Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Af Dileme Sözleri

Kimse için a?lamad? bu gözler senin için bir ilk oldu gözya?lar?m, kimseye söylenmedi bu sözler senin için içimden geldi söylüyorum affet beni senden özür diliyorum a?k?m...

Yap?lan hatalar? Olgunlukla Kar??lay?p Ona göre De?er vermek gerekir Affetmeni Diliyorum Senden Onay bekliyorum Hadi B?rak ?u inad? K?rma Yar?nlar?m?..

Gitme B?rakma Ellerimi Af Diliyorum A?latma ?u yüre?imi Sözlerinle Vur Dayan?r?m Ama Giderek Vurma ya?ayamam Sensiz Gitme Ne olur özür dilerim affet beni affetmesende gitme hayat?m? bitirme.

umutlar?m? gelece?ime ba?lad?m hayaller kurdum ?imdi sen bunlar? silmek istiyorsun nekadar Af Dilesemde duymamazl?ktan geliyorsun..Bitirmekmi iStiyorsun bendeki beni ve Seni?

Af Dilerken Gözlerine Bakmak istiyorum özür dilerken Seni Nekadar Sevdi?imi Anlatmak istiyorum Kelimelerimin içinde Ne olur Affet beni Sevgilim.

Seni Okadar çok Seviyorumki Affedece?ini umuyorum çünki sende biliyorsun seni nekadar sevdi?imi Affetmek istiyorsun sende hadi ad diliyorum senden ba???la beni yeniden hayat?na.

Bir mum ??? gibi gözlerin bu?ulu ve ate?li bak?yor bana, ate?li gözlerin seviyorumu yoksa nefretmi ediyor bilmiyorum ama affedersen her?ey daha güzel olcak biliyorum.

af diliyorum kap?nda ne olur geri çevirme k?rma kalbimi al can?m? ama affetim de sonunda seviyorum seni ne olursa olsun bu kalp senin af diliyorum huzurunda.

özür dilerim umutlar?m? ald???n için özür dilerim hayallerimi y?kt???n için özür dilerim seni bukadar sevdi?im için..

Seni seviyorum sen nekadar terslesende seninle hayaller kuruyorum sen beni affetmesende ben yine seviyorum seni sen benden nefret etsende sonunda ben yine af dileyece?im sen istemesende..

Ya?ananlar? bir ç?rp?da silerek atmak nekadar do?ru senin için söyle insafs?z sevgili senden bir af diliyorum bin a? çekiyorum..

Güzel hayat?m? K??a çevirme Sözlerinle Ne olur Affettim De Hadi gel De, B?rak?p Gitme Beni So?uk Buz Tutmu? hayat?mla Ba?ba?a B?rakma Beni Sensiz b?rakma beni geleceksiz.

Affettim dersen hayata dönerim yeniden Hadi gel Seni A?k?m için Ba???lad?m De bana Bende ?eytan? Ç?karay?m tecrubesiz hayat?mdan, özür dilerim sevgilim de?erini bilemedim..

özürüm kabahatimden büyük olsada sen beni affedecek kadar büyüksün ve a?k?m?z? küçültmeyecek kadar dü?üncelisin kavga olmas?n hayat?m?zda af diliyorum özür diliyorum seviyorum seni her?eyimle..

K?r?k bir kalp b?rakt?m sana biliyorum, beni affetmeni istiyorum, yüzüm k?zar?k içim bulan?k senden sevgi dileniyorum affet beni diyorum lütfen affet.

Hazin Bir Son istemiyorum Bu Dünyada Ellerimi Açt?m Huzurunda Af Diliyorum Gör Art?k Senin için A?layan Gözlerimi Ne olur Sevdi?im..

Sevgilim özür dilerim Senin Hak etmeyece?in bir duruma getirdim ama affet beni seviyorum seni özür diliyorum bebe?im

K?r?lan Kalbini Almak istiyorum Ellerime yeniden Ba?lamak istiyorum o öLümsüz Sevgimize Ne Olur Bir kelime Söyle Affettim Seni De Ba?layal?m Y?k?lmayacak A?k?m?za.

gemileri Yakt?n Gittin Benide Gemilerle yakmaya Çal??t?n Ama Sana Olan Sevgim herzaman Gerçekçiydi Ufak hatalar Yüzünden Bitirme Bu ili?kiyi Affet beni.

San?yormusunki üzülmüyorum gülüyorum Bu Bo? Odada, Senin için A?l?yorum kendimi Affetmiyorum Bari Sen Affet beni Belki gülerim.

Kalmad?m? Sevgin bana Bittimi her?ey Bir Anda? Seviyorum Seni Dinlemiyorsun beni Affet beni Desemde Duymamazl?ktan geliyorsun beni...

Sana olan mahcubiyetimi nas?l ifade edece?imi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim

Yapt???m tüm hatalara ve saçmal?klara ra?men beni affedebilmen büyük incelikti Tekrar özür dilerim

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip, ne de kimse sana rakipti Çünkü sen benim için daima tektin, LÜTFEN AFFET!

Ben hatalar?m için sana yapt?klar?m için hiç affetmedim kendimi ?nan bana hala s?z?n içimde a?lar?m dü?ündükçe hiç affetmedim kendimi Beni AFFET!

Benim için çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar Senden beni affetmeni diliyorum Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem Ama tekrar dü?ünmen için a?layabilirim

?ey Nas?l söylesem? Kelime bulam?yorum Çok zor biliyorum Söylemeliyim art?k ?ey Dinle bak Ben çok üzgünüm olanlara Yani özür dilerim

OZUR DILERIM SENI ARAMADIGIM ICIN OZUR DILERIM SENSIZ GITMEK ZORUNDA KALDIGIM ICIN OZUR DILERIM SENI ORDA BEKLETTIGIM ICIN YAPTIGIM HER YANLIS ICIN OZUR DILERIM

SOZLERINDEN BELLI, KIRMISIM SENI BILMEDEN BIR OPUCUK VERSEM, SARILSAM, OZUR DILESEM AFFEDER MISIN BENI?

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?

Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim ve seni de arayamad?m Üzgünüm can?m Telafi edece?ime söz veriyorum!

Ben bu özür i?lerinde hiçbir zaman iyi olamad?m ancak seni o kadar seviyorum ki? onun için? Özür dilerim can?m!

SENDEN OZUR DILEMEK ICIN BANA BIR FIRSAT DAHA VERMENI ISTESEM NE DERSIN? BULUSMAK VE KONUSMAK ISTEGIMI SOYLESEM BANA BU SANSI TANIR MISIN?

Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum Lütfen, lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet! Tekrar yaz?yorum Özür dilerim tüm olanlar için? Gerçekten çok üzgünüm?

Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum Lütfen, lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet? Tekrar yaz?yorum Özür dilerim tüm olanlar için Gerçekten çok üzgünüm? Sana olan a?k?mdan ku?ku duymamal?s?n, seni sevmiyor sana tap?yorum N?olur beni affetti?ini söyle?

Sözlerinden belli, k?rm???m seni bilmeden Bir öpücük versem, sar?lsam, özür dilesem affeder misin beni?

Yapt?klar?m için Af Diliyorum Senden Birtanem Seviyorum Seni ne olur Affet Beni..

Bu sms ile bir de öpücük yolluyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için. O kadar de?erlisin ki benim için, sensiz bir hayat dü?ünemiyorum.

Sadece özür dilemek istemi?tim ama yapamad?m saçma gururuma yenildim ve beni terslemenden korktum, ama sessizce çekip gitmene de dayanamad?m ve bu mesaj? yolluyorum ?imdi..Beni affet olur mu? Çok üzgünüm. Geçmi?te ya?ad???m?z tüm k?rg?nl?klar için özür diliyorum senden.

Bilirsin affetmek gibi bir ba?ka büyüklük yoktur. Ben de bir hata yapt?m ve aff?na s???n?yorum..Affet lütfen beni...

Biliyorum bugün seni istemeden k?rd?m ve sonra pi?manl?klar denizinde kulaç at?p durdum çaresizce... Biliyorum gözlerinden okudum k?rg?nl???n?. Affet beni neolur sevdi?im... Özürlerimi kabul et. Seni seviyorum!

Olanlar için çok ama çok özür dilerim. Gerçekten öyle demek istememi?tim ki ben... Affet, nolur!

Günlerdir özürümü kabul etmen için mesaj yolluyorum... Lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet! Tekrar yaz?yorum. Özür dilerim tüm olanlar için... Gerçekten çok üzgünüm. Haydi art?k daha fazla bekletme beni ve affet! ?nan ki bir daha böyle ?eyler ya?amayaca??z.

Biliyorum hata bende... Yapt???m affedilecek bir ?ey de?il! Ama yine de yalvar?yorum sana neolur beni affet...

Yapt???m onca hatadan sonra senin yüzüne bakacak halim kalmad?. Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet...

Benim icin çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep. Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem. Ama tekrar dü?ünmen için a?layabilirim...

?ey..Nas?l söylesem? Kelime bulam?yorum..Çok zor biliyorum... Söylemeliyim art?k... ?ey... Dinle bak. Ben çok üzgünüm olanlara. Yani özür dilerim.

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?

San?r?m özür dilemek için çok geç kald?m ama yine de son kez ?ans?m? denemek istiyorum: özür dilerim!

Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden. ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim ve seni de arayamad?m... Üzgünüm can?m. Telafi edece?ime söz veriyorum!

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye..Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle, diyor ki: "k?rd?m seni ama inan çok üzgünüm. Bugün için özür dilerim. ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eski gibi olmam?z. Seni seviyorum!"

Üzüntümü anlatacak kelime yok. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm ve çok özür dilerim.

Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün k?rd?m seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla bulu?mak ve konu?mak iste?imi dile getirsem bana görü?me ?ans? verir misin? Umar?m cevab?n olumlu olur da beni çok mutlu edersin. Seni çok seviyorum her ?eyden önce bunu bilmelisin!

Sözlerinden belli, k?rm???m seni bilmeden... Bir öpücük versem, sar?lsam, özür dilesem affeder misin beni?

Sa?a dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor... Yok nafile uyku tutmuyor... Çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda? Bana k?rg?n olma istiyorum sevdi?im... Bu nedenle tüm kalbimle senden özür diliyorum! A?k?m, kalbim her ?eyim sensin, birtanemsin? Bak uyku tutmuyor, haydi bar??al?m da güzel rüyalar görelim... Seni seviyorum...

Ben bu özür i?lerinde hiçbir zaman iyi olamad?m ancak seni o kadar seviyorum ki, onun için, özür dilerim can?m!

Bu çok ciddi bir mesajd?r, içeri?i kalbimin en derin kö?esinden geliyor? Özür dilerim...

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye...

Yapt???m hatadan dolay? özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Sayg?lar?mla..

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla birlikte bulu?mak ve konu?mak iste?imi dile getirsem, bana görü?me ?ans? verir misin? Umar?m cevab?n olumlu olur da beni çok mutlu edersin... Birtaneci?im seni çok seviyorum?

Bilirsin bir kar?ncay? bile incitmem... Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu. Çoooook ama çoooook özür diliyorum senden...

Benim için çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep oluyor. Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar ve senden bir kereli?ine olsun beni affetmeni diliyorum. Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem. Ama tekrar dü?ünmen için kendine f?rsat vermeni istiyorum. Yine eski günlerdeki gibi olal?m sevgilim. Seni çok seviyorum.

Merhaba, öncelikle sizden özür dilemek istiyorum. Çünkü; bugün olanlar hiç kimsenin kolayca kabul edemeyece?i ?eylerdi. Ancak size kar?? duygular?m çok yo?un ve sizinle s?kça görü?mek iste?indeyim... E?er özürlerimi kabul eder ve bana bir ?ans daha verirseniz, lütfen olumlu bir mesaj gönderin!

Geçmi?te ya?ad???m?z tüm k?rg?nl?klar için özür diliyorum senden?

Özür dilerim seni aramad???m için. Özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için... Özür dilerim seni orda bekletti?im için... Yapt???m her yanl?? için özür dilerim.

Yapt???m bir hatad?r, akl?m bunu bana anlat?r, özrün arkas?na saklanmak istemem ama senden tek dile?im ; bir 'af't?r

Sana olan mahcubiyetimi nas?l ifade edece?imi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim.

Yapt???m tüm hatalara ve saçmal?klara ra?men beni affedebilmen büyük incelikti. Tekrar özür dilerim.

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip, ne de kimse sana rakipti. Çünkü sen benim için daima tektin, lütfen affet!

Ben hatalar?m için sana yapt?klar?m için hiç affetmedim kendimi. ?nan bana hala s?z?n içimde a?lar?m dü?ündükçe hiç affetmedim kendimi..Beni affet.

Hayalleri Y?k?lm?? Bir insan?m Bu Hayatta Seni Sevmekle Buldum kendimi Hayatta ?imdi Beni B?rak?p Gitme! Ne Olur Affet Bu Sana A??k Olan gariban?..

insaf?na Kald? hayat?m Sana Kald? Umutlar?n Af Diliyorum Senden Seni Diliyorum Rabbimden Hadi gel Ne olur üzme Beni.

Sana derdimi anLatmak istedim, sen kendini dinLedin HakL?yd?n, çok anLamL?yd?n

arKana biLe bakma, yüre?im saNa, gözLerin dü?Lerime emaNet

a?LamaLar teseLLi etseyDi, denizLer hediYe ederDim sana beni affetmen için...

soNa saRan bozuK kasetLer gibi hayaT umuT yoK senDen ba?Ka

beNi affedece?iNi biLsem biLe, ben kenDimi nas?L affederim biLmiyorum

yüzüMe bir keRe daHa bakmaN içiN, sensiz ya?Lanmaya raz?y?m

aFFeT demek içiN geç, ayr?Lmak için erKen Karmakar???k dü?ünceLerim

Bir uçurumdan asagi düsüyor olsam sende orada bir dal olsan seni tutup incitmektense ölmeyi tercih ederim

Ey dost aklimda, fikrimde ve zikrimdesin bana hayat veren iksirdesin! Gözden irak olsanda sen her zaman aklimdasin

SeNi Yildizlara benzetiyorum onlarkadar etkileyici onlar kadar güzel ama aranizada bir tek fark var onlar milyonlarace sen birtanesin

seni bir serçenin gözyasalri kadar seviyorum, bilirmisin sen o gözyaslari nekadar degerlidir serçe agladiginda ölürmüs bende ölümüne seviyorum seni iste...!

ask gülü dikeniyle avuçlamaya benzer ellerin kan içinde kalsada dikenlerin hesabini gülden soramazsin...!

Elini yagmurlu bir gunde pencereden disari uzat tuta bildigin yagmurlar kadar sen beni seviyosun tutamadgin yagmurlar kadar ben seni seviyorum...

YeRi GeLMi$ aClYaDa GüLMü$SeM , SaNa oLaN SeVDaMDaNDlR BiLeSiN

Bعn SعviLmعyعn ADAM tamamm? bعn ©Ø¹ZaL? tamamd?r...

TakLitLعrimdعn Sak?nmay?n Çünkü Bana uLa?am?can?s ?çin Ancaq OnLarLa Yعtinirsinizz!!!)

her lafa verilecek bir cevab?m var ama ; lafa bakar?m laf m? diye ; bir de söyleyene bakar?m adam m? diye...

?imdi daha iyi anl?yorum ki, nefes almak de?ilmi?, ya?amakate?lerde yanmak gibi bi?ey, seni severken sensiz olmak...

herkesin üç ki?ili?i vard?r;ortaya ç?kard???, sahip oldu?u, sahip oldu?unu sand???...

insanlar gelmeleriyle yaln?zl?klar?n? da??tanlar? severler, gitmeleriyle kendilerini yaln?z b?rakanlara a??k olurlar...

a?k, seven için ?zd?rap, sevilen için gururdurkar??l?kl? sevenler için saadet, sevipte sevilmeyenler içinse; ö l ü m d ü r ...

sen beni, benim seni sevdi?im kadar sevseydin;benim seni senin beni sevdi?in kadar sevdi?imi a n l a r d ? n ...

ne ses , ne nefes , ne de rüzgar ba???lar seni, dönüp s?rt?n? giderken, söyle kim ka??lar seni !!!

birgün kar??la??rsak ayr?ld???m?z yerde, eller gibi davran?p görmemezlikten gelme...

a??k olup ac? çekece?ime, nezle olur burnumu çekerim daha iyi...

gülü gülene, sevgiyi bilene, nefreti hakedene, kalbi ta??yabilene vermeli...

seni seviyorum diyen dillere de?il, senin için a?layan gözlere inan

bitmez dedi?in sewda buraya kadarm??me?er mewsim yaz de?il yalanc? baharm??

BiR mUm I?I?I b?lE gÖrEm?yOrUm ?lEr?dE

yok hükmünde olacaks?n, ya?amam?? say?lcaks?nhele hele a?kla beraber, hiç an?lmayacaks?n!!!

köle olur mu sand?n benim güzel gururum!!!

s??m?yor kab?na ta??yor sankisakin olsa da bu yürek

aFFeT demek içiN geç, ayr?Lmak için erKen Karmakar???k dü?ünceLerim

" Bitti " die uzuLme, " ya$andi " die Sevin

a?k DaMaRLaR?MDa GeZeN Bi eTKi BeN a??K oLMaM Ki BeNiMKi SaDeCe eTKiYe TePKi

Ruh 'um kârânLîk'Lârâ , Bêdênîm sana âît

Ya BeNiM oL HeR?eYiNLe, , , Ya Da uNuT HeR?eYiMLe

Gitmek Gerekir Bazen, Yüre?i Dinlendirmek Ve Yaln?zl???n Seni Olgunla?t?rmas?n? Beklemek ?çin! ??te Vakit Geldi Sevgili O Gün Bu Gündür!

E?er sensiz olacaksa yar?n! Ben yokum ?imdiden!

Sevgilim bil ki senden uzak ne güzellikleri avutur beni bu ?ehrin, ne de y?ld?zl? aksamlar?! özlemin bir nehir olmu? yarar girer içimde ki da?lar?!

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m, ölümsüz olurdum "Sen hala sonsuzlu?un yüzünde bir damla gözya??s?n"

Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe ke?fetti?imi, kimsenin okuma yazma bilmedi?i bir kentte

F?rlatm??t?m kalbimi uza?a, en uza?aDenk gelirde rastlar diye bir y?ld?zaYan?l?p susturdum, a?r?m?n ça?r?s?n?, çagrimin köhnemi? a?r?s?n?

Oysa kim bilir ki , yana??mda yang?nlardan çok önce o yarin b?rakt??? öpü? izi var Yüre?imde an?lardan kalan bin dü? izi var

Kanmad?m aynalara sana kand???m kadariçimde bir bo?luk sana yand???m kadar

Bir çift ye?il göz yüzünden içimde bir sonbahar ac?yor; öyle ac?yor ki, ac?lar ac?s?z kal?yor, mevsimler üstüme devriliyor, k??lar k??s?z kal?yor...

#126

 
© 2015
AŞK