Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ac? Mesajlar

Ac? Sözler Söyleme Bana Pi?man Oluca??n davran??larda bulunma Bana Nefretim Hayat?nda Bunu unutma..

Seven insan?n ac? çekmesi ya?arken ölemsi gibi bir duygu, beni sözlerinle öldürdün gözlerinle ya?ama döndürmü?tün 1 gün..

Yaln?zl???n içinde ac? ceken kalbime bak ve söyle neler hissetti?ini, bu Kal seni unutamad?..

Gözlerimde Hayalin Kulaklar?mda Ac? Sözlerin Sayfalar?mda Sana Ait ?iirler önümde Koca Bir Tabut i?te benim hayat?m..

Al Can?m Senin OLsun Sevgilim Ac?lar içinde sevmesini ö?rendim hayat?n ac?s? sanada bula?t? sende karart dünyam? art?k koymaz bana..

öylesine b?kt?mki hayattan ac?lar içinde varl???n? süreceksem yokluklar içinde ölmeyi ye?elerim..

Hadi gel Yan?ma Bitir Bu Ac?y? Sonsuza kadar ben sende kald?m ac?lar içinde kald?m a?k?m..

Ayr?lan ellerimiz art?k hangi hayatta bulu?ur bilemem bildi?im tek ?ey ac?lar içinde hazinli sonum..

Bu Can Seni Unutmaz ac?lar içinde kalsada bu ruh yine senin bedenimdeki ac?lardan ar?n?p tertemiz ruhumla bulucam seni bir gün..

Yok Olu?lar?n? Sevmedim Asla Ac?lar içinde gidi?lerini unutmad?m Hala!!!

Bir Ak?am?n ufkunda Ac?lar?mla Hat?rl?yorum sözlerini hayat?m?n bitti?i son nokta arkana bakmadan gitti?in gündü..

?imdi gelsen elimi tutsan çeksen ac?lar?n içinden beni seviyorum desen çokmu hayaL Kurmu? Olurum?

Cok uzaktasin beni duymazsin unuttun beLki de hatirLamazsin hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin

gülmek senin bir tuutkun olsun bir gün aglarsan oda mutluluktan olsun kenardan ben geçeyim yol senin olsun ben zehir içeyim yol senin olsun bi sevgili bulmu?sun hay?rl? olsun bitanede benim var haberin olsun

yüre?imde ku?lar havaland? karlar?n dü?tü?ü yerlere SEN G?TME......GeL.... ya? kar gibi beyaz dü?lerime.....ZORLU SEVDAM

?NSANLARA ?NSAN OLDUKLARI ?Ç?N DEGER VER?YORUM KALB?MDE YA?AYAN (BURÇ?N) SANA A?IK OLDUGUM ?Ç?N DEGER VER?YORUM DOSTLUKLA BA?LADI GAL?BA A?KLA B?T?CEK TAB? BU ARALAR AMCAMIN KIZI BEN?M YER?ME ?KNA ETMEYE ÇALI?IYOR NUMARASINI VERMES? ?Ç?N UMARIM VER?R BURÇ?N SEN? ÇOK SEV?YORUMMMMM

Ac?lar içinde ya?ad?m Seni Belki gelirsin Diye Bekledim Hep Seni Ama Beklenen Hiç gelmedi..

Güzel Günleri Sildin Bir Anda Ya?anan Bütün An?lar? Gödün Ayr?l?klara, ?imdi Sensiz ?imdi Sevgisisz ?imdi yar?ns?z?m...

Ölümse Giderim Sevmekse Severim Ama Sensizli?i Geçiremem Kalbime Sevgilim Tut Ellerimi Bitmesin..

Gül Bahçesinde Ula??lamaz Bir Çiçeksin benim için Sadece Benim için hayal Olarak kal?cak Gülsün Benim için...

Derdimi Anlatsamda Anlayan ç?kmaz Sevmeyen insan Halimi bilemez, kalbim ac?yor gözlerin akl?ma gelince, sensizli?i benden ba?kas? bilemez..

seninle ba?lad???m bu tatl? rüyaya sensiz uyanmak istemesemde, sayende sensiz gözüya?l? uyan?yorum...

içti?im her sigaran?n ac?s? içimde her çekti?im nefeste hayalin gözümün önünde sensizlik bu parçalar içimi sevgili..

bugünü sensiz yar?nlar?m? nedensiz ya?ayaca??m bunu unutma..

kalbimi sen alm??s?n ben gülüm azrail gelip can?m? alsa koyarm? bana? sensiz ya?amak zaten ölüm bana..

Sensizli?in ilk Ak?am?nda Gözlerim Nehir Oldu Durmaz Ya?lar?m, Sensizli?in ?lk gününde Atmaz Kalbim Bekler Seni...

Kaderim Sensizlikse Ac?lar gelsin üstüme, Sensiz Ya?anacaksa Bu Dünya cay?r cay?r yanay?m koymaz bana...

ben Sensiz ya?amay? unutamasamda, sen bensiz gülmeye al??m??s?n bile vefas?z sevgili..

seninle ölüme gülerdim sensiz ise ölümdür sebebim...

uçurumlar girdi aram?za yakla?am?yorum sana, sensiz ya?ad???m her an kalbim a?l?yor bunu unutma..

dertsiz günlerimdin, drman?m sadece sendin, seni seninle ya?amak varken ?imdi sensizli?imle derbederim..

zaman harcamakm?? senin için a?k, yalanm?? senin için ya?amak, ayr?l?km?? sözlerin hep ac? çektirmekmi? amac?n anlad?m ?imdi..

do?r? yollar?mdan döndürdün beni, yaralad?n seni seven bu genci, ?imdi b?rakt?n beni yaln?z ?imdi a?lar?m hesaps?z..

güzel günler akl?ma geldikçe hayalini silmeye çal???yorum gözlerimden..

ac? çekmekmi? seni sevmek, ac?larla arkada? olmakm?? sana ba?lanmak, a?lamakm?? sana inanmak ayr?l?km?? sana kap?lmak...

umudumdun sen benim, yar?nlar?mdaki renktin benim için, sendin tek hayalim, toz oldun uçtun gittin doya doya sevemedim..

inanmak isterdim sana, seninle ya?amak isterdim doya doya, güzel günler yazmak isterdim hat?ralar?m?za sende gittin yalan oldun herkez gibi..

içimdeki sevgiyi ald?n götürdün, sensili?imle b?rakt?n gittin, seni deli gibi sevdim, sen hep yalan yüzünü gösterdin..

Zaman?m? Zamans?z Bir Sevgiye Harcad?m harcad???m Sevgi ise Zamana Aldanarak Ya?and? ve bitti..

bana okulda 1 saatin 60 dakika oldugunu ogrettiler 1 dakikan?nda 60 saniye oldugunu ama sensiz bir dakikan?n sonsuza dek surdugunu ogretmediler ask?m........

seni sevmem için seni daha iyi tan?mam laz?m sana sevgimi belli etmek için beklemen laz?m sevmek ölmekse benim ölmem laz?m

ne dil yeter seni anlatmaya, ne göz k?yar sana bakmakaya, ne ellerim dayan?r sana dokunmaya, ne kollar?m uzan?r sana sar?lmaya, hiç ömür yeter mi? sen?nle beraber olmaya be gülüm!!!

Cok uzaktasin beni duymazsin unuttun beLki de hatirLamazsin hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin

Seni yüre?imin derinlerine att?m. Üzerine Çelik kapilar kapatt?m. beni öyle incittinki seninle olan iyi hat?ralar? (istedigim halde)bile hat?rl?yam?yorum. Sen cezani kendi kendine verdin.

Bu ?ehirden her gidi?inde ?ehri sanki ben u?urluyorum sen benden gideli çok oldu ama bensana hala elsall?yorum...

Sebepsiz yere a?lamak istedin mi hiç A?larken bo?az?na bi dü?üm sapland?m? Yana??ndan süzülüp yüre?ine dü?en her damlada SEN? SEV?YORUM diye hayk?rmak geldimi içinden sevdi?ine ?imdi de a?l?yorum SEVD???M ama sana de?il bir kalemde sildi?in A?KIMIZA a?l?yorum SEN? SEVD???M için özür dilerim

Sensiz geçen zaman bana zehir oldu, senin yoklu?un benim sonum oldu. güne? do?maz, günler geçmez oldu, anlad?mki bu ya?am sensiz geçmez oldu ay yüzlüm.

Ayr?l???n bedelini binlerce kez çekerek ödedim...bu ?ehirleri bu sokaklar? ad?m ad?m milim milim boynu bükük gezdim.... ?u an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM...onun için en son dile?im seni son kez ölmeden göreyim...

hep Hayattan Bekletinlerim Oldu Seni görünce Beklentilerim Sen Oldun Hayatta ?imdi Ac?lar içinde b?rak?p gidiyorun beni eyvallah sanada..

üzüntülerimi yeniliyorum resimlerine bak?p off çekiyorum dertlerimle gidiyorum hayat?ndan..

bir gun kar??ma ç?k?nca sana ac?lar?m? verice?im anla bendeki hayat? sensizli?i..

Seni unutmak istesede ac?l? yüre?im beynim engelliyor kalbim yeniden seni seviyor..

zehir olan gecelerimde ac? biber oldun hayat?ma..

uzak durma yüre?im yan? ba??nda ac?larla b?rakma beni yar? yolda..

Mutluluklar Senin Olsun Ac?lar benim Sevinçlerin Her Gün Ço?aLs?n Sana Gelen Sevinçler Bana Dert Olsun!

Yüre?imle Sevdim Seni Gelece?imde Hasretini çizdim Ac?lar içinde kalsada bu gönlüm gelece?e bak?yorum seninle her gün..

Yollar? Mutlu yürümek varken birlikte, Ac?yla emekliyorum sayende.

Seni yüre?imin derinlerine att?m. Üzerine Çelik kapilar kapatt?m. beni öyle incittinki seninle olan iyi hat?ralar? (istedigim halde)bile hat?rl?yam?yorum. Sen cezani kendi kendine verdin.

Sebepsiz yere a?lamak istedin mi hiç A?larken bo?az?na bi dü?üm sapland?m? Yana??ndan süzülüp yüre?ine dü?en her damlada SEN? SEV?YORUM diye hayk?rmak geldimi içinden sevdi?ine ?imdi de a?l?yorum SEVD???M ama sana de?il bir kalemde sildi?in A?KIMIZA a?l?yorum SEN? SEVD???M için özür dilerim

Sensiz geçen zaman bana zehir oldu, senin yoklu?un benim sonum oldu. güne? do?maz, günler geçmez oldu, anlad?mki bu ya?am sensiz geçmez oldu ay yüzlüm.

Ayr?l???n bedelini binlerce kez çekerek ödedim...bu ?ehirleri bu sokaklar? ad?m ad?m milim milim boynu bükük gezdim.... ?u an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM...onun için en son dile?im seni son kez ölmeden göreyim....

Seni sevdim ne yaz?k ki söyleyemedim. Sen bir umuttun yüre?imde büyüttü?üm. Bazen karanl?k gök yüzünde ???ldayan bir y?ld?z, bazen de göremedi?im masum bir melektin. Ben se seni senden habersiz seven biriydim...

Umutsuzlu?u ihrac eden bicok ülkenin herhangi bir sehrinde b?rakt?m seni, inzivaya cekilmi? bu hikayanin hüzün dolu teti?ini coktaan cekt?m, seni öldüreli cok oldu.

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin!

Beni sana b?rakt?lar bir gece yar?s?; sen koskocaman bir ?ehirsin kalbimde öylesine kalabal?k öylesine dolu. Kimi zaman depremkimi zaman selsin, istesen ilkbahar getirirsin sen birtanemsin. Duygular?n çe?itbintürlü insan gibi herbiriyle tan??mak istesem ömrüm yetmeyecek diye korkar?m, seni sokak sokak gezsem bitirmekten korkar?m. Koskoca ?ehirde yaln?z?m. Ya beni bende bul hiç kaybetme, yada beni b?rak kendi kendime kaybolup yokolay?m

#75

 
© 2015
AŞK