Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ac?mas?z Sözler

Karanl?klar?n prensi olmu?um, alacakaranl?k ku?a??nda. Bende sabah olmaz, Bende güne? do?maz, Ben isyankar?m, asla safsata ile i?im olmaz.

Divaneyim a?k?ndan, sokaklar evim olmu?. Adam gibi sever, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle sosyete gülü dinle, zannedersin ki a??klar a?lamaz.

Senin pe?inden ko?arken hep itildim, kak?ld?m, hor görüldüm senin taraf?ndan. Sadece ben seni sevdi?im için senin eserinim.

Ac?tmas?n seni hiçbir söz, ben söylemedi?im sürece. Ac?tacaksa içini söyletme beni.

Demek ki ayr?l??a hüküm giymi? bu yürek; o zaman ölmek için ölesiye ya?amak gerek.

Para, ?öhret u?runa terk edilen sevgililerden olmam asla. Beni paraya satacak k?z do?amaz anas?ndan asla.

Senin yüzünden tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemem, sarho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmem.

Sensiz geçen yüzy?l de?il, seninle gecen bir gün, bir an benim olsun yeter.

A?lama sak?n de?ersizlere. De?er verdiklerin seni a?lat?yorsa da bo? ver hiç de?er verme.

Bana hayat nedir diye sorma, ben hayat deryas?nda yüzenlerdenim. Sen kimsin diye sorma, ben hayata bo? vermi?lerdenim.

E?er bir gün a?laman gerekirse ba??n? dik tut ki, gözya?lar?n seni a?latan ki?i kadar alçalmas?n.

Bizi arama lüks meyhanelerde, biz dost ?arab? içenlerdeniz. Bize dost, arkada? nedir diye sorma, biz onlar için ölüme gidenlerdeniz.

Bu masalar bo? kalmaz gidenin yeri dolar. Bu vazolara bir?ey olmaz yaln?z çiçekler solar.

Sevgime ihanet eden sevgiliyi kur?una dizerken titrerse elim, o titreyen ellerimi kesmezsem namerdim.

Kader deyip çekip gittin. Sen suçlu de?ilsinde, kader mi suçlu ey zalim.

Bir gün sen de beni arars?n. Bir hasret seni yakar, deli bir özlem sarar a?lars?n. Geri dönmek istersin, eski bir ?ark? yakar birden, gözlerin dolar a?lars?n elimde de?il unutmak seni, kaçsamda kovalar an?lar beni. Bo? hayallere sar?l?r gibi kolaym? unutmak bir anda seni.

Gözlerim karanl???n?n ?????, hayallerim ise çocuklar?n masumlu?udur. Ben sevdi?imi bir anl?k zevk u?runa de?il, bir ömür ayn? yast??a ba? koymak için severim.

A?k, tam teslimiyet ister, kendini a?k?n kollar?na ya b?rak?rs?n yada b?rakmazs?n. Bir yan?m d??ar?da kals?n dedi?in noktada a?k? bo?ars?n, yok edersin o güzelim duyguyu. Bu yüzden hep cesurlar?n i?idir a?k.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar, gönlümü almak ise güne?e dokunmak kadar zordur. Sen suya yaz? yazmay? ba?ard?n, ?imdi güne?in batmas?n? bekle.

Unutma gün gelir devran döner arars?n da bulamazs?n beni ve ayn? a?k? ba?kas?nda.

Yaln?z kalmak istiyordun tüm gece boyunca. ?imdi yaln?zs?n bak, ben ise gecenin koynunda.

Nefes benim ise yüre?im senin olsun. Ben zehir içeyim su senin olsun.

Fazla de?er vermeyeceksin kar??ndakine, güvenip ihanet etti?inde haline üzülüp a?lama diye.

Yaln?zl?k ?ss?z odalarda ruhunu sarar. Gönül kimsesiz yapamaz sevebilece?i bir dost arar. Ta??n kalbi yoktur ama onu bile yosun sarar

???? BaKsana Bana bén séNi çooOK aMa çooOK seFiyorumMmMmm(bidenem! )

Sen OLmasan da ?u kaLbim kimseye boyun e?miyor beqnmioOrRrR

HayaLLerime yüzMe öqrettim suYa Dü$ünce yüzceKLer! xDxDxD

$éni sorDuLar arD?nDan o qitti qeLmez dediMmM

Bak??Lar?n bana çarp?ncaa içimi neDensiz bir KorKu kapL?oOoORR!

Senin bni sefDiqini sanm??t?m meqer her zmnqi qibi yan?Lm???mm!

B?r yar?mm KaranL?q bir Yan?m ayD?nL?q

Bana naS?L seFeceqimi anLaDDD!

Bén kaybetmeqten çoq korkar?m :-/

B?rqün bni de içtiqin siqara qibi söndüreceqinden KorKuoOruMMmM

qeçMi? qünden bahsetmeq LLezetsiz qeLmemi? yar?ndan hep Mi ?ikayetçiyiz!

BenDeKi a?q aLt?n misaLi aq?rL?q?nca

oDaM?n HaYaLéTisiN SessiZLiqine a$?q?mmmMm!

Ba??m zindan her zmnqi qibiama bu sefer yoqLuq Daa warrrrRR!

wazqeç qönLüm séni anLayan wé sésini duyan YOK!!!!

arD?ma hiçÇç baqmaDan yar?n?mDaKiLerLe HayaTa DeFaMmMmM!!!

KaranL?qta aTe$ böceqi qibi yan?p sönmeqten ba?qa çaré yoq!

?$té Bén böyLe bi aq?amDa a$?q oLdumMm!

iKimizDé as?q bi DeK FarKLa bnmqi senden biras FasLaAaAa!

Duvarlar Sketch Defterim Olsayd? Tum Dunya Renga?¯enk Olurdu !

KurTar BeNi kutsaR qibi(!)

BazZzen s?rf hayata q?c?kL?q oLsun die qüL-üm-sé !! xDxDxD

iÇinDén qeLeni söYLe KaL?rsa çooOK yaz?q oLuo ÇnKü!!!

ZaTen A?k Kötü B?R ?aka AnLamaYa Çal??ma !

Ac?tmas?n seni hiçbir söz, ben söylemedi?im sürece. Ac?tacaksa içini söyletme beni.

Nefes benim ise yüre?im senin olsun. Ben zehir içeyim su senin olsun.

Fazla de?er vermeyeceksin kar??ndakine, güvenip ihanet etti?inde haline üzülüp a?lama diye.

Yaln?zl?k ?ss?z odalarda ruhunu sarar. Gönül kimsesiz yapamaz sevebilece?i bir dost arar. Ta??n kalbi yoktur ama onu bile yosun sarar

???? BaKsana Bana bén séNi çooOK aMa çooOK seFiyorumMmMmm(bidenem! )

Sen OLmasan da ?u kaLbim kimseye boyun e?miyor beqnmioOrRrR

HayaLLerime yüzMe öqrettim suYa Dü$ünce yüzceKLer! xDxDxD

$éni sorDuLar arD?nDan o qitti qeLmez dediMmM

Bak??Lar?n bana çarp?ncaa içimi neDensiz bir KorKu kapL?oOoORR!

Senin bni sefDiqini sanm??t?m meqer her zmnqi qibi yan?Lm???mm!

B?r yar?mm KaranL?q bir Yan?m ayD?nL?q

Bana naS?L seFeceqimi anLaDDD!

Bén kaybetmeqten çoq korkar?m :-/

B?rqün bni de içtiqin siqara qibi söndüreceqinden KorKuoOruMMmM

qeçMi? qünden bahsetmeq LLezetsiz qeLmemi? yar?ndan hep Mi ?ikayetçiyiz!

BenDeKi a?q aLt?n misaLi aq?rL?q?nca

oDaM?n HaYaLéTisiN SessiZLiqine a$?q?mmmMm!

Ba??m zindan her zmnqi qibiama bu sefer yoqLuq Daa warrrrRR!

wazqeç qönLüm séni anLayan wé sésini duyan YOK!!!!

Demek ki ayr?l??a hüküm giymi? bu yürek; o zaman ölmek için ölesiye ya?amak gerek.

Para, ?öhret u?runa terk edilen sevgililerden olmam asla. Beni paraya satacak k?z do?amaz anas?ndan asla.

Senin yüzünden tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemem, sarho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmem.

Sensiz geçen yüzy?l de?il, seninle gecen bir gün, bir an benim olsun yeter.

A?lama sak?n de?ersizlere. De?er verdiklerin seni a?lat?yorsa da bo? ver hiç de?er verme.

Bana hayat nedir diye sorma, ben hayat deryas?nda yüzenlerdenim. Sen kimsin diye sorma, ben hayata bo? vermi?lerdenim.

E?er bir gün a?laman gerekirse ba??n? dik tut ki, gözya?lar?n seni a?latan ki?i kadar alçalmas?n.

Bizi arama lüks meyhanelerde, biz dost ?arab? içenlerdeniz. Bize dost, arkada? nedir diye sorma, biz onlar için ölüme gidenlerdeniz.

Bu masalar bo? kalmaz gidenin yeri dolar. Bu vazolara bir?ey olmaz yaln?z çiçekler solar.

Sevgime ihanet eden sevgiliyi kur?una dizerken titrerse elim, o titreyen ellerimi kesmezsem namerdim.

Kader deyip çekip gittin. Sen suçlu de?ilsinde, kader mi suçlu ey zalim.

Bir gün sen de beni arars?n. Bir hasret seni yakar, deli bir özlem sarar a?lars?n. Geri dönmek istersin, eski bir ?ark? yakar birden, gözlerin dolar a?lars?n elimde de?il unutmak seni, kaçsamda kovalar an?lar beni. Bo? hayallere sar?l?r gibi kolaym? unutmak bir anda seni.

Gözlerim karanl???n?n ?????, hayallerim ise çocuklar?n masumlu?udur. Ben sevdi?imi bir anl?k zevk u?runa de?il, bir ömür ayn? yast??a ba? koymak için severim.

A?k, tam teslimiyet ister, kendini a?k?n kollar?na ya b?rak?rs?n yada b?rakmazs?n. Bir yan?m d??ar?da kals?n dedi?in noktada a?k? bo?ars?n, yok edersin o güzelim duyguyu. Bu yüzden hep cesurlar?n i?idir a?k.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar, gönlümü almak ise güne?e dokunmak kadar zordur. Sen suya yaz? yazmay? ba?ard?n, ?imdi güne?in batmas?n? bekle.

Unutma gün gelir devran döner arars?n da bulamazs?n beni ve ayn? a?k? ba?kas?nda.

Yaln?z kalmak istiyordun tüm gece boyunca. ?imdi yaln?zs?n bak, ben ise gecenin koynunda.

Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar

Bîzdé SâBâH oLmâz, Bîzdé Güné? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLé DoSt oLmâk Sîze YaK??maz

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz,

TopLumdâ Hép îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin éSériyiz..!!

serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Madem ayr?l??a hüküm giymi? bu yürek ; O zaman ölmek için ya?amak gerek !!!

Bîzdé SâBâH oLmâz, Bîzdé Güné? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR�?Z K?z?m BîzLé DoSt oLmâk Sîze YaK??maz

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz

TopLumdâ Hép îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin éSériyiz..!!

serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Madem ayr?l??a hüküm giymi? bu yürek ; O zaman ölmek için ya?amak gerek !!!

Dünya kadar derdim olsun senin gibi yarim olsun. kavu?maya zaman yoksa öbür dünya bizim olsun. para ?öhret elin olsun

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez...

tatl? dilin benim olsun. sensiz geçen yüzy?l de?il. seninle gecen bir gün benim olsun a?k?m.

Hayatta hiç kimse için a?Lamaya de?mez, a?Lamaya de?enLer zaten a?Latmaz

Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bosvermislerdeniz. Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryasinda yüzenlerdeniz.

E?er bir gün a?Laman gerekirse ba??n? dik tut ki:Gözya?Lar?n seni a?Latan ki?i kadar aLçaLmas?n

Bizi arama lüks meyhanelerde , biz dost sarab? icenlerdeniz. Bize dost, arkadas nedir diye sorma, biz onlar için ölüme gidenlerdeniz.

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar.

SEVG?ME ?HANET EDEN SEVG?L?Y? KUR?UNA D?ZERKEN T?TRERSE EL?M O T?TREYEN ELLER?M? KESMESSEM NAMERD?M!!!

Kader deyip çekip gittin. Sen suçlu de?ilsinde, kader mi suçlu ey zalim.

Bir gün sen de beni arars?n. Bir hasret seni yakar, deli bir özlem sarar a?lars?n: Geri dönmek istersin, eski bir ?ark? yakar birden,

gözlerin dolar a?lars?n elimde de?il unutmak seni, kaçsamda kovalar an?lar beni bo? hayallere sar?l?r gibi kolaym? unutmak biranda seni.

Dünya kadar derdim olsun senin gibi yarim olsun. kavu?maya zaman yoksa öbür dünya bizim olsun. para ?öhret elin olsun

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez...

tatl? dilin benim olsun. sensiz geçen yüzy?l de?il. seninle gecen bir gün benim olsun a?k?m.

Hayatta hiç kimse için a?Lamaya de?mez, a?Lamaya de?enLer zaten a?Latmaz

Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bosvermislerdeniz. Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryasinda yüzenlerdeniz.

E?er bir gün a?Laman gerekirse ba??n? dik tut ki:Gözya?Lar?n seni a?Latan ki?i kadar aLçaLmas?n

Bizi arama lüks meyhanelerde , biz dost sarab? icenlerdeniz. Bize dost, arkadas nedir diye sorma, biz onlar için ölüme gidenlerdeniz.

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar.

SEVG?ME ?HANET EDEN SEVG?L?Y? KUR?UNA D?ZERKEN T?TRERSE EL?M O T?TREYEN ELLER?M? KESMESSEM NAMERD?M!!!

Kader deyip çekip gittin. Sen suçlu de?ilsinde, kader mi suçlu ey zalim.

Bir gün sen de beni arars?n. Bir hasret seni yakar, deli bir özlem sarar a?lars?n: Geri dönmek istersin, eski bir ?ark? yakar birden

#130

 
© 2015
AŞK