Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??r Mesajlar

Hadi git bensizli?e ben senden çoktan gittim sensizliklerde mutlu oldum senden uzak??m ya?ama yak?n?m...

Sessizce bak?yorsam hayata sayg?mdand?r hayk?r?rsam gerçekleri ya?an olursun kendini unutursun..

ben hayat? sevdim senin yerine ben hayata ba?land?m senin gibi yalanc? yerine...

Seni sevseydim yalan olucakt?m senden vazgeçtim gerçekçi oldum..

Gidebildi?in kadar uza?a git ne kadar benden uzakla??rsan bana okadar yard?mc? olursun seni unutmamda..

Senin tek sözüne inansayd?m ?aun senin gibi yalanalr?n içinde mutlu olmay? ö?renirdim..

Ben a?k? onurluca ya?ayanlardan?m senin gibi onursuzca ya?asayd?m d??ardaki köpekden fark?m kalmazd?...

Dertlerimin içinde bir virgülsün sen, seninle mutlu olmay? de?il çile çekmeyi ö?rendim, her virgül'den sonra ayr? bir dert yer al?yor hayat?mda..

Sana verdi?im de?erin yar?s?n? köpe?ime verseydim e?er ?uan topluma kar??m??t?..

Sen a?k? çizgi filmlerden esinlenerek ya??yorsun ben ise a?k? leyla ile mecnundan biliyorum..

timsah gözya?lar?nla kimseyi kand?ramaz senin gibi yalan gözya?lar?nda..

Senin söyledi?in her söze inansayd?m kendimi unuturdum, senin söylediklerine sadece ACABA MI? diyorum...

Azrailim sen olsayd?n kendimi kendim öldürmek isterdim..

Güle güle sana yeni yalanlar?nla, güle güle sana bensiz kalan dünyada..

ne a?k?na muhtac?m ne sözlerine, ben kendimi kendim ya?ar bakar?m dalgama sensiz mutlulu?umda...

Seninle mutlu olmak isteseydim senden ayr?lmazd?m, seni sevmek isteseydim zaten bu yaz?y? yazmazd?m..

gerçek hayat varsa oda nefes ald???n kadard?r, hayata inanmak ise senin gibi yalanc?lar?n yapamayaca??d?r..

Ben hayat? senin gibi ojeli ellerimle de?il nas?rl? ellerimle tuttum gülüm..

hiç bo?una ylavarma yolun aç?k olsun elveda..

Sözünden dönen ?erefsiz olsun, pardon sen zaten ?erefsizdin...

Biz Mercedes lerle gezip Gözlüklerle ?ekil Yapmay?z, Biz tesbigle Gezer tak?m Elbisemizle Havam?z? Basar?z

Ne Serseri Dinler Yüre?im Ne Delikanl? Bilir beynim benim Sadece Abiyim Alay?na Giderim.

Karanl?k Gecelerde Ç?kar ismimiz Aleme A??r Abidir Ad?m?z Bilir Alem Bizi.

Kahvede iceriz Çay?m?z? 3 ?eker OLmaz Bizde Delikanl? 2 ?ekeri Atar?z Tav?an Kan? Cay?m?za Sohbet Ederiz Bizden Büyük Adamlarla.

Siz Sokaklar?n Efendisi Sand???n?z Semtlerin Çocuklar?s?n?z?, Bizler Sizlere Ba???lakd?k O Sokaklar?

Silah?mda 14 Mermi Çekerim geceleri silah?m? S?kar?m Etraf?ma A????m A??k Oluyorum Sana Deli

Kur?un kadar H?zl? ya?ar?m hayat? Bo? Kovan Gibi Dü?mem Doludur Barutum Geceleri Al?r?m Arabam? Giderim Belan?n Oldu?u Yere

Güne? Yüzlüm benim Senin için KaranL?kLardan Ç?k?p Takd?m belime Silah?m? A??r Abi OLman?n Yoktur Hesab?

Hayat?m Senin yolunun üstüne çizilmi? Gülüm Sensiz OLamam, Yoluna Ç?kar?m Herseferinde Hayalinle yatar?m So?uk gecelerimde

Biz Hapishanelerde Ö?rendik Ba?lamay?, Telleri Anlat?r Sana Olan A?k?m?, Yapt?um Sana 4 Duavar Aras?nda Bir ?ark?, ?ark?n?n Ad? ; Bu hayat Sensiz Olmamal?

Bizim Pamuk Yüklü Duygular?m?z Güne?Li Sokaklarda kald? Gözüm, ?imdi KarabL?k Sokaklarda Pamuk Yüklü Duygular? Kaldr?yoruz

Biz A??r Abi Olduk Alemde Ders Verdik bütün gençlere, Sevgiyi Ald?k Kalbimizden Cüzdan?m?za Koyduk Tesbihle A?k ya?ad?k gecelere Atlad?k

Yok bu A?k?n Derman? her Sözüm Sana ManâL?, Deli Gibi Sever Bu Delikanl?, Sen iStemesende Bu Can Sana Sevdal?

KaranL?k gecelerde Y?ld?zlar? izler Bu Delikanl?, A?k yaras? Geçmez Kalbi Olmu? Derbeder

tarz yaratmak için A??r Abi OLma!! A??r Abi Dedi?in Sevdimi Tam Sever Giydi?ini herkez Be?enir, Sayg?s? Sonsuz Sevgisi Ebedi Olur

iman?m?z Varsa Bu yolda, Seviyorsak ALLAH Yolunda, Delikanl?y?z Biz A??r ABileride Biliriz Sevdikmi ?man?m?zla ALLAH ?na Kadar Severiz

öLmek için Dost Bulma! Senin için öLücek Dost Elbet Bir Gün Olur Yan?nda

Herkes Oyuncu Olabilir Ama Yönetmen Benim. ?stedi?ime Rol Veririm, ?stedi?ime Yol Veririm

Géçici HéVés Dé?iL..Hak éDéNé NéFés oLurum...

Herkes Oyuncu Olabilir Ama Yönetmen Benim. ?stedi?ime Rol Veririm, ?stedi?ime Yol Veririm

BN KENDM B? ALEMiM BU ALEM ?ÇNDE, BN KENDME BELAYM B?NLRCE BELA ?ÇNDE, ?STEYN KATLR ALEM?ME, ?STEMYN YOL ALIR DEVRAN DÖNR Y?NE...

Gecmi?i sildim..Gunumu ezdim..Gelecekmi? Gecm?ste..Gunde...Gelecekte BENIM! Ben fazlasyla raatm sizde raat olun...

AYYA?A SORMU?LAR NEDEN ?ÇK?Y? BIRAKTIN D?YE...DEM?? SEREF?NE ?Ç?LECEK A?K YOK SATILMI? BTÜN SEWG?LER!

her ?ey BeNDe Ba?LaR BeNDe BiTeR...SeWeN SeWeR SeWMeYen ****** oLuP GiDER

onlar SOsyeteN?N CoCukLAr? Biz WAro?LaR?n P?SkoPaTlaR? onlaR TakaR BEliNe KaLitE keMeR b??z taKAr?Z BeLimiZE 30"²Luk DÖnER...!!!

HEPINIZ KENDI DALGANIZA BAKIN...DIKKAT EDIN BENIM DALGAMDA BOGULMAYIN

Beni Görüp Kendini S?nama...Sadece Görebildi?in Kadar?m...Hayat Bir Kumar ise Zarlar? Ben Atar?m...

Gözümü k?Rp?0rum s0nu oLma?·an kaRanL?qa...·CiLvé yaP?0rum éceLé.... ! ku?·Ruk saLL?orum â?¼?–âiÄ¿'e... !

Yaln?zl???m bir ç??l?kt?, hepiniz mi sa??rd?n?z???

Sevme sevsinler sana önem versinler. A?lama a?latki k?ymetini bilsinler...

?aηl?у?z ѕöhяetlιуιz ρa?aу?z kяal?z яeklam?z maяkaу?z ƒalaη?z ƒιlaη?z kяal?ηa ∂eιl alaу?ηa baѕaя?z tek ƒaяk?m?z ιzmιяlι σlmam?z!!!

Bizi Eskiler Tan?r, Yéniler ornek alir, Tan?mayanlar ise ?bret Al?r..

ALEM? ALEM YAPAN ÜÇ BE? ÇAKALSA.... KRALLIK B?ZE YAKI?MAZ...!!!

Bîzdé SâBâH oLmâz, Bîzdé Güné? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLé DoSt oLmâk Sîze YaK??maz...

TopLumdâ Hép îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin éSériyiz..!!

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ

OrTaM?N b?TTi?i YerdE biZ Ba?LaR?z TaRz?M?z ?ç?n ÖLür ?EKL?miz ?çiN ya?aR?z..!!!...

HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM...HANGIMIZ öLDü

$arapS?z DuraMay?z £srarSiz KaLamayiz ÇeK£r!z £Maneti S!qeriz adaLeti..!!!

Öyle bir yar severim ki ilaha tapar gibi tapar anama bakar gibi bakar?m

ama duda??nda ruj arkas?nda pu?t görürsem anam avrad?m olsun benzin döker yakar?m...

git bakal?m ellere eller seni bnm sevdi?im kdr sevebilecekmi bnm sana

verdi?im de?eri eller sana verebilecekmi????

BiZ Bu aLemDe Çaydanl??a KaN KoyaR B?çakLa Kar??t?r?r?Z DosT DeriZ CaN VeririZ aNcaK DosT uNutunCa öLürüZ..![/b]

DOKUNMAK ELLER?NE BU KADAR ZOR DE??LD? O ÇOK GÜZEL GÖZLER VAR YA B?R ZAMANLAR O BEN?MD?

NE YAPALIM ARKADA? NASIL ?Ç?LMES?N DERTLER?N VARSA SEN DE BENDENS?N

BANA B?R ?Y?L?K YAP HAL?M? B?LMES?N SAKLA BEN? BÖYLE ÜZGÜN GÖRMES?N

YOLLARA BA?LADIM G?D???N? D?LLERE BA?LADIM O G?D???N? YASTI?A SAKLADIM SEV???N? NASIL UNUTURUM AH O GÜLÜ?ÜNÜ

ZAL?MS?N ANLADIM BENDE KALMADIN ??MD? K?M ZAVALLI K?M KAZANDI ANLA BAKALIM

VARSA KADERINDE TECAVUZE UGRAMAK CIRPINMAYI BIRAK ZEVKINE BAK

Kiz DiYé oNém VéRénin..GuZéL DiYé Ka?ar SéVénin! PaRa DiYé Dost SaTanin! KraL oLsa TahTini MAfYa oLsa MéKaNini .......

Sana Bu Sat?rLar? Gurbetten Yaz?yorum ! Her Kelimemden Sonra ?sminLe Ba?l?yorum Anlaki Her?eyimsin Unutmak ?stemiyorum

Soytar?lar Kral Olmu?..Fahi?eler Sultan...aMa ?uNu uNuTMaY?NKi, SiZiN MaRKa oLDu?uNuZ YeRDe eTiKeTi BeN KoYaR?M

PA?A GÖNLÜM ?STERSE SVERM!. ZORLMA ?STERSM SEVD?RRM!..U?R?MA!!!. D?CEKSN K? NREYE KDAR BU HVALAR;

K?M TAKAR DEVRAN DÖNENE KDAR

B?R ZAMANLAR YOKSULLUKTAN BIRAKTIGIMIZ SAKAL SIMDIKI ZENGIN ZUPPELERINE MODA OLMU?

seviyorum your eyes, cünkü onlar very nice, bir kere look at me, ondan sonra forget me, kalbim tik tak for you, cunku i love you ...

DUNYA DUNYA YALAN DUNYA BIR KIZ SEWDIM ADI "DERYA" GECEN GUNLER OLDU RUYA BIRGUN BITECEK BU DUNYA

Aglad?gm? Kimsye Söylme Anne Onlr Bni Kral biliyr K?zdmm? Dünyay? Ykar Biliyr. Aglad?gm? kimsye Söylme Anne Onlr 1 k?z ?cn Bu Kdar Düsecgmi Bilmiyorlr!...

Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.

Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem artik. Çünkü sen rüzgarin çosturdugu bir toz bulutusun, bugün bana esersin ...yarin ellere.

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin (.....)

Bir gün sevgilim sordu a"sk nedir diye... Biraz zaman istedim dü"süneyim diye, ertesi gün gِordüm onu bir ba"skas"Ž"Ž? ile, kulag"Ž?na f"Ž?s?"Žldad"Žm a"sk izdiraptir diye

haηι eη gυzel aѕklaя ιmkaηѕ?z gelιя уa ιηѕaηa, ιmkaηѕ?z σl∂υgυη ι¢Î¹Î· aѕ?g?m ѕaηa!

Bir Gun Beni Animsarsan Eger, Once Bir Gulumse Gulucukle An Adimi, Beni Seven Bir Cocuktu De, Ve Sonra Seni Ne Cok Sevdigimi Ogrenememis Olmanin Acisiyla Esef Et!

yak?SkLSn DdLr'Boyun'Eydm. KarzmSn DdLr'öLym'Ddm. PLyboySn DdLr CewB? K?zLRa SöyLttRDm. Ndn Bekrsn Ddlr "˜BekarLK SULTNLIK DEDM

HAYATINDAN TAMAMEN SILEMEZ BENI KIMSE, YA KALBINDE, VARSA YÜREGINDE YADA BEDENINDE MUTLAKA BIR IZIM KALIR GERIYE..Yüregin yoksa eger rahat ol ozaman izim bedeninde, beni unutmana yetecek MESAFE yok bu alemde, bosuna ugrasma sadece zaman geçer biraz daha bakarsin, alemlere akarsin ama yerime asla bir ALLAHIN KuLunu K O Y A M A Z S I N!..

B?Z?M OLMADIGIMIZ YERDE SOYTARILAR CO?AR..B?Z?M OLMADIGIMIZ YERDE EFELN?R CAKALLAR..WER?LEN HER ARANIN 1 SONU WARDIR. B?Z MEKANA GEL?NCE KÖPKLER AYAGA KALKAR

Sen Sevgimi Hak Etmeyecek kadar nankör Gözlerime Bakayamacak Kadar Cesaretsizsin!!!

Sana Verdi?im De?er Köpe?ime Verdi?im de?erden Az Bunu biL!

Sen Sadece pembe Gözlüklerinle Hayata Gülen Aciz insan?n Tekisin!

Sen Dünyada Gördü?üm Veya Görebilece?im tek ki?iLiksiz insans?n.

Sana Sevgiler Getiremem Eline A?k nedir Yaz?p veremem Sen Anlay??s?z birisin Ama Bunu Kendin Bilemezsin!

Kalbimi Söksemde Yerinden Sana Vermem, Sen bu kalbi Hak Edecek Ne yapt?n? Sadece K?rmak için çaba Gösterdin!

Sana inat Hayata Ba?lad?m Sana inat Buz tutmu? Kalbimi Ate?e Att?m Ve Sana inat A?layan Gözlerimi Güldürdüm Art?k yoksun hayat?mda Defol!

Bir Gün Hayat?mdaki Son insan OLsanda Seni görmemezlikten gelip ölüme giderims enden uzak kalmak için!

Benim Yan?mda isminin An?lmas?n? istiyorsan iLk önce insan oL Sonra Yan?mda Ol!

Seni Zorluklara ra?men benimsemi? Bu kalbim Art?k Senden Vazgeçmi? ve zorluklar? Sevmi?..

Karakterin Yeter Kendi Acizli?ine Gözlerime Bakarken utan Art?k ihnartin sonunda ç?kt? kar??ma..

Seni parlak Y?ld?zlar?n Sevgisiyle Sevdim Onlar gibi Parlak Duygular besledim ?idmi o Y?ld?zlar Kayd? Sadece Sana Kar?? kalan Karanl?k Bir Dünya Bunuda Unutma!

Sen Sadece insanLar? Güldürcek Kadar komik ve insanlar? A?latacak kadar Aciz bir tipsin bunu bil..

Senin için belediyeden izin ald?m senin ad?na hayvanat bahçesi kurduruyorum ad?nla ya?ayacak bu hayvanlar ayn? senin gibi..

Sen ancak Benim Hayallerimdeki F?güran Bir Sahne Olursun!

Birlik Ve Beraberligi Ar?yan Kalbim Senden Birliksiz ve Beraberliksiz Durmak istiyor yakla?ma bana yakar?m hayat?n?!

Gurunla Ya?a Hayat? Gurursuzluk içinde Tüketme içindeki duygular? ?eresizce bakma hayata insan ol öyle bak yeni sevdalara!

A??r Sevgilerin Kuca??nda Mutsuzluklar içinde Geçen ?u ömrüm A??r Duygular içinde küf tutmu? bir sevgi yuma??na döndü...

Sen A?kdan ANlamayacak kadar Aciz Bende Sana A?k? Anlatamayacak kadar DertLiyim uzak Dur Benden!

Sevgiyi Sana De?il Seni Yaradana Verdim ben Art?k hayat?mda Bir ALLAH ?m birde ALLAH ?ma Olan duygular?m var!

Ben hayat? Sensiz Ya?ayacak kadar Sab?rl? Sen ise hayat? bensiz Ya?ayacak kadar inatç?s?n!

A??rd?r Sözlerim her Delikanl? Dinlesin! A??r Abidir ismim Fazla Racon Kesmeyin, ?eklimiz Vard?r Alemde Sesinizi Kesin..Bizi Dinleyin Rahat Edin

Alemde Day? Olmu?uz Ne fayda Sözlerde Kral Olmu?uz Ne Fayda, Bir Güzel Sevdik Sonunda Oda bize Bakm?yor BatS?n Bu Sevda

Reislerle Kurduk Mekan? Day?larla Harcad?k bu yollar? Serserilerle Aleme Dald?k Delikanl?larla ?ekil yapt?k, Bizler A??r Abileriz herkezi Severiz

?ekil yapma Bana Ezerim Seni Fazla Kurcalama Bozar?m Seni, Delikanl? Adam yapmaz Geri, ben Daima ileri Giderim Ezerim Seni

Çocuk Yok kar??nda ANlatma Masal, Kurba?a Bekleme Olursun Sanal, Bizim Sevgimiz herzaman real, Delikanl? Gibi Seviyoruz A??r Abileri izliyoruz

Bu Sokaklarda Ne Krallar? indirdik Ne Garipleri Kral yapt?k, Hakl?y? Severiz, Haks?z? s.....

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz.

biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir.

delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.

Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim

ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm

Her genç delikanl?n?n bir sevgilisi olabilir ama, Her genç k?z?n bir delikanl? sevgilisi olamaz

Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z

Ya?amak ?çin Yalvarmad?k Ölmek ?çinde Yalvarmay?z.

Bizim Fakirlikten Kesemedi?imiz Kirli Sakallar?m?z ?imdi Zengin Çocuklar?na ?maj olmu?

Dü?man?m?z artm?? demek ki zaman?nda de?ersizlere çok iyi dost olmu?uz

Kaderime tükirim dedim biraz dü?ünüce kaderin bana yapt?klar?n?n yan?nda hiç kal?r dedim

Beni seversen ömrüne ömür katar?m beni aldat?rsan ömründen ömür al?r?m

bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz

serseriler a?k? bilmez derler sorun bakal?m sosyete görünümlü piçlere a?k? kimden ö?renmi?ler

sildim an?lar?mdan seni merak etmiyorum sewiyomusun art?k beni kafam ruhum bedenim sensiz eminim mutlusundur bensiz

hani gözler vard?r. sözleri anlat?r. hani sözler vard?r. gözleri anlat?r. birde ASK vard?r. seni anlat?r

sen dünyada herhangi birisin;ama herhangi biri için dünyalara bedelsin. suçun seni sonsuza kadar sevmem. cezan ise bunu sonsuza kadar bilmemen

#103

 
© 2015
AŞK