerimde ac? biber oldun hayat?ma..
uzak durma yüre?im yan? ba??nda ac?larla b?rakma beni yar? yolda..
Mutluluklar Senin Olsun Ac?lar benim Sevinçlerin Her Gün Ço?aLs?n Sana Gelen Sevinçler Bana Dert Olsun!
Yüre?imle Sevdim Seni Gelece?imde Hasretini çizdim Ac?lar içinde kalsada bu gönlüm gelece?e bak?yorum seninle her gün..
Yollar? Mutlu yürümek varken birlikte, Ac?yla emekliyorum sayende.

#2811

 
© 2015
AŞK