Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ac? Sözler

Unutuldu?unu sand???n her dakikam seni dü?ünmekle gecti yoklu?unda, ne kadar istesemde arayamad?m, istemedi?ini dü?ünerek. Sanki anlams?z olan her ?ey beni buldu sensiz. Benim icin mutlulu?un anlam? sensin, sensiz mutluluk sensiz huzur olamaz inan. Dön ve bana hayat ver, ben bitmeden beni bul. Hic bir ?ey icin ne olursa olsun mecbur de?iliz ayr?l??a"GÜZEL?M...Asla unutulmad?n..

SEVEREK AYRILANLAR B?L?RLER AYRILI?I . SEN BEN?M E? RUHUMSUN UNUTMU? OLSAN H?SSEDERD?N UNUTMU? OLSAN YANIMDA DURMAZDI HER SABAH HAYAL?N. SEN? GÖRMEK ?Ç?N GER? GELD?M SEN G?DEL? ÇOK OLMU? NEREYE G?DERSEN G?T ÇANTANDA B? RESM?M AKLINDA GÜLÜ?ÜM OLSUN BEN SEN? GERÇEKTEN SEVD?M B?TMEZ DEM??T?M ((B?TMED?))

Cok uzaktasin beni duymazsin unuttun beLki de hatirLamazsin hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin

Seni yüre?imin derinlerine att?m. Üzerine Çelik kapilar kapatt?m. beni öyle incittinki seninle olan iyi hat?ralar? (istedigim halde)bile hat?rl?yam?yorum. Sen cezani kendi kendine verdin.

Sebepsiz yere a?lamak istedin mi hiç A?larken bo?az?na bi dü?üm sapland?m? Yana??ndan süzülüp yüre?ine dü?en her damlada SEN? SEV?YORUM diye hayk?rmak geldimi içinden sevdi?ine ?imdi de a?l?yorum SEVD???M ama sana de?il bir kalemde sildi?in A?KIMIZA a?l?yorum SEN? SEVD???M için özür dilerim

Sensiz geçen zaman bana zehir oldu, senin yoklu?un benim sonum oldu. güne? do?maz, günler geçmez oldu, anlad?mki bu ya?am sensiz geçmez oldu ay yüzlüm.

Ayr?l???n bedelini binlerce kez çekerek ödedim...bu ?ehirleri bu sokaklar? ad?m ad?m milim milim boynu bükük gezdim.... ?u an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM...onun için en son dile?im seni son kez ölmeden göreyim....

Seni sevdim ne yaz?k ki söyleyemedim. Sen bir umuttun yüre?imde büyüttü?üm. Bazen karanl?k gök yüzünde ???ldayan bir y?ld?z, bazen de göremedi?im masum bir melektin. Ben se seni senden habersiz seven biriydim...

Umutsuzlu?u ihrac eden bicok ülkenin herhangi bir sehrinde b?rakt?m seni, inzivaya cekilmi? bu hikayanin hüzün dolu teti?ini coktaan cekt?m, seni öldüreli cok oldu.

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin (......)

Beni sana b?rakt?lar bir gece yar?s?; sen koskocaman bir ?ehirsin kalbimde öylesine kalabal?k öylesine dolu. Kimi zaman depremkimi zaman selsin, istesen ilkbahar getirirsin sen birtanemsin. Duygular?n çe?itbintürlü insan gibi herbiriyle tan??mak istesem ömrüm yetmeyecek diye korkar?m, seni sokak sokak gezsem bitirmekten korkar?m. Koskoca ?ehirde yaln?z?m. Ya beni bende bul hiç kaybetme, yada beni b?rak kendi kendime kaybolup yokolay?m

ESMER?M Hani o gün varya Arkana bile dönüp bakmad???n Çekip gitti?in o gün Beni yaln?zl??a mahkum etti?in O gün varya Can?mdan bir parçan?n Kopup gitti?i o gün varya.... Ya?ad?klar?m?z?, Elele tutu?tu?umuz o ilk günü Seninle konustu?umuz o günü O yeri hat?rl?yormusun bitanem Özledim seni desem geri dön desem Bana geri gelirmisin ESMER?M...

y?ld?zlar suskun bu gece sessizlik var terk edilmi? bir sehir gibi yüzümü duvara her çeviri?imde hayalin gelir gözüme hayaline sar?l?r?m her gece gecelerimle aglar?m sensizligime ayr?l?k sark?s? sesizce m?r?ldan?r kulag?ma suskunlugum sensizliktendir bu caresizce c?rp?n?s?m kirpiklerim yavasca ?slan?r yanag?mdan süzülür göz ya?lar?m kalbime unutulmus siirler canlan?r dilimde söylenmesi gereken türküler ve bir türkü misali yanl?zl?g?ma soylerim seni siirlerime okurum hayalinle avuturum yüregimi umutsuzluk sarar dört bir yan?m? sensizlik ac?t?r deli gönlümü bukadar ag?rm?yd? sevgiyi buyutmek sensizlik bukadar ac?m?yd? seviyorum gülüm hep senle yasayacak yuregim seni bekliyecek gözlerim seviyorum gülüm kim nederse desin umrumda degil seviyorum herkese inat seni GÜLÜM.... !!

sonunda bitti galiba görüyorum içimde can çeki?melerini duyuyorum sözlerin çok ac?t?yor ölüyorum ke?ke ba?tan söyleseydin gidiyorum nas?lsa koymaz sana biliyorum kalbime gömerim o zaman unutupta silerim o zaman alt taraf? a?k buda i?te vazgeçilmez misin aman sanane ki a?l?yorsam deli gibi istiyorsam hala seni seviyorsam sanane anlam?yorsam yalanm?? demek her?eyin bilemedim saklam??s?n nefretini bilemedim olmay?nca olmuyor sen sevemedin yaz?lm?? kadere ayr?l?k silemedim al??t?m zor olsada kabullendim kalbime gömerim o zaman unutupta silerim ozaman alt taraf? a?k buda i?te vazgeçilmez misin aman sanane ki a?l?yorsan deli gibi istiyorsan hala seni seviyorsam sane anlam?yorsam...

Bilirmisin Bende Payla?mak Nedir?Nefesin Kesilirse Al Can?m Senindir!Gitti?in Yol Ucurumsa Sen geri dön BEBE??M...O ?lk Ad?m benimdir...

vArL???NlA Ba?lAyAn b?r gÜnüN YoKlUlU?UnLa b?tMeSiNe aL??aMaD?M aKlImDa oLdU?UnUn YArIsI KaDaR YaN?MdA OlSaYdIN HiÇ SeNs?z kAlmAzD?M.... b?rtAnEMmMmmMmM

Sonunda bitti qaLiba qörüyorum... ?çimde caN Çeki?meLer?N Duyuyorum.. $özLeriN ÇoK ac?t?yor öLüyOrUm ... Ke?ke ba?tan sözyLeseydin qidiyorum ... KaLbime qömerim o zaman , Unutupta qiderim o zaman , Alt taraf? a$k bu da i?te , VazqeçiLmez misin aman.. Sana N ki a?L?yorsam , Deli qibi istiyorsam , HaLa seni seviyorsam SANANE ANLAMIYORSAN !! YaLanm?? demek her?eyin biLemedim.. SakLam??s?n nefretini qöremedim.. OLmay?nca oLmuyor sen sevmedin ... Yaz?Lm?? kadere ayr?L?K siLemedim ... Al??t?m zor oLsada kabuLLeNdim ....

sensizlik ölüm kadar ac? varl?g?n yasam kadar kutsal sen ise nefes kadar önem li can?m kadar degerlisin

HAYATTA ONUNLA YA?AYAB?LECE??N B?R?YLE DE??L, ONSUZ YA?AYAMAYACA?IN B?R?YLE OL... GEL?P BO?LUK DOLDURANLARDAN DE??L G?TT???NDE YER? DOLMAYANLARDAN OLSUN....... OLUR MU? SENCE

gülmek senin bir tuutkun olsun bir gün aglarsan oda mutluluktan olsun kenardan ben geçeyim yol senin olsun ben zehir içeyim yol senin olsun bi sevgili bulmu?sun hay?rl? olsun bitanede benim var haberin olsun

yüre?imde ku?lar havaland? karlar?n dü?tü?ü yerlere SEN G?TME......GeL.... ya? kar gibi beyaz dü?lerime.....ZORLU SEVDAM

?NSANLARA ?NSAN OLDUKLARI ?Ç?N DEGER VER?YORUM KALB?MDE YA?AYAN (BURÇ?N) SANA A?IK OLDUGUM ?Ç?N DEGER VER?YORUM DOSTLUKLA BA?LADI GAL?BA A?KLA B?T?CEK TAB? BU ARALAR AMCAMIN KIZI BEN?M YER?ME ?KNA ETMEYE ÇALI?IYOR NUMARASINI VERMES? ?Ç?N UMARIM VER?R BURÇ?N SEN? ÇOK SEV?YORUMMMMM

bana okulda 1 saatin 60 dakika oldugunu ogrettiler 1 dakikan?nda 60 saniye oldugunu ama sensiz bir dakikan?n sonsuza dek surdugunu ogretmediler ask?m........

seni sevmem için seni daha iyi tan?mam laz?m sana sevgimi belli etmek için beklemen laz?m sevmek ölmekse benim ölmem laz?m

ne dil yeter seni anlatmaya, ne göz k?yar sana bakmakaya, ne ellerim dayan?r sana dokunmaya, ne kollar?m uzan?r sana sar?lmaya, hiç ömür yeter mi? sen?nle beraber olmaya be gülüm!!!

Cok uzaktasin beni duymazsin unuttun beLki de hatirLamazsin hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin

Seni yüre?imin derinlerine att?m. Üzerine Çelik kapilar kapatt?m. beni öyle incittinki seninle olan iyi hat?ralar? (istedigim halde)bile hat?rl?yam?yorum. Sen cezani kendi kendine verdin.

Bu ?ehirden her gidi?inde ?ehri sanki ben u?urluyorum sen benden gideli çok oldu ama bensana hala elsall?yorum...

Sebepsiz yere a?lamak istedin mi hiç A?larken bo?az?na bi dü?üm sapland?m? Yana??ndan süzülüp yüre?ine dü?en her damlada SEN? SEV?YORUM diye hayk?rmak geldimi içinden sevdi?ine ?imdi de a?l?yorum SEVD???M ama sana de?il bir kalemde sildi?in A?KIMIZA a?l?yorum SEN? SEVD???M için özür dilerim

Sensiz geçen zaman bana zehir oldu, senin yoklu?un benim sonum oldu. güne? do?maz, günler geçmez oldu, anlad?mki bu ya?am sensiz geçmez oldu ay yüzlüm.

Ayr?l???n bedelini binlerce kez çekerek ödedim...bu ?ehirleri bu sokaklar? ad?m ad?m milim milim boynu bükük gezdim.... ?u an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM...onun için en son dile?im seni son kez ölmeden göreyim....

isterdimki benimle mutlu olal?m ac? hayat?n içinde isterdimki ac?larla bo?u?al?m hayata meydan okuyal?m seninle..

Sen Beni Mutluluklar?m? Ba?latt?n Bir Süre Sonra Ac?lar?m? Ço?altt?n.

Sen Bir güLsün Sen koklamak istedim benim olman? istedim dikenlerinle hayat?m? ald?n can?m? ac?tt?n.

Ac? oLan Kaderimde mutLu Olmak istedim Sevgisiz yüre?imde bir ???k olursun diye bekledim.

sen ne kadar zalim olursan Olur Ac?tsanda Yüre?imi Seviyorum Seni.

Ac? Sözler Söylesende surat?ma Bu Kalp Senin ba?kas? Olmaz Bundan Sonra.

Ac?lar içinde geçsede ömrüm seni sevmi? bu deLi Gönlüm..

Ac? Çekiyorum gecenin So?uk Havas?nda Ac? Sözlerinle ?s?n?yorum Senden Mahrum SersefiL odamda..

Unutuldu?unu sand???n her dakikam seni dü?ünmekle gecti yoklu?unda, ne kadar istesemde arayamad?m, istemedi?ini dü?ünerek. Sanki anlams?z olan her ?ey beni buldu sensiz. Benim icin mutlulu?un anlam? sensin, sensiz mutluluk sensiz huzur olamaz inan. Dön ve bana hayat ver, ben bitmeden beni bul. Hic bir ?ey icin ne olursa olsun mecbur de?iliz ayr?l??a"GÜZEL?M...Asla unutulmad?n..

SEVEREK AYRILANLAR B?L?RLER AYRILI?I . SEN BEN?M E? RUHUMSUN UNUTMU? OLSAN H?SSEDERD?N UNUTMU? OLSAN YANIMDA DURMAZDI HER SABAH HAYAL?N. SEN? GÖRMEK ?Ç?N GER? GELD?M SEN G?DEL? ÇOK OLMU? NEREYE G?DERSEN G?T ÇANTANDA B? RESM?M AKLINDA GÜLÜ?ÜM OLSUN BEN SEN? GERÇEKTEN SEVD?M B?TMEZ DEM??T?M ((B?TMED?))

Cok uzaktasin beni duymazsin unuttun beLki de hatirLamazsin hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin

Seni yüre?imin derinlerine att?m. Üzerine Çelik kapilar kapatt?m. beni öyle incittinki seninle olan iyi hat?ralar? (istedigim halde)bile hat?rl?yam?yorum. Sen cezani kendi kendine verdin.

Bu ?ehirden her gidi?inde ?ehri sanki ben u?urluyorum sen benden gideli çok oldu ama bensana hala elsall?yorum...

Sebepsiz yere a?lamak istedin mi hiç A?larken bo?az?na bi dü?üm sapland?m? Yana??ndan süzülüp yüre?ine dü?en her damlada SEN? SEV?YORUM diye hayk?rmak geldimi içinden sevdi?ine ?imdi de a?l?yorum SEVD???M ama sana de?il bir kalemde sildi?in A?KIMIZA a?l?yorum SEN? SEVD???M için özür dilerim

Sensiz geçen zaman bana zehir oldu, senin yoklu?un benim sonum oldu. güne? do?maz, günler geçmez oldu, anlad?mki bu ya?am sensiz geçmez oldu ay yüzlüm.

Her Gün Kendime Yeni Bir Beyaz Sayfa Aç?yorum Anlad?m Ki Sayfa Siyah Dahi Olsa ?mzay? Atan Kalemin Rengidir. "?nsan?n Kendisi"

Ayr?l???n bedelini binlerce kez çekerek ödedim...bu ?ehirleri bu sokaklar? ad?m ad?m milim milim boynu bükük gezdim.... ?u an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM...onun için en son dile?im seni son kez ölmeden göreyim....

Seni sevdim ne yaz?k ki söyleyemedim. Sen bir umuttun yüre?imde büyüttü?üm. Bazen karanl?k gök yüzünde ???ldayan bir y?ld?z, bazen de göremedi?im masum bir melektin. Ben se seni senden habersiz seven biriydim...

Umutsuzlu?u ihrac eden bicok ülkenin herhangi bir sehrinde b?rakt?m seni, inzivaya cekilmi? bu hikayanin hüzün dolu teti?ini coktaan cekt?m, seni öldüreli cok oldu.

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin

En uzun gecen yas?m? tuttugun gun olacak sabahlara kadar agl?yacaks?n p?sman olacaks?n ama el?nde sana verd?g?m k?rm?z? gulden baska h?c b?r sey?n olm?yacak

Her ne kadar bu hayatta hep yaln?z kalm?s olsakta, sevdigimiz bizi s?rt?m?zdan vursa da, y?k?lmay?z ve hep ayaktay?z. her darbede y?k?lmak degil zorluklar kars?s?nda ayakta kalabilmektir yasamak. unutmay?n ki agaclar ayakta ÖlÜr.... !!!!

Ben küçücük bir bebektim sen kocaman bir sevda... ben senin ellerinde büyüdüm sen benim yüre?imde...

Sevmeye niyetliysen iyi dü?ünmelisin a?lamay? ö?renip gülmeyi bilmelisin a?k bir kumar gibidir çok dikkat etmelisin oynad???n zar de?il duygular?nd?r iyi bilmelisin!!

Gönüller birdir vucutlar ayri olsada yasananlar güzeldir mazide kalsada umrumda degil dünyalar yikilsada biz sevdigimizi unutmayiz o bizi unutsada

Dünü dü?ünüyorum dün geçti yar?na umut varm?? gençli?ede güvenmem ölenler hep ihtiyarm? !!!!

Ac? Sözler

Her genç delikanl?n?n bir sevgilisi olabilir ama, Her genç k?z?n bir delikanl? sevgilisi olamaz...!!!

Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir...

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z...

Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine ibnesine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum...

F?RAR? SAATLER?N ARDINDAN GELEN ?SYANKAR SOKAKLARIN TÖVBEKAR COCUKLARIYIZ B?Z SEVD???M?Z ?Ç?N YASAR DOSTUMUZ ?Ç?N ÖLÜRÜZ VEDE H?ÇB?R ZAMAN H?Ç B?R YERDE H?Ç K?MSEYE HESAP VERMEY?Z

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz. biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz...

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir...

ÖLmek için sebebim Yoq AmA yasamaq ?ç?NdE SINIRDAYIM

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde.... !!!

Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m

Sen geceyi bana bela ettin...Bense sana olan her?eye lanet ettim...

HerkeZ ELine Bi SALLama aL?p BeN BaBayIm D?yo DELiKanL?yIm DiYo.............................AMa hiç KiMse ?uNu UntMas?n Her DeliKanL?n?n Bir DeliKanL?s? WarD?r

Wefas?s kullardan vefa bekleme k?ymetsis bir kula satarlar seni!..

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek..Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z ....... Serserisiyiz

HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim!'

CocukLArin Bir MaSaLa KanDi?i Gibi BéNDé SéNin GozLéRiNé Kanmsim GuNésin YéR Yuzunu Yakti?i Gibi Gulum SéNin GozLérinDé yanmisim

Yol sen olsan yorulmadan yürürüm. Rüya sen olsan hep uyurum. Gece sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesi m sen olsan ?imdi ÖLÜRÜM!

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim

bendeki a?k ate?i cehennemi kiskandirir.

ben sön sözümü söylersem e?er geri dönü?ü yoktur senin gibi ?erefsizlere kahpeler çokturrr

ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm..

Kiymet bilmeyen kalbe sevgim haram, yolunu bekleyip gelmeyene yaz?klar, sevdim deyipte aldatana lanet, beni sonsuza kadar sevene bu canim kurban olsun!!!

#210

 
© 2015
AŞK