Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??r Abi Sözleri Mesajlar?

A??r abi sözleri 2015 k?sa anlaml? a??r abi mesajlar? sayfas? -
Biz A??r Abi Olduk Alemde Ders Verdik bütün gençlere, Sevgiyi Ald?k Kalbimizden Cüzdan?m?za Koyduk Tesbihle A?k ya?ad?k gecelere Atlad?k..
Yok bu A?k?n Derman? her Sözüm Sana ManâL?, Deli Gibi Sever Bu Delikanl?, Sen iStemesende Bu Can Sana Sevdal?...
KaranL?k gecelerde Y?ld?zlar? izler Bu Delikanl?, A?k yaras? Geçmez Kalbi Olmu? Derbeder...
tarz yaratmak için A??r Abi OLma!! A??r Abi Dedi?in Sevdimi Tam Sever Giydi?ini herkez Be?enir, Sayg?s? Sonsuz Sevgisi Ebedi Olur.. a??r abi sözleri anlaml?
iman?m?z Varsa Bu yolda, Seviyorsak ALLAH Yolunda, Delikanl?y?z Biz A??r ABileride Biliriz Sevdikmi ?man?m?zla ALLAH ?na Kadar Severiz..
öLmek için Dost Bulma! Senin için öLücek Dost Elbet Bir Gün Olur Yan?nda... a??r abi sözleri facebook
A??rd?r Sözlerim her Delikanl? Dinlesin! A??r Abidir ismim Fazla Racon Kesmeyin, ?eklimiz Vard?r Alemde Sesinizi Kesin.. Bizi Dinleyin Rahat Edin..
Alemde Day? Olmu?uz Ne fayda Sözlerde Kral Olmu?uz Ne Fayda, Bir Güzel Sevdik Sonunda Oda bize Bakm?yor BatS?n Bu Sevda...
Reislerle Kurduk Mekan? Day?larla Harcad?k bu yollar? Serserilerle Aleme Dald?k Delikanl?larla ?ekil yapt?k, Bizler A??r Abileriz herkezi Severiz..
?ekil yapma Bana Ezerim Seni Fazla Kurcalama Bozar?m Seni, Delikanl? Adam yapmaz Geri, ben Daima ileri Giderim Ezerim Seni..
Çocuk Yok kar??nda ANlatma Masal, Kurba?a Bekleme Olursun Sanal, Bizim Sevgimiz herzaman real, Delikanl? Gibi Seviyoruz A??r Abileri izliyoruz...
Bu Sokaklarda Ne Krallar? indirdik Ne Garipleri Kral yapt?k, Hakl?y? Severiz, Haks?z? s....(anlad?n?z siz)
Biz Mercedes lerle gezip Gözlüklerle ?ekil Yapmay?z, Biz tesbigle Gezer tak?m Elbisemizle Havam?z? Basar?z...
Ne Serseri Dinler Yüre?im Ne Delikanl? Bilir beynim benim Sadece Abiyim Alay?na Giderim...
Benim sana olan a?k?m sag?r bir ressam?n , kristal bir yüzeye düsen gülün sesini çizdigi zaman biter.
Yanag?na dü?en bir kar tanesi eriyip dudaklar?na ulast?g? zaman, ve bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde, yüzünü rüzgara dön yeter, o benim iste!
Gecenin 5inde ba?lar hayat?m?z Siz Rüyalar içinde Prens Olursunuz Biz gerçek hayatta..
Sen hayat? Yava? Yava? Ç?k Ben yürüyen merdiven kullan?r?m...
Senin Bo? Sokaklarda Artislik yapt???n Sözleri Biz Evlatlar?m?za ö?retiyoruz.
Fazla Yapma tantana Sokar?m Sözlerimi Koca kafana!
Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman.her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.
"Do?ru dü?üncelerin ve çabalar?n, do?ru sonuçlar verece?im bilerek, sevinç ve bar?? içinde çal??." James Allen
Yoluma Ç?kan? Ezerim Dikkat Et Senide Sollar?m...
Kimse bizim gibi yürekten sevmez kimse bizim gibi de?er biLmez.
Sen Süslü Kaldr?mlar?n Sosyetik K?z?s?n Biz Varo?lar?n Mekan?nda A?k Yazan Ç?lg?n gençleriz.
Güzelim Senin Parmakla Sayd???n A?klar?na BedeL Benim tesbihimdeki a?k Ta?lar?..
Kimse Duramaz önümüzde, Delikanl?y?z Alemde Yalan OLmay?z..
Kâh Ç?kar?m Gök Yüzüne Seyrederim Alemi Kâh inerim Yer Yüzüne Seyreder Alem beni...
Zihin, insan?n sarf etti?i tüm çabalarda en yap?c? ve en yarat?c? gücü olu?turur. (Alfred Armand Montapert)
Biz Mercedes lerle gezip Gözlüklerle ?ekil Yapmay?z, Biz tesbigle Gezer tak?m Elbisemizle Havam?z? Basar?z
Ne Serseri Dinler Yüre?im Ne Delikanl? Bilir beynim benim Sadece Abiyim Alay?na Giderim.
Karanl?k Gecelerde Ç?kar ismimiz Aleme A??r Abidir Ad?m?z Bilir Alem Bizi.
Kahvede iceriz Çay?m?z? 3 ?eker OLmaz Bizde Delikanl? 2 ?ekeri Atar?z Tav?an Kan? Cay?m?za Sohbet Ederiz Bizden Büyük Adamlarla.
Siz Sokaklar?n Efendisi Sand???n?z Semtlerin Çocuklar?s?n?z?, Bizler Sizlere Ba???lakd?k O Sokaklar?
Silah?mda 14 Mermi Çekerim geceleri silah?m? S?kar?m Etraf?ma A????m A??k Oluyorum Sana Deli
Kur?un kadar H?zl? ya?ar?m hayat? Bo? Kovan Gibi Dü?mem Doludur Barutum Geceleri Al?r?m Arabam? Giderim Belan?n Oldu?u Yere
Güne? Yüzlüm benim Senin için KaranL?kLardan Ç?k?p Takd?m belime Silah?m? A??r Abi OLman?n Yoktur Hesab?
Hayat?m Senin yolunun üstüne çizilmi? Gülüm Sensiz OLamam, Yoluna Ç?kar?m Herseferinde Hayalinle yatar?m So?uk gecelerimde
Biz Hapishanelerde Ö?rendik Ba?lamay?, Telleri Anlat?r Sana Olan A?k?m?, Yapt?um Sana 4 Duavar Aras?nda Bir ?ark?, ?ark?n?n Ad? ; Bu hayat Sensiz Olmamal?
Bizim Pamuk Yüklü Duygular?m?z Güne?Li Sokaklarda kald? Gözüm, ?imdi KarabL?k Sokaklarda Pamuk Yüklü Duygular? Kaldr?yoruz
Biz A??r Abi Olduk Alemde Ders Verdik bütün gençlere, Sevgiyi Ald?k Kalbimizden Cüzdan?m?za Koyduk Tesbihle A?k ya?ad?k gecelere Atlad?k
Yok bu A?k?n Derman? her Sözüm Sana ManâL?, Deli Gibi Sever Bu Delikanl?, Sen iStemesende Bu Can Sana Sevdal?
KaranL?k gecelerde Y?ld?zlar? izler Bu Delikanl?, A?k yaras? Geçmez Kalbi Olmu? Derbeder
tarz yaratmak için A??r Abi OLma!! A??r Abi Dedi?in Sevdimi Tam Sever Giydi?ini herkez Be?enir, Sayg?s? Sonsuz Sevgisi Ebedi Olur
iman?m?z Varsa Bu yolda, Seviyorsak ALLAH Yolunda, Delikanl?y?z Biz A??r ABileride Biliriz Sevdikmi ?man?m?zla ALLAH ?na Kadar Severiz
öLmek için Dost Bulma! Senin için öLücek Dost Elbet Bir Gün Olur Yan?nda
A??rd?r Sözlerim her Delikanl? Dinlesin! A??r Abidir ismim Fazla Racon Kesmeyin, ?eklimiz Vard?r Alemde Sesinizi Kesin.. Bizi Dinleyin Rahat Edin
Alemde Day? Olmu?uz Ne fayda Sözlerde Kral Olmu?uz Ne Fayda, Bir Güzel Sevdik Sonunda Oda bize Bakm?yor BatS?n Bu Sevda
Reislerle Kurduk Mekan? Day?larla Harcad?k bu yollar? Serserilerle Aleme Dald?k Delikanl?larla ?ekil yapt?k, Bizler A??r Abileriz herkezi Severiz
?ekil yapma Bana Ezerim Seni Fazla Kurcalama Bozar?m Seni, Delikanl? Adam yapmaz Geri, ben Daima ileri Giderim Ezerim Seni
Çocuk Yok kar??nda ANlatma Masal, Kurba?a Bekleme Olursun Sanal, Bizim Sevgimiz herzaman real, Delikanl? Gibi Seviyoruz A??r Abileri izliyoruz
Bu Sokaklarda Ne Krallar? indirdik Ne Garipleri Kral yapt?k, Hakl?y? Severiz, Haks?z? s.....
Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin
Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz.
biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz
Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir.
delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir
Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde
Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik.. Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek.. Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.
Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK
Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z
Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim
ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.
?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm
Her genç delikanl?n?n bir sevgilisi olabilir ama, Her genç k?z?n bir delikanl? sevgilisi olamaz
Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir
Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z
Ya?amak ?çin Yalvarmad?k Ölmek ?çinde Yalvarmay?z.
Bizim Fakirlikten Kesemedi?imiz Kirli Sakallar?m?z ?imdi Zengin Çocuklar?na ?maj olmu?
Dü?man?m?z artm?? demek ki zaman?nda de?ersizlere çok iyi dost olmu?uz
Kaderime tükirim dedim biraz dü?ünüce kaderin bana yapt?klar?n?n yan?nda hiç kal?r dedim
Beni seversen ömrüne ömür katar?m beni aldat?rsan ömründen ömür al?r?m
bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz
serseriler a?k? bilmez derler sorun bakal?m sosyete görünümlü piçlere a?k? kimden ö?renmi?ler
sildim an?lar?mdan seni merak etmiyorum sewiyomusun art?k beni kafam ruhum bedenim sensiz eminim mutlusundur bensiz
hani gözler vard?r. sözleri anlat?r.hani sözler vard?r. gözleri anlat?r. birde ASK vard?r. seni anlat?r
sen dünyada herhangi birisin;ama herhangi biri için dünyalara bedelsin. suçun seni sonsuza kadar sevmem. cezan ise bunu sonsuza kadar bilmemen
Bak??lar?na Hapsoldum, Bende Bu Ya?ananlar?n Aras?nda Yalan Oldum, isterdim Bir Gülüm Olsun, Yar?nlar?m Seninle Dolsun! ?imdi Uzaklardas?n Yar?nlar?mda Bedduams?n!!!
Seni Severken Bu Kadar Delice B?rakt?n Beni Sebepsizce! ?imdi A?lar?m Zamana lanet olsun Senin Gibi A?k'a!!!
Sen Kalbim yerine Sadece nefretimi kazanan Sahtekâr?n tekisin!
Bir Anlam Ol istedim hayat?mda, Ama Sen yalan Oldun Ya?ad???m her Dakika!!
Kör Kuyular içinde ????? Bekleyen Biriydim Seni tan?madan önce, Seni tan?d?ktan Sonra Kör Kuyulara bile raz? Oldum vefas?z!!!
A?k? Bana De?il yalanc? kalbine Sor, Sevgiyi Bende De?il yalan Sözlerinde Bul, Sen Yalanlarla Mutlu ol Yalanlara A??k ol...
Kendimden Çok Seni Sevdim, Sen ise benden çok inand???n yalanlar? Sevdin Sahte Sevgilim..
Durmayan Hayat?n, Sadece K?sac?k Bir Yalan?yd?n benim için, Hayat Sensizde Devam Ediyor gerçekleri ya?amak için Elveda Sana yalanc? bahar..
Aldand???m Tek ?ey Sahte Gülü?lerin Ve Yalan Sözlerindir, Bildi?im tek ?ey ise Sadece Sana Olan Gerçek Nefretimdir.
?ark?lar, ?iirler Hepsi Bo? Bundan Sonra, Ne Yalana Katlan?r Bu gönül neden Senin Gibi Vefas?zlara!!!
Gerçek Olacak Bir Hikayenin, Sadece Yalanc? Ba?l??? Olarak Yaz?lm??s?n Hayata Ve Ya?ananlara.
Siyah Beyaz Hayat?n Sadece Gölgesi Olursun Sen, Ben ise renkli Bir Filmin içinde Hayat?m? ya?ar?m gerçeklerle..
A?k? Ezberledi?in Sözleri Syöleme Bana yalan Sevdanda, Ben Ezberi Sildim Hayat?mdan Seni Sildi?im Gibi Dünyamdan!!!
Bundan Sonra Seninle Hayat? De?il, Saniyelerimi Payla?mam, Uzak ol benden ve Sevgimden!!!
Hayata Seninle Ad?m Atmaktansa, Sakat Kalmay? Tercih Ederim!!!
3 Kuru?luk Hayat?n? Almaya De?mez, Fazlal?k Yapma Çekil Aya??m?n Alt?nda..
Aslan Gibi Kükreyece?ine, Tilki Gibi Dü?ünmeyi Dene...
Hayat? Resim Olarak Çizeydim E?er, Senin Bir Ot kadar yerin olmazd? Bende!!!
Bo? hayat?n Bo? insanlar?, herzaman bir boluk içinde ya?amaya Mahkumdurlar.
Parantezle Ba?lad???m?z A?k?n, Noktas? Olacaks?n...
Gittin uzaklara b?rat?m ya?amay? karanl?k sokaklara, Senden Ne Haber beklerim Ne Bir telefon Bundan Sonra, Sildim Seni hayat?mdan Sana Ve Hayata Elveda!!!
Seni tan?d?ktan sonra hayat?n seninle ne kadar bo? geçti?ini ö?rendim yolun aç?k olsun yaramaz insan..
"E?er birgün beni boynu e?ik görürseniz, bilinki yere dü?en birini kald?rmak için boynumu e?mi?imdir"
Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken, dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya, bu gece yan?mda oldugun için...
Tecrübelerinim bana ö?retti?i bir ?ey var: Hayallerinin pe?inden emin ad?mlarla yürüyen ve arzu etti?i hayat? ya?amak için gayret sarf eden insanlar, beklenmedik bir anda ba?ar?yla kar??la??rlar." (Henry David Thoreau)
"Hayaller, tap?lacak kadar çok sevilen ?eylerin eyleme dönü?türülmü? karizma sözler." (Adalaide Ann Procter)
"Neyin imkans?z oldu?unu söylemek zordur, çünkü dünün rüyas?, bugünün umudu ve gelece?in" realitesidir." (Robert H. Goddard)
"Tecrübelerinim bana ö?retti?i bir ?ey var: Hayallerinin pe?inden emin ad?mlarla yürüyen ve arzu etti?i hayat? ya?amak için gayret sarf eden insanlar, beklenmedik bir anda ba?ar?yla kar??la??rlar." (Henry David Thoreau)
Karanl?k Gecelerde Ç?kar ismimiz Aleme A??r Abidir Ad?m?z Bilir Alem Bizi...
Kahvede iceriz Çay?m?z? 3 ?eker OLmaz Bizde Delikanl? 2 ?ekeri Atar?z Tav?an Kan? Cay?m?za Sohbet Ederiz Bizden Büyük Adamlarla..
Siz Sokaklar?n Efendisi Sand???n?z Semtlerin Çocuklar?s?n?z?, Bizler Sizlere Ba???lakd?k O Sokaklar?...
Silah?mda 14 Mermi Çekerim geceleri silah?m? S?kar?m Etraf?ma A????m A??k Oluyorum Sana Deli...
Kur?un kadar H?zl? ya?ar?m hayat? Bo? Kovan Gibi Dü?mem Doludur Barutum Geceleri Al?r?m Arabam? Giderim Belan?n Oldu?u Yere...
Güne? Yüzlüm benim Senin için KaranL?kLardan Ç?k?p Takd?m belime Silah?m? A??r Abi OLman?n Yoktur Hesab?...
Hayat?m Senin yolunun üstüne çizilmi? Gülüm Sensiz OLamam, Yoluna Ç?kar?m Herseferinde Hayalinle yatar?m So?uk gecelerimde...
Biz Hapishanelerde Ö?rendik Ba?lamay?, Telleri Anlat?r Sana Olan A?k?m?, Yapt?um Sana 4 Duavar Aras?nda Bir ?ark?, ?ark?n?n Ad? ; Bu hayat Sensiz Olmamal?.
ben sen?nle topra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri hep yanl?z gömdum
her genc del?kanl?n?n sevgilisi olabilir ama her genc k?z?n del?kanl? sevgilisi olamaz
erkeklerin kalbi mezar gibidir bir giren bidaha c?kamaz kad?nlar?n kalbi 5 y?ld?zl? hotel gibidir giren ç?kan belli olmaz
klavye icad oldu del?kanl?l?k bozuldu herkez klavye del?kanl?s? oldu
KIMSEY? EZMEDIM EZEN? EZD?M DOSTUMA KARDE??ME YANLI?A DÜ?ÜPTE KENDIMI MADARA ETMEDIM
RE?SLER ?Z BIRAKIR ÇAKALLAR KISKANIR NE YANGINLAR SÖNER DÖNÜP ARKANA BAKMA RE?SLER ÖNDE G?DER
PARAMIZMI VAR ALKOL ALMAYA T?P?M?ZM? VAR KIZ TAVLAMAYA ANTALYALIYIZ SURUNUYORUZ KIZLARIN GÖZU HEP YUKSEKLERDE ZENG?N PARALI P?ÇLERDE B?ZDE PARA NE GEZER ANTALYALIYIZZ SURUNUYORUUZZ(yalan):)
ya?amak için yalvarmad?k ölmek içinde yalvarmay?z
hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r
her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
A?K B?R GÜN B?TER DERT B?RGÜN B?TER ART?SL??E NE GEREK VAR EFEND? OLUN YETER
ESRAR ÇEKM?? GÖZLER? KANLI UNCALIDA OTURUR BU DELIKANLI KOLUNDA ÜÇ BE? JILET YARASI ODA B?R KAHPENIN HATIRASI
K?M?NE GÖRE YALANIM K?M?NE GÖRE KRALIM BEN ADAMINA GÖRE ADAMIM
BEN? B?R GUN BOYNUM E??K GÖRURSENIZ B?L?NK? YERE DÜ?EN B?R ?EY? ALMAK ?Ç?N E??LM???MD?R
D?Z ÜSTÜ YA?AMAKTANSA AYAKTA ÖLMEY? TERC?? EDER?M
serseriler a?lamaz a?larsa k?mse susturamaz sunu bilki sosyete k?z? herkez serseri olamaz
millete duyurmed?k d?e ses?m?z? alem oldu serseri serserilikle olmaz i?imiz del?kanl? adam?z biz
esk?den karanl?ktan korkar ya?murdan ürperirdim ?imdi karanl?klar s?rda??m ya?murlar göz ya??m oldu
karanl???n pezevenk olup beni yanl?zl??a satmas?na yanl?zl???n fahi?e olup benle yatmas?na al??t?m art?k
arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ünü ya?ad?nm? kahpesine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gar?ban?n el?nden tutupta kadere rest çekt?nm?
dile cicik?z sen sosyeten?n cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudumun da??lm?? çenemle zulamda cigaram suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekl?yordum
firari saatlerin ard?ndan gelen isyankar sokaklar?n tövbeker çocuklar?y?z biz sevdi?imiz için için ya?ar dostumuz için ölürüz vede hiçbir zaman hiç bir yerde kimseye hesap vermeyiz(öteki taraf hariç)
beden?n bak?re olsa ne yazar ruhun orospu olduktan sonra
farked?lmek için fark yapmak fark yapmak için meydan okumak gerek?r
Kur?un sesi kadar h?zl?d?r ya?amak ama zordur kur?unu havada, sevday? yürekte tutmak al??k?n olsada yürek ayr?l?klara yoktur kitab?m?zda dostlar? unutmak
güne?in rengine benzemez gecenin rengi ü?ütür ayaz korkutur karanl?k bugün bir gariplik bir hüzünlük var yüre?imizde ya biz fazlay?z bu ?ehirde yada bir dost eksik
hayat yollardan çizilmi? olsa bile bu yollardan birini seçeceks?n seçti?in yolda ölüm olsa bile selam verip geçiceks?n
beni yüreklendirecek bir söz söyle ?ehrin tutsaklar?n? salay?m kalbimden beni yureklend?recek bir söz söyle kursunu beyn?me s?kay?m öylesine
delikanl? serseriler ne a?lamay? nede sevmeyi bilirmi? olak? sevdi birkez severmi? ve olak? a?lad? gözya?lar?n?n dü?tü?ü yerde ölürlermi?
olmuyor del?kanl?l?k kolundak? jilet yaras? olmuyo del?kanl?l?k bir k?z? deli gibi sevmek deli kanl? olmak istiyorsan hak yeme hak yedirtme fakk?r? yoksulu ezd?rtme
ya?ad???m zaman içinde hiç a??k olmad?m biz bu alem?n arka sokaklar?na ba? koyduk çekmed?k a?k ac?s? ama çok çekt?k dost ac?s?
fark?m?z tarz?m?z bizim del?kanl? olmam?z ya kan kustururuz yada tam sustururuz bu hususta ne kural nede kral tan?r?z
nam?m?z?n buyuklu?u dostlar?m?z?n buyuklugundend?r
biz ölmeyi çoktan göze ald?k da yan?m?zda k?mler? göturcez onu dusunuyoruz
nice del?kanl?lar görduk kolunda k?z cebinde emenet arkas?nda suru.. raconu kahpel?k yuruyusu sahtel?k, kalbi var yure?i yok
dar sokaklarda sevdama yururken önumu kesen?n kafas?n? keser?m........

#2361

 
© 2015
AŞK