Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ac?ms?n. .

ACIMSIN

Bu gün varya kadere dü?man oldu?um gündür

Beddua de?il bunlar sözümdeki h?nc?ms?n

Belki de yüz bin kere pi?man oldu?um gündür

Günah?m?n vebali yüzümdeki sanc?ms?n

Kirpik de?il ka? degil gözümdeki ac?ms?n

Her yerde hat?ran var her yerde izlerin var

Kula??mda ç?nlayan o güzel sözlerin var

Ate?in gitti amma sönmeyen közlerin var

Duman?ma sard???m közümdeki sanc?ms?n

Kirpik de?il ka? de?il gözümdeki ac?ms?n

Bu söz varya ba??n? öyle bir döndürsün ki

A?k dedi?imiz illet öyle bir yand?rs?n ki

Yemin ederim ALLAH seni inand?rs?n ki

Ta yüre?ime vuran dizimdeki sanc?ms?n

Kirpik de?il ka? de?il gözümdeki ac?ms?n

Benim sümbülüm vard? da??n lalesi varsa

Benim yüre?im vard? onun kalesi varsa

Bir ad?m öne ç?ks?n benden delisi varsa

S?r de?il s?rda? de?il özümdeki sanc?ms?n

Kirpik de?il ka? de?il gözümdeki ac?ms?n

Umudun güne? olsa ?afak olur beklerdim

Belki bo?a ç?kmazd? tuttu?um dileklerim

Resmine baka baka çürüdü dirseklerim

Melhem diye sard???m bezimdeki sanc?ms?n

Kirpik de?il ka? de?il gözümdeki ac?ms?n

Akrep yel kovan durmu? y?llar da aylar kay?p

Hayat banam? küsmü? vallahi bu çok ay?p

Vuslat?n kap?s?nda bir bir günleri say?p

Bendeki bahar de?il güzümdeki sanc?ms?n

Kirpik de?il ka? de?il gözümdeki ac?ms?n

Giderken bir ?ey deme her sözün a??r art?k

Söz geçmiyor gönlüme istersen ba??r art?k

?ark?lar bile susmu? duymuyor sa??r art?k

M?zrap de?il tel de?il saz?mdaki sanc?ms?n

Kirpik de?il ka? de?il gözümdeki ac?ms?n

////////////////////////

HARUN y?ld?r?m

#1753

 
© 2015
AŞK