Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Af Dileme Sözleri

Bu sms ile bir de öpücük yolluyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için. O kadar de?erlisin ki benim için, sensiz bir hayat dü?ünemiyorum.

Sadece özür dilemek istemi?tim ama yapamad?m saçma gururuma yenildim ve beni terslemenden korktum, ama sessizce çekip gitmene de dayanamad?m ve bu mesaj? yolluyorum ?imdi..Beni affet olur mu? Çok üzgünüm. Geçmi?te ya?ad???m?z tüm k?rg?nl?klar için özür diliyorum senden.

Bilirsin affetmek gibi bir ba?ka büyüklük yoktur. Ben de bir hata yapt?m ve aff?na s???n?yorum..Affet lütfen beni...

Biliyorum bugün seni istemeden k?rd?m ve sonra pi?manl?klar denizinde kulaç at?p durdum çaresizce... Biliyorum gözlerinden okudum k?rg?nl???n?. Affet beni neolur sevdi?im... Özürlerimi kabul et. Seni seviyorum!

Olanlar için çok ama çok özür dilerim. Gerçekten öyle demek istememi?tim ki ben... Affet, nolur!

Günlerdir özürümü kabul etmen için mesaj yolluyorum... Lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet! Tekrar yaz?yorum. Özür dilerim tüm olanlar için... Gerçekten çok üzgünüm. Haydi art?k daha fazla bekletme beni ve affet! ?nan ki bir daha böyle ?eyler ya?amayaca??z.

Biliyorum hata bende... Yapt???m affedilecek bir ?ey de?il! Ama yine de yalvar?yorum sana neolur beni affet...

Yapt???m onca hatadan sonra senin yüzüne bakacak halim kalmad?. Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet...

Benim icin çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep. Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem. Ama tekrar dü?ünmen için a?layabilirim...

?ey..Nas?l söylesem? Kelime bulam?yorum..Çok zor biliyorum... Söylemeliyim art?k... ?ey... Dinle bak. Ben çok üzgünüm olanlara. Yani özür dilerim.

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?

Af dileme Sözleri

San?r?m özür dilemek için çok geç kald?m ama yine de son kez ?ans?m? denemek istiyorum: özür dilerim!

Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden. ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim ve seni de arayamad?m... Üzgünüm can?m. Telafi edece?ime söz veriyorum!

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye..Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle, diyor ki: "k?rd?m seni ama inan çok üzgünüm. Bugün için özür dilerim. ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eski gibi olmam?z. Seni seviyorum!"

Üzüntümü anlatacak kelime yok. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm ve çok özür dilerim.

Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün k?rd?m seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla bulu?mak ve konu?mak iste?imi dile getirsem bana görü?me ?ans? verir misin? Umar?m cevab?n olumlu olur da beni çok mutlu edersin. Seni çok seviyorum her ?eyden önce bunu bilmelisin!

Sözlerinden belli, k?rm???m seni bilmeden... Bir öpücük versem, sar?lsam, özür dilesem affeder misin beni?

Sa?a dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor... Yok nafile uyku tutmuyor... Çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda? Bana k?rg?n olma istiyorum sevdi?im... Bu nedenle tüm kalbimle senden özür diliyorum! A?k?m, kalbim her ?eyim sensin, birtanemsin? Bak uyku tutmuyor, haydi bar??al?m da güzel rüyalar görelim... Seni seviyorum...

Ben bu özür i?lerinde hiçbir zaman iyi olamad?m ancak seni o kadar seviyorum ki, onun için, özür dilerim can?m!

Bu çok ciddi bir mesajd?r, içeri?i kalbimin en derin kö?esinden geliyor? Özür dilerim...

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye...

Yapt???m hatadan dolay? özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Sayg?lar?mla..

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla birlikte bulu?mak ve konu?mak iste?imi dile getirsem, bana görü?me ?ans? verir misin? Umar?m cevab?n olumlu olur da beni çok mutlu edersin... Birtaneci?im seni çok seviyorum?

Bilirsin bir kar?ncay? bile incitmem... Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu. Çoooook ama çoooook özür diliyorum senden...

Benim için çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep oluyor. Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar ve senden bir kereli?ine olsun beni affetmeni diliyorum. Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem. Ama tekrar dü?ünmen için kendine f?rsat vermeni istiyorum. Yine eski günlerdeki gibi olal?m sevgilim. Seni çok seviyorum.

Merhaba, öncelikle sizden özür dilemek istiyorum. Çünkü; bugün olanlar hiç kimsenin kolayca kabul edemeyece?i ?eylerdi. Ancak size kar?? duygular?m çok yo?un ve sizinle s?kça görü?mek iste?indeyim... E?er özürlerimi kabul eder ve bana bir ?ans daha verirseniz, lütfen olumlu bir mesaj gönderin!

Geçmi?te ya?ad???m?z tüm k?rg?nl?klar için özür diliyorum senden?

Özür dilerim seni aramad???m için. Özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için... Özür dilerim seni orda bekletti?im için... Yapt???m her yanl?? için özür dilerim.

Yapt???m bir hatad?r, akl?m bunu bana anlat?r, özrün arkas?na saklanmak istemem ama senden tek dile?im ; bir 'af't?r

Sana olan mahcubiyetimi nas?l ifade edece?imi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim.

Yapt???m tüm hatalara ve saçmal?klara ra?men beni affedebilmen büyük incelikti. Tekrar özür dilerim.

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip, ne de kimse sana rakipti. Çünkü sen benim için daima tektin, lütfen affet!

Ben hatalar?m için sana yapt?klar?m için hiç affetmedim kendimi. ?nan bana hala s?z?n içimde a?lar?m dü?ündükçe hiç affetmedim kendimi..Beni affet.

#1465

 
© 2015
AŞK