Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Af Dileme Mesajlar?

Yeni ve K?sa Af Dileme Mesajlar? 2014 Sayfas? -
Seni seviyorum sen nekadar terslesende seninle hayaller kuruyorum sen beni affetmesende ben yine seviyorum seni sen benden nefret etsende sonunda ben yine af dileyece?im sen istemesende..
Ya?ananlar? bir ç?rp?da silerek atmak nekadar do?ru senin için söyle insafs?z sevgili senden bir af diliyorum bin a? çekiyorum.. af dileme mesajlar? k?sa
Güzel hayat?m? K??a çevirme Sözlerinle Ne olur Affettim De Hadi gel De, B?rak?p Gitme Beni So?uk Buz Tutmu? hayat?mla Ba?ba?a B?rakma Beni Sensiz b?rakma beni geleceksiz.
Affettim dersen hayata dönerim yeniden Hadi gel Seni A?k?m için Ba???lad?m De bana Bende ?eytan? Ç?karay?m tecrubesiz hayat?mdan, özür dilerim sevgilim de?erini bilemedim..
özürüm kabahatimden büyük olsada sen beni affedecek kadar büyüksün ve a?k?m?z? küçültmeyecek kadar dü?üncelisin kavga olmas?n hayat?m?zda af diliyorum özür diliyorum seviyorum seni her?eyimle..
K?r?k bir kalp b?rakt?m sana biliyorum, beni affetmeni istiyorum, yüzüm k?zar?k içim bulan?k senden sevgi dileniyorum affet beni diyorum lütfen affet.
Hazin Bir Son istemiyorum Bu Dünyada Ellerimi Açt?m Huzurunda Af Diliyorum Gör Art?k Senin için A?layan Gözlerimi Ne olur Sevdi?im..
Sevgilim özür dilerim Senin Hak etmeyece?in bir duruma getirdim ama affet beni seviyorum seni özür diliyorum bebe?im
K?r?lan Kalbini Almak istiyorum Ellerime yeniden Ba?lamak istiyorum o öLümsüz Sevgimize Ne Olur Bir kelime Söyle Affettim Seni De Ba?layal?m Y?k?lmayacak A?k?m?za.
gemileri Yakt?n Gittin Benide Gemilerle yakmaya Çal??t?n Ama Sana Olan Sevgim herzaman Gerçekçiydi Ufak hatalar Yüzünden Bitirme Bu ili?kiyi Affet beni.
San?yormusunki üzülmüyorum gülüyorum Bu Bo? Odada, Senin için A?l?yorum kendimi Affetmiyorum Bari Sen Affet beni Belki gülerim.
Kalmad?m? Sevgin bana Bittimi her?ey Bir Anda? Seviyorum Seni Dinlemiyorsun beni Affet beni Desemde Duymamazl?ktan geliyorsun beni...
Kimse için a?lamad? bu gözler senin için bir ilk oldu gözya?lar?m, kimseye söylenmedi bu sözler senin için içimden geldi söylüyorum affet beni senden özür diliyorum a?k?m...
Yap?lan hatalar? Olgunlukla Kar??lay?p Ona göre De?er vermek gerekir Affetmeni Diliyorum Senden Onay bekliyorum Hadi B?rak ?u inad? K?rma Yar?nlar?m?..
Gitme B?rakma Ellerimi Af Diliyorum A?latma ?u yüre?imi Sözlerinle Vur Dayan?r?m Ama Giderek Vurma ya?ayamam Sensiz Gitme Ne olur özür dilerim affet beni affetmesende gitme hayat?m? bitirme.
umutlar?m? gelece?ime ba?lad?m hayaller kurdum ?imdi sen bunlar? silmek istiyorsun nekadar Af Dilesemde duymamazl?ktan geliyorsun.. Bitirmekmi iStiyorsun bendeki beni ve Seni?
ben ya?amak için Seni Sevmi?im Ama Sen Beni Ya?amak için de?il Zaman geçirmek için E?lenmi?sin Afedersin...!!!
Ya?ama Hakk?m? Sana Devrediyorum Sen ya?a benim yerimede Zaten Affetmiyorsun Ya?aman?n De?eri Kalm?yor Art?k benim için tek de?er sensin sende ne yapsam geri dönmezsin! Af Dilesemde gelmezsin Vicdans?z Sevgilim..
Beni B?rak?rsan Ne olcak hayat?nda? Mutlumu Olucaks?n Kendi Ba??na yalan hayatta? Hadi Af Diliyorum Kabul Et yar?nlar?m?za Gülelim hep..
Af Diliyorum Sözlerimle Af Diliyorum Gözlerimle Af Diliyorum Senden Sevgilim yanl??lar?mla Ne Olur Affet beni kabul et özür dileklerimi
Yapt?klar?m için Af Diliyorum Senden Birtanem Seviyorum Seni ne olur Affet Beni..
Hayalleri Y?k?lm?? Bir insan?m Bu Hayatta Seni Sevmekle Buldum kendimi Hayatta ?imdi Beni B?rak?p Gitme! Ne Olur Affet Bu Sana A??k Olan gariban?..
insaf?na Kald? hayat?m Sana Kald? Umutlar?n Af Diliyorum Senden Seni Diliyorum Rabbimden Hadi gel Ne olur üzme Beni.
özür Dilemek erdemliktir bizde Sevdikmi ALLAH?na Kadar Severiz Silersek Birdaha Ayn? ismi Kitab?m?za Yazmay?z, Af diliyorum Senden Yap bir büyüklük Erdemlik Göster..
Af Dilerken Gözlerine Bakmak istiyorum özür dilerken Seni Nekadar Sevdi?imi Anlatmak istiyorum Kelimelerimin içinde Ne olur Affet beni Sevgilim.
Seni Okadar çok Seviyorumki Affedece?ini umuyorum çünki sende biliyorsun seni nekadar sevdi?imi Affetmek istiyorsun sende hadi ad diliyorum senden ba???la beni yeniden hayat?na.
Bir mum ??? gibi gözlerin bu?ulu ve ate?li bak?yor bana, ate?li gözlerin seviyorumu yoksa nefretmi ediyor bilmiyorum ama affedersen her?ey daha güzel olcak biliyorum.
af diliyorum kap?nda ne olur geri çevirme k?rma kalbimi al can?m? ama affetim de sonunda seviyorum seni ne olursa olsun bu kalp senin af diliyorum huzurunda.
özür dilerim umutlar?m? ald???n için özür dilerim hayallerimi y?kt???n için özür dilerim seni bukadar sevdi?im için

#2590

 
© 2015
AŞK