Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Adam Gibi Sözler

Kimseye Borcum Yok Keyfim yerinde Karn?m Tok..

Biz Güzel Sözlerle Büyümedik Yalan Sözlerle Hayata Bakal?m!

umutsuz oldu?um zamanlarda Resmine Bakar?m Umut'a dair sözler yazar?m kendime.

Sensiz geçen zamanlar?mda resmine Sar?l?p uyurum gülüm.

Ya Sözlerim Gibi Mert Ol Yada Kendi Hayat?n Gibi Kendine Dert Ol..

De?er verdiklerimiz Arkam?zdan Senaryolar Yaz?yor De?er vermediklerimiz ise O Senaryolara Gülüyor.

Yaz?n A??klar E?lenir Son Baharda Bizim Gibi Sevenler A?k Ac?s? Çeker.

Gülü Güzelken Sevmelisin Soldu?unda Ne Sevgisi Kal?r nede Kokusu Kal?r..

Sözlerim Hançer Olur vurur Kalbini, Fazla geyik yapma benimle yar??amazs?n bu hayatta.

Kimse Kimseye muhtaç Olmas?n Bu Dünyada gelen Vuruyor Sonra..

Seni Sen Oldu?un için sevdim ben Mavi Gözlerin için de?iL..

Zamanlar Geçsede hayat?mdan A?klar Bitsede Deli Gönlümde Akl?mda Bir Sen Vars?n...

her?ey eskisi gibi Olsayd? ?imdi Seni Dünden Daha Çok Severdim

oLmayacak Duaya Amin demem, Seni Ben Sevdim Vazgeçemem..

rüyalar?mdaki Kadar güzel Olsayd? Hayat ?imdi Saçlar?m Beyazlamazd?!

Ne Müslüm Dinlerim ne Ferdi A????m sana gör haLimi...

Mesajlar?m kar??l?ks?z Kalsada Sevgim Gibi Seviyorum Seni yok ötesi!

Bizler; Siz Soka?a Ç?karken Annelerinizin Uyard??? O Kötü Çocuklar?z.

Tesadüfen Do?duk Mecburen Ya??yoruz.

Bizim Paras?zl?ktan Kestiremedi?imiz Sakallar?m?z sosyete pi... Moda olmu?

hakedenin hayat?ma sokar?m haketmeyenin hayat?na sokar?m

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam dövmektir, Delilanl?l?k koltu?una 1 ekmek al?p evin yolunu tutmakt?r...

De?er verdiklerimiz Arkam?zdan Senaryolar Yaz?yor De?er vermediklerimiz ise O Senaryolara Gülüyor.

Yaz?n A??klar E?lenir Son Baharda Bizim Gibi Sevenler A?k Ac?s? Çeker.

Gülü Güzelken Sevmelisin Soldu?unda Ne Sevgisi Kal?r nede Kokusu Kal?r..

Sözlerim Hançer Olur vurur Kalbini, Fazla geyik yapma benimle yar??amazs?n bu hayatta.

Kimse Kimseye muhtaç Olmas?n Bu Dünyada gelen Vuruyor Sonra..

Biz Ne Delikanl?lar Gördük, Alemde ?ekil yapamaya Çal???p El Aleme rezil Olan...

Der Delikanl? Benim Gibi Sevemez her Sevende Benim Gibi Delikanl? Olamaz Gülüm...

Biz Sevgimizi Delikanl? Gibi Gösterir gelece?imizi Harbi Sözler üstüne Kurar?z...

Tesbih Sall?yorsak Alemi biliyorsak Güzelide Seviyorsak Alem Bizi izliyor demektir...

Yazd?m Hayat?n? yeniden oyna Koçum Senin Gibi Adamlardan oLmaz Oyun Biz Çizeriz ?eklinizi, ?ekil yapmay?n Budur En iyisi.

Gece gideriz Aleme içeriz geceleri vard?r bir Sebebi, Bizim Sevgimizi Anlamaz Uzaktan Bakan insafs?z biri...

Sözleri Ben Yazar?m Gençler bilir bizi, A?k? Ben Ya?ar?m Örnek Al?r Gerisi...

Ahh be Güzelim Bu Yolar Dikenli Bozar Seni, Sen git Evinde Evcilik Oyna Koymaz Bu Sana...

Yar? Yollar? Biz Tamamlad?k A??r Abileri Önümüzde Çeketlerini Ba?latt?k, Delikanl? Adam ?ekil Yapmaz Koçum Delikanl? Adam Sayg? Görür Sayg? Gösterir..

belinde Silah Ç?km??s?n Çar??ya , Tesbih elinde yap?yor Makara, Bizim Mekan?m?zda OLmaz Numara , ?imdi yava?tan Ad?mlar?n? Saymaya ba?la...

her Delikanl? Sayg?l? Olursa Aleme, Alem Delikanl? Olur Gösterir Sana Sayg?...

A?ks?z kalm?? Bir Delikanl? Kald?r?mda Oturuyor Gözleri Dumanl?, Belli Çekti?i A?k Yaras?...

Biz Bakmay?z Yoldan geçen K?za, laf Atmay?z ?ehirdeki kar?lara , Delikanl? Olacaks?n Yan?m?zda , Efendi Gibi Durucaks?n Çar??da...

Bir Delikanl?n?n A?k? Ya Silahla Biter Yada Sevgiyle Gider..

B?Z KAYSER?N?N GER?L?M SAÇAN SOKAKLARIN DA DAHA KALEM TUTMAYI B?LMEZKEN ADAM KESMEY? SALLAMA ÇEKMEY? Ö?REND?K SEVD?KM? ALLAHINA KADAR VURDUNMU SALLAMAYI DAMARINA KADAR ??MD? D?YECEKS?N K? LAN P?SKOPAT SEN SEVMEY? NERDEN Ö?REND?N ?U NU UNUTMA KAHBELERE SEVMEY? B?Z Ö?RETT?K

millet küllhan beyi olmu? etraf? bo? b?rakt?k çakallar dolmu? bizim yürüdü?ümüz gayri meçhul yolmu? alem dedikleri

Deliyim Kan?m S?cak Duramam yerimde Ya??m Daha 20 Dünya AdrenaLin Dolu Bana ben Delikanl?y?m Tan?mam Ne Mafya Ne A?a!

Fazla uzun Cümleler Kurma Bana Manitan?n Yan?nda Al?r?m ifadeni Tenhada, Dua Et Manitan yan?nda!!!

Delikanl?l?k Aso Giyinip Tesbih çekmekle Olmaz Yi?idim! Delikanl? Adam önünü iLikLer büyüklerinin Elini Öper Sevdi?ine Yanl?? yapmaz!

Delikanl? Sevdi Birkere Gönül Dinlermi Dert Dinlermi itirazlar?! Delikanl? Sevmi? Birkere Ac? Çeksede belli Etmez Sevdi?ine Bakar güler Delikanl? i?te Sevdi?inin Dibinde.

Tesbihimiz varsa Sab?r çekiyoruz Sigara içiyorsak Derdimizden içiyoruz Biz Delikanl?y?z Fark?m?z Delikanl? OLmam?z!!!

Kimseye Hata yapmay?z hata yapan? Aram?za Almay?z!

Delikanl? Adam Rahat uyumaz, Delikanl? Adam Sevdiklerini Rahat uyutur

Delikanl?y?z Alemde ?ekil yapmay?z herkeze!! Büyüklerimizi Severiz, Küçüklerimizi Sayar?z Biz DeliKANLIYIZ!

Hayat yolardan Çizilmi? Olsa Bile Birini Seçeceksin. Seçti?in Yolda Ölüm Olsa Bile SELAM Verip Geçeceksin

Çekeriz Emaneti Bozar?z Adaleti Mahallemizden Geçilmez Elimizden Su ?çilmez Biz Ahlat Çocu?uyuz Bize Racon Kesilmez

SerSeriyim SerSeri SokakLard?r EvimDinLe Cici K?z DinLeSan?yorsun ki SerSeriLer A?LamazSerSeriler Bir Bir A?lad?m? Kimse Tutamaz?nanki Sosyete K?z? Herkes SerSeri Olamaz.

Biz Biz Olduqumuz Için S£viLdik , Bizi SatanLar? KaLbimizden Bir Bir SiLdik . Geride 3-5 Ki?i kaLd?k ama içimiz rahat MutLuyuz . Çünkü Bu ya??m?za kadar Hiç Adam SATMADIK . ! KraL OLmayanLara Taç takt?k ??te En Buyuk Hatay? da Burda Yapt?k. !

SeN HaYaLLeRiMiN CeLLaDi, uMuTLaRiMiN

KaTiLi Ve ZaVaLLi BiR öMRüN aCiMaSiZ

aZRaiLi, BeYNiMDeKi TeK KuR$uNLa

VuRDuM KeNDiMi GeLiP aLaBiLiRSiN

eMaNeTiNi

BIRGUN ALYAZMALI SELVI BOYLUM BIR YARIM OLURSA ANAMA BABAMA BAKTIGIM GIBI BAKARIM FAKAT DUDAGINDA RUJ ARDINDA PUST VARSA ANAM AVRADIM OLSUN BENZIN DOKER YAKARIM

ENTEL DE??L?ZKI MAN?TAMIZ OLSUN CADDEL? DE??L?ZK? ARABAMIZ OLSUN B?Z B?TL?S'L?Y?Z BIRAKINDA FARKIMIZ OLSUN

Bir silah?m olsayd?, bir silah?m ... Yoksullu?u ?aka??ndan, Kaybetmeyi kalbinden, ve sensizli?i aln?n?n tam ortas?ndan vururdum

Bu alemde raconu ?ah?slar koymaz. Bu alemde bir racon vard?r, ?ah?slar uygular

Dün Cnm oLan Yarm, Dü?manm oLamz bnm!Hat?rLar? hep sorulr, slmlar? al?n?r..Sildiklerm vrdr Bir de!Adlar? an?Lmz, sadce BedduaLar?mdr

YA?AMAK ?Ç?N YALVARMADIK , ÖLMEK ?Ç?NDE YALVARMAYIZ..! ,

YaNL?ZL?K BeNiM saLTaNaT?MD?R , aC?LaRLa d0Lu haRaBeMde " kRaLLaR giBi Yas?YoRuM..!!

Süslü a?k kelimeleri yok bisde bak???m?z yeter gerçekten sevene...

Ne DaVaMiZi AnLaYaCaK BiR KiZ BuLaBiLDiK NeDe BiR KiZin ?sTeDiGi KaDaR BaSiT OLaBiLDiK

biZ gEceLErE MAhKUm oLSayD?K gÜnDüzLerE HaKim OlAmAZdIk

KaH Ç?kar?M GökyüzüNe SeyrederiM aLeMi, KaH iNeriM YeryüzüNe SeyredeR aLeM BeNi..!

Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz olmuyor ya?amay? b?rakt?m

bu dünyada her?ey biter ama ?EREFS?Z bitmez

Bizim rahat edemedi?imiz yerde kimse istirahat edemez..

MekanSiziz Kanka SaLLa yak Bi Cigara Vur Saga KariymiS KizmiS KolPa hepSi birer geLip gecici Dalga

Bir yola Girmi?iz Ucunda Ölümmü Bilinmez... Bizim Kitap`?m?zda Verilen sözden Dönülmez. Benim Vücudum Kalkan Sana Mermi De?mez..Ben A????m Gülüm Benden Önce Ölünmez..!

Biz delikanl?l???m?z? ihtimaller üzerine kurmadikki ihanetler yüzünden y?kal?m

ZanNeDrsNki SerSeri A?LamAz, SerSeri Bi KyBolDumu oNu kMse BulAmaz, Dinle, ?ehirlern AS? KIZI hç kMse SerSeri gbi A?IK OlAmz

Bizim sözümüz dosta tatl? dü?mana kur?undur namerte hançer merte cand?r can?m?z dosta feda dü?mana belad?r dostlu?umuz yücedir ne al?n?r ne sat?l?r öümünedir

Géçici HéVés Dé?iL..Hak éDéNé NéFés oLurum

"Yi?itliK VurmakLa, a?al?K VermekLe oLuR

CeplerDe ResmimiZ aLemDe iSmimiZ"

YaK BiR SiGaRa VeR GeRiYe DöNmEz BeNiMLe öLMeYeN Dü?üNCeLeR BöLMeZ YaK BiR SiGaRa VeR YiNe DöN GeL

KRAL G?B? YASAYIP KOPEK GIBI ÖLMEKTENSE KOPEK GIBI YASAYIP KRAL GIBI ÖLURSÜN

BeN SiGaRa TiRyaKiSi De?iLiM SiGaRa iÇeRKeN Dü?üNDü?üMüN TiRYaKiSiYiM.

aldanma hayat?n c?lveler?ne hersey bahane , görünüsüm serseri ama gönlüm sahane

Ne kolumda kelepce, ne yan?mda gardiyan, ne gönlümde zulüm, ne ensemde ölüm, o gün yanl?zca sen olcaks?n gülüm

Hayat? öyLe bir ya?aki, Hayat seni KISKANSIN. ÖyLe bir Sevki, öLüm Sana ACISIN. öyLe Bir doSt oLki, DoStun oLmayanLar UTANSIN

GÖNLÜMÜZDE SEVDA DEL?CE SEVMEY? B?L?R?Z UNUTMAYI ASLA.... !!!

B?Z YIKILMAZ SEVG?LER?N SARSILMAZ TA?LARIYIZ ANLIMIZDA BELA YAZAR

a?lamay? FerdiDen Ba?Lamay? Orhandan ?syan? MüsLümden Sevmeyi ise YanL?zca Bizden ö?renin..!!

kéLam yétér mi sandIn ka¢ pakét tütün Bitérdé dérdi Bitméz insanIn

güller güzeldir fakat dikeni ac?t?r derler, niçin ac?ts?n ki tutmas?n? bilmiyorsa eller

U?RA?MAM BN DÜNÜMLE VE DÜNÜMDEKILERLE YARINA BAKRIM YANIMDAK?LERLE

SeWmEk BuYsA sEw?lMeK YoK ÖlE!!!

sen benim için bir hiçsin o ise birici?imm

KIZLARIN VE OTOBUSLER?N PE??NDEN KO?MA 5 DAKKA SONRA YEN?S? GELMESSE SÖLE

SEN?N A?KIN YALANMI? BANA YALANMAMI? A?K LAZIM

gidenin içinde kal?r:!!! kalan?n içi gider..!!!

Hayat?m sana s?radan geLmesin!! Ben kendime yeterim..Zamanla aL??may? da bilirim!! Ama unutmay? daha ö?renemedim...

Bugün Seni Sensiz Ya?amak a$ksa, Seni SeninLe Ya$ayaca??m Yar?nLara kaLd?r?orum a$k?....

Y?LLardr içimde 1 çocuk a?Lar, ??te hep bu yüzden ?sLak gözLerim. Sende çekip gitme dayanamam yar, Öle ta$ de?ilim sand???n kdr..

Yoku?ta akmayan ter ini?te gözya??na döner...

Seni Sen Oldu?un için sevdim ben Mavi Gözlerin için de?iL..

Zamanlar Geçsede hayat?mdan A?klar Bitsede Deli Gönlümde Akl?mda Bir Sen Vars?n...

her?ey eskisi gibi Olsayd? ?imdi Seni Dünden Daha Çok Severdim

oLmayacak Duaya Amin demem, Seni Ben Sevdim Vazgeçemem..

rüyalar?mdaki Kadar güzel Olsayd? Hayat ?imdi Saçlar?m Beyazlamazd?!

Ne Müslüm Dinlerim ne Ferdi A????m sana gör haLimi...

Mesajlar?m kar??l?ks?z Kalsada Sevgim Gibi Seviyorum Seni yok ötesi!

Büyük A?klar?n Gücüne Küçük Duygular imza Atar.

Kimseye Bocum Yok Keyfim yerinde Karn?m Tok..

Biz Güzel Sözlerle Büyümedik Yalan Sözlerle Hayata Bakal?m!

umutsuz oldu?um zamanlarda Resmine Bakar?m Umut'a dair sözler yazar?m kendime.

Sensiz geçen zamanlar?mda resmine Sar?l?p uyurum gülüm.

Ya Sözlerim Gibi Mert Ol Yada Kendi Hayat?n Gibi Kendine Dert Ol.

Da?Lar önümde diz çökerken kayaLara yaLvaramam...NehirLer Bana akarken Bir damLayLa u?ra?amam..!!!

Bes Para Etmez Ruhun ward?..Onuda Seytana Satm?ss?n...

Bilemem Belkide O Böyle Mutlu!!!

Ke?ke Her A?k Mutlu Bitse, Ke?ke Her Gerçek Sevgi Lay?k Olanda KalaBilse, Veya Unutmak Mümkün OlaBilse!!!

Ruh Güven GiBidir..Ç?kt??? Yere Birdaha Geri Dönmez!!!

Nokta kadar ç?kar için virgüL giBi BüküLenLer gün oLur çizgi giBi eziLirLer...!!!

ÖnemLi de?iL kaç kez yeniLdi?in; önemLi oLan, kaç yeniLgiden sonra yeniden do?ruLaBiLdi?in

Ac?ya müpteLa oLman?n ne aLemi war, hayat? hafifLetmek warken...!!!

Ne kimseye Kendimi Tan?tmak GiBi Bir Derdim! Nede Kimsenin Beni Tan?mas? GiBi Bir Lüksü Vard?r!!!

Hayat?n En Hüzünlü An?, Deli Gibi Sevdigin ?nsan?n Buna Hiç Degmedigini Gördügün And?r

S?k?ld?m Art?k Bu (sansürlü kelime) GönüLLerden!!!:

Ke?ke hiç olmasayd?n ba?lamazd?n bitmezdin

Pich oLup imparator oLuca??na $erefLi oLup hiç oL...!!!!:

ALay?na gider demedikmi??? cefaLar? Biz çekmedikmi??? ahh Be kanka Bizde sevmedikmi???

Hayat? korkarak ya$?yorsan §adece izLeyeceksin...!!!

Herkes 1 Numara ?se En Sonuncusu Benim!!!

*?K?sac?k Bir A$kT? Bu Ya?ad???m?Z, TatL? Bir Oyundu Oynad???m?z?

Tak Bo?az?ma ?pini Yada Kes Bile?imi Sensizlikle Ya?ayaca??ma Ölüme Gideyim Daha ?yi

Her DaLa Konupta Dönmek OLmuyor!!!

oLMaD???M BiRi iÇiN SeViLMeKTeNSe KeNDiM oLDu?uM iÇiN NeFReT eDiLMeYi TeRCiH eDeRiM

YalanLar?nLa MutLu Edeceksen Do?ruLar?nLa Kahret

Ne kuruLucak Bir hayaL B?rakt?n nede ya?anacak Bir hayat

Kirlenmi? hayatlar?n?zla benden uzak durun

...-ler dönekler bozuklar gereksizler ilgi alan?ma girmiosunuz

TükürüLesi yüzünü özLedim ona hasretimmm...!!!

Ben seni el de?meden, gözümle de severim.

Gözlerimden okunan a?k? inkar etmem ben

hayat? kural?na göre degil kafama göre ya?ar?m

kardan adam?n saltanat? güne? doguncaya kadard?r

Bu k?z beni a?ar. Çünkü bir ka?ar delikal? adam sevgilisiz de ya?ar

serseri sevdimi kimse tutamaz, serseri kayboldumu kimse bulamaz, ancak ?ehrin asi k?zlar? serseri gibi a??k olamaz, bizim silah?m?z kalem kalkan?m?z kitapt?r!!!!!!!!!!

TopLumdâ Hép îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin éSériyiz..!!

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz

k?rd?, dara?ac?na tesbihm as?ld?, sevmek bu kadar suçsa beni as?n raz?y?m

Meyhaneden masam kald?r?ld?, karakoldan defterim dürüldü, savc? kalemimi

rüyalar?mda o vard? uyumay? b?rakt?m; bakt?m ki onsuz olmuyor, ya?amay? b?rakt?m

Duman?mda o vard?, sigaray? b?rakt?m; kadehimde o vard?, içkiyi b?rakt?m;

ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ

BiZ Bu aLemDe Çaydanl??a KaN KoyaR B?çakLa Kar??t?r?r?Z DosT DeriZ CaN VeririZ aNcaK DosT uNutunCa öLürüZ

*ne kimseye ait nede kimseye sahiBim tek geLdim tek giderim...!!!!

*HaYaT?N HeR SaNiYeSiNi YaSaR?M, SaNKi YaR?Na HiÇ uYaNMaYaCaK GiBi, BeLLi BeLiRSiZ BiR Ç??L?K GiBi , BeN GiBi...!!

*BeyinLerde iLtihapLa?m?? intihar dü?üncesi..!!!!

*Bu garip huyLar senden yadigarr

*Bu oyunu Ben Ba?Latt?m Ben Bitiririm i?ine geLmiyorsa game ower güzeLim

*Ses Etmesemde Öfkem Sakl? Son Bak???mda Bir Tokat At?p Gitmek Vard? Ama Al?ca??n Olsun..Oda De?mez Sanaa...

*Beni görüp s?nama..sadece göreBiLdi?in kadar?m.. Hayat Bir kumarsa zarLar? Ben atar?m...!!!

*Bu sevda Bitmez hasret Bitmez isteyene gider hiç farketmez

*DetayLar aynad?r fark? yans?t?r..kaLitemizden susuyoruzz

*Ne Kadar BiLirSen biL SöyLedikLerin KarS?dakinin anLad?g? Kadard?r..

*ya?amak zor geLiosa Bu Bedene ya$amak için haLa atan kaLBimin Ben (sansürlü kelime):d

*Yok art?k kaLBÎmdé né a?k né $évgÎ Î$témém art?k gÎt Î$témém $énÎ na$?L oL$a hér?éy yaLan. (Béndé yaLand?m)

*ya?murlu sokaklarda hayatm? ar?orum

*GönüLden dü?me sevdaLar de?iL Benim istedi?im ya yüre?inin sahiBi oLmaL?y?m yada hiçBir?eyin..!!!

*??ini ?ansa B?rakmak ?stiyorsan Bir Zarda Sen At Zarlar Benim Elimde Oyunu Ben Kurar?m S?k?l?rsam Senden Oyunu Ben Bozar?m!!

*can?m s?kk?n Bu araLar.. kendi dünyam?n çaresizLi?i içerisinde daL?p gidiyorum..Bir yerLerde ???k war;görüyorum ama dokunam?yorum

*taBiri caiz de?iL, numunem yoq sende kaLs?n asL?m..!!!

*kalbime gömerim o zaman unutupda silerim o zaman alt taraf? a?k buda i?te vazgeçilmezmisin amann

*qönüL kimsesiz yapamaz seveBiLeceqi Bir dost arar, ta$?n kaLBi y0ktur ama Onu BiLe y0sun Sarar...

*Hakk?mda Dedikodu Yap?p Bo? Konu?anLar Devam Edin RekLam?n ?yisi Kötüsü OLmaz!!

*___:::: -BéN AdI YaLaNa KaR???P AsL?NDa Do?rU oLaNLaRDaN?M_!! :::____

*Hakedeni hayat?ma sokar?m haketmeyenin hayat?naa sokar?m

*Dalgalar Kumsallarda Mutluluk Masallarda Eridi Bitti Ömrüm $u Yaln?z Masalarda...!!!:

*Bazn uzn cümlelern noktasdr a$k seBepsz akan ya?larn ?ahidi kimi zamn zarafetidr güzelli?n kimi zamnda kalbn akla ihaneti!!!

*Soytar?Lar KraL OLmu? *****ler SuLtan..Dost BiLdi?imiz Herkes YaLan OLmu? YALANNN!!!!

*Terkedilmi?leri, a?klar? sevdalar?, dostluklar?... aramaya kalkarsan, ancak mezar ta?lar?nda bulursun....

*Gidene dur demek acizlere, kalana git demek "”"”-lere, hakedene yol vermek de bize yak???r...

*Beni çeken çeker çekmeyen çeker gider...kopacaksa kopsun Bitecekse Bitsin Beni sevmeyen warsa ...tir(YASAK KEL?ME) oLup gitsin

*Sabr?m §eLametimse intikam?m feLaketindir...!!!

*Seni seninle ya?amak istiyorum, tek ba??ma de?il!!!

*seveni severler sevmeyen

*dü?man kelimesinin anlam?n? dost s?fat? tas?yanlardan örendm

*Çalmak fiilinin gelecek zamanla çekimi nedir??(hapse girmek)

*BeKLeMeK Bo? YeRe uMuT YoK aRT?K SeWDiM uMuTSuZCa BeN YaZ?K..!!

*Gözlerimden okunan a?k? inkar etmem ben

*Ben seni el de?meden, gözümle de severim.

*·#·$1...tükürüLesi yüzünü özLedim ona hasretimmm...!!!

*"”"”-ler dönekler bozuklar gereksizler ilgi alan?ma girmiosunuz

*kirlenmi? hayatlar?n?zla benden uzak durun

*ne kuruLucak Bir hayaL B?rakt?n nede ya?anacak Bir hayat

*YalanLar?nLa MutLu Edeceksen Do?ruLar?nLa Kahret

*oLMaD???M BiRi iÇiN SeViLMeKTeNSe KeNDiM oLDu?uM iÇiN NeFReT eDiLMeYi TeRCiH eDeRiM

*Her DaLa Konupta Dönmek OLmuyor!!!

*Tak Bo?az?ma ?pini Yada Kes Bile?imi Sensizlikle Ya?ayaca??ma Ölüme Gideyim Daha ?yi

tak Bo?az?ma ipini yada kes BiLe?imi sensizLikLe ya$ayaca??ma öLüme gideyim daha iyi..

*...K?sac?k Bir A$kT? Bu Ya?ad???m?Z, TatL? Bir Oyundu Oynad???m?z...

*..Herkes 1 Numara ?se En Sonuncusu Benim!!!

*Hayat? korkarak ya$?yorsan §adece izLeyeceksin...!!!

*ALay?na gider demedikmi??? cefaLar? Biz çekmedikmi??? ahh Be kanka Bizde sevmedikmi???

*pich oLup imparator oLuca??na $erefLi oLup hiç oL...!!!!:

*ke?ke hiç olmasayd?n ba?lamazd?n bitmezdin

*S?k?ld?m Art?k Bu (sansürlü kelime) GönüLLerden!!!:

*Hayat?n En Hüzünlü An?, Deli Gibi Sevdigin ?nsan?n Buna Hiç Degmedigini Gördügün And?r

*Ne kimseye Kendimi Tan?tmak GiBi Bir Derdim! Nede Kimsenin Beni Tan?mas? GiBi Bir Lüksü Vard?r!!!

*ac?ya müpteLa oLman?n ne aLemi war, hayat? hafifLetmek warken...!!!

*·#·$1Senin Ne Oldu?un Benim ?çin Hiç Önemli De?il Sonuçta Gözlerimin Sana Bakt??? Kadars?n!!!

*ÖnemLi de?iL kaç kez yeniLdi?in; önemLi oLan, kaç yeniLgiden sonra yeniden do?ruLaBiLdi?in

*nokta kadar ç?kar için virgüL giBi BüküLenLer gün oLur çizgi giBi eziLirLer...!!!

*Ruh Güven GiBidir..Ç?kt??? Yere Birdaha Geri Dönmez!!!

*Ke?ke Her A?k Mutlu Bitse, Ke?ke Her Gerçek Sevgi Lay?k Olanda KalaBilse, Veya Unutmak Mümkün OlaBilse!!!

*Bilemem Belkide O Böyle Mutlu!!!

*Bes Para Etmez Ruhun ward?..Onuda Seytana Satm?ss?n...

*Da?Lar önümde diz çökerken kayaLara yaLvaramam...NehirLer Bana akarken Bir damLayLa u?ra?amam..!!!

*Yoku?ta akmayan ter ini?te gözya??na döner...

Y?LLardr içimde 1 çocuk a?Lar, ??te hep bu yüzden ?sLak gözLerim. Sende çekip gitme dayanamam yar, Öle ta$ de?ilim sand???n kdr..

Bugün Seni Sensiz Ya?amak a$ksa, Seni SeninLe Ya$ayaca??m Yar?nLara kaLd?r?orum a$k?....

Hayat?m sana s?radan geLmesin!! Ben kendime yeterim..Zamanla aL??may? da bilirim!! Ama unutmay? daha ö?renemedim...

Tak Boynuma ?pini, ya da kes biLe?imi..Sensiz ya?ataca??na öLdür Beni, daha iyi !!

?yi bir insan? O sensin! ?yi bir sevgili? O sensin! ?yi Bir s?rda?? O da sensin. Güzel bir k?z..Ahh kahretsin i?te o bnm

As?l Suçlu Seni Kalbine Aland?, Gerçek Sand???m?z Asl?nda Koskoca Bir Yaland?.

Y?k?k Dökük Sevdan?n Enkaz?ndan Kurtulman?n En ?yi Yolu Parçalar? Çi?neyerek Uzakla?makt?r.

Ne Eksik Ne de Fazlas?n? Ara Seni Üzenle Asla U?ra?ma!

bana a?lama e?er beni sevseydin burada benimle olurdun beni istiyorsan gel bul beni karar?n? ver

?imdi oturuyor sensizlik kalk?p gitti?in yerde....

Benim damarlar?mdaki kimyasal etki sen a??k deilsin olum senin ki etkiye tepki...

Sadece seni sevdim bebe?im..!!Yan?mda olmasan bile hayalinle ölece?im..!!

#127

 
© 2015
AŞK