Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??r Sözler

Sevgiliye a??r sözler 2015 k?sa sayfas? - Bazen öyle zamanlar olur ki yapt??? baz? ?eylerden dolay? kar??n?zdakine a?z?n?za geleni söylemek istersiniz ya i?te o ?ekilde a??r sözler facebook twitter sayfalar?n?z için haz?rlad?k. Sayfam?zda a??r sözler k?sa resimli olanlar? ve bazen de uzun olanlar?n? bulacaks?n?z.

Benim Gözüm Karad?r Sevdi?ime De?er Veririm De?er Verdi?imi Severim, Sen benim De?erimi biLmedin ?imdi Sokak Kö?elerinde De?er Ara kendine De?ersiz insan!Sana insanl?k dersi vermek isterdim ama bir hayvana ne kadar insanl?k dersi verilebilirki? a??r sözler facebook

Her insan yalan söyleyebilir ama her insan do?ruyu söylemek için yalanlara ba?vurur senin gibi.. a??r sözler anlaml?

Sevginde yalan sözlerinde yalan do?ru olan tek ?ey sana inanmam oldu..

Gözlerimde bir umut olsayd?n e?er ben o umudu gözlerimde ufuk yapard?m, sen benim için kötü bir an?s?n sadece kalemlerimde nefretimin ad? olacaks?n. a??r sözler sevgiliye

Bu sözlerim yalanc?lara bu sözlerim hayattan ders almam?? mahluklara asl?nda bu sözlerim sana defol git hayat?mdan..

Benim umutlar?m var umutlar?mda nefes ald???m kendime ait dünyam var, sen bu dünyan?n içinde sadece bir otsun...

kimine gör hayal kimine göre rüya'd?r A?K, benim için anlam?n? kazanmam?? bir duygudur A?K asl?nda benim için sensizliktir A?K..

Senin Pembe Hayallerini, benim Çocu?um resim kitab?na çiziyor Koçum..

Ne Kral?z Ne Mafyay?z Biz Delikanl?y?z Adam?na Göre Muemele yapar?z.

Hatay? Kabullenmek Erdemli?in Kural?d?r, Hatay? Kabullenmemek Yalanc?lar?n Kural?d?r.

Tilki ol, istedi?in kadar kurnaz ol, yine aslan?n izinden yürürsün.

Sen Su Tabancas?yla H?rs?z Polis Oynarken, Ben Sevgilimin Ad?n? Mermilerle Duvara yaz?yordum.

ALLAH'?ma kurban olurum Senin Gibi Helali Yazd??? için Kaderime...

Sesini Fazla Yükseltme, Elektirikler Kesilebilir Her An Ona Göre..

?u Saatten Sonra Çoluk Çocukla U?ra?mak isteseydik, Çocuk kre?inde Ö?retmen olurduk Evlad?m..

Ald???n nefesin Hakk?n? ver, Hayat Sadece izlemekle geçmez..

Biz Yalanlara De?il, Yalan Söyleyenlere kar??y?z, Delikanl?y?z Yalandan Uza??z, Yalan Dünyada gerçek Kurallar? Yazar?z..

Bir Gülü?üne Birde Saniyelik Farkla Kesi?en Gözlerine Vuruldum gülüm..

narkoz vermeden Aç?k Ameliyat Yapar?m Yüzünde Ona Göre Dikkatli ol...

Ya?amay? ( Hayat? ) Seviyorsan Benden Uzak Dur..

Sigaram?n Duman? Gibi Yok Olursun Kar??mda, S?garam? yakt???m Gibi Senide Yakar?m Akl?n? Al?r?m.

Ald???m Her Nefeste Ad?n? Yüre?ime Yazd?m, Söyledi?im her Sözde Sadece Sen Vard?n Gülüm...

Bize Rajon Kesecegine Git ilk önce Tavuk kesmeyi Ö?ren Aslan?m..

Bo?una Hava Yapma Burada, Rüzgar?n Esmez Bizim Mekanda, Al?r?m hayat?n? 3 Kuru?a.

Bo? Sokaklar?n Ç?lg?n Bekçisiyim, Adam gibi Adam?m, Yanl?? yapan? Oyar?m.

Koçum Dansöz Gibi Oynama, Para Takacam Bir taraf?na.

Adam olan? Yan?ma Al?r?m, K?z Gibi Davranan? Dansöz Diye Oynat?r?m.

Çakmak Çakmak Gözlerine, Çakar?m Yumru?u beni Fitil Etme.

Sinirlendirme Beni, ?imdi Vesikal?k Foto?raf?n? Ç?kart?cam Duvara..

Koçum, Kurban Bayram?na Az Kald? kesicem Bir taraf?n? Ay?k Ol..

Üzersen beni Süzerim Seni, üzme beni Süzmiyim Seni.

Biz Sevdikmi 165 Karakterlik Mesajla De?il Bin As?rl?k Delikanl? Yüre?imizle Severiz Güzelim..

Dünyan?n Derdini Kederini Senin için B?rakt?m Serserili?i, Bir Gülü?ün yeter bana bende Bilirim Sevgiyi..

Ya?ad???m Ac?lar? Anlatsam Sana, Ne Akl?n Al?r Nede hayalin kal?r, O Yüzden Bula?ma Bana Etiket olma Etraf?mda..

Rüzgar olana, F?rt?na Olurum mekan?nda, Ya?mur Olana Güne? oluruz icab?nda...

Seni Ayakkab?ma Kösele Diye Giyer, Ezerim haberin Olsun...

Sesini Fazla Yükseltme, Panik Ata??m ona göre...

Ate? Olsan Kendini ?s?tamazs?n, Ya?mur Olsan Dü?tü?ün yeri Islatmazs?n, Sen Daha çocuksun Büyüyünce Unutursun Evlat

Seni ?ark?lar?mda De?il Art?k beddualar?mda ya?at?cam Sana A?k De?il Art?k Nefret dolu bir kalp yaratacam!

Senin Sözlerin Kalbimi Ac?tsada benim Nefretim yetecek Sana Bunu Unutma!!!

Kimseye De?il Bu Nefretim Sadece Kendime Sevmeseydim Olmazd? içimde Koca Bir Dünya ?imdi Cehennem Oldu Girme Yanars?n rezil Olursun Kar??mda!

Sen Cümlelerimde Bir nokta nefretimi yazd???m bir imla oldun ç?kt?n hayat?mdan hayallerde kald?n ?imdi geri Dönme Bana Olucaks?n Art?k bir budala!

Hayat?nda bir do?ru yap kendini iyi hisset nefretim üzerinde beddualar?m kalbini vurucak!

Zaman? Bitirdim Art?k Bakam Yüzüme birdaha Sana Son mektubum Bu Y?k?l Kar??mdan Olmas?n ad?n Hayat?mda!

Yalanlar?n içinde yalan Mutluluklar diliyorum sana yalanc? insan!

ayr?l?klar belini büksün sözlerim yüzünü güldürmesin! sana son sözüm sende ya?a benim ya?ad???m? kucak dolusu ac?larla!

Sen Benim Ancak Ayakkab?min üstündeki 1 gram pislik olursun!

Hadi git bensizli?ie mutlu ol yalanlar?n içinde hadi defol yalanlar?na kurtar beni yalanlar?ndan...

Sana can?m? feda etmeye haz?rken beni yalanlar?nla mutlu ettin ?imdi anlad?mki o yalanlar benim ya?amad???m ac?larm??...

sen insnal?ktan nasibini alamam?? bir mahluksun, sen yalanlar?n içinde kendini gerçek sanan bir parazitsin..

bende senin gibi yalanc? olsayd?m senin yapt?klar?n? bende sana yapard?m ama aram?zdaki tek fark benim delikanl? senin adii biri olmand?r..

benim söyledi?im her söz ald???m nefes gibi gerçektir, senin söylediklerin ise gördü?ün rüyalar gibi gelip geçici yalandan ba?ka bi?i de?ildir..

ben gecelerimde seni dü?ünürken sen gecelerinde ba?kalar?n? dü?ündün, ben seni seviyorum derken sen beni sevdi?ini sadece sözlerinde söyledin gözlerin ise ba?kalar?ndayd?..

ben yalan? seninle tan?d?m seni tan?d?kça yalanlardan kendimi kurtard?m...

hiç umrumda de?ilsin umrumda olsayd?n zaten yan?mda olurdun ?uan...

ben senin için herkez gibiymi?im ne bir özelli?im olmu? ne senin için bir yerim, art?k sende benim için öylesin ama insanlar ile k?yaslam?yorum seni ancak hayvanlarla e? de?er olabilirsin..

ben duygular?m A??r'd?r benim ya?ad?klar?m? kald?ramazs?n, sen sadece yalanlar?n içinde küçük mutluluklar ya?ars?n...

hayattan ders almayan insan, kendine veya ba?kas?na ders veremez...

Senin ald???n nefes kadar benim satt???m roman var...

içti?im sigaran?n duman? gibisin içimde tuttu?um kadar vars?n b?rak?rsam sende yalan olup gidersin..

Ya?ad???n hayat gibi ke?ke sende gerçek olsayd?n, yalanlar?n içinde kaybolmasayd?n belki de?erin olurdu gözümde..

Senin yoklu?unda ölüce?imi san?yorsan aldan?yorsun, ben seninle mutlu olmad?m ki sensizken üzüleyim..

hayat?m?n 4 taraf? yalanda olsa ben yaln?zl???n adas?y?m, senin gibilere hayat?mda yer yok güzelim by by...

umursamad???m tek umursuzluksun, ben benim hayat?mda bir sinekden ba?ka rol alamazs?n..

kendine güvendi?in kadar bana g?venseydin zaten sende gerçek bir insan olurdun.

her Gecem Sana Bedduam ?le geçiyor her Günüm Sana Lanet Edi?lerimle Bitiyor Sildim Seni hayat?mdan Beddualar?mda ve Lanetlerimde ya??yorsun.

Beni üzdü?üm kadar bu hayatta o lanet hayat?na giricek insanlarda beni üzdü?ün gibi seni üzssün ozaman anlars?n belki sevmeyi ve üzülmeyi!

Sen Benim için Art?k Sadece Filmlerdeki 1 SaniyeLik Figüranlardans?n ben Art?k Hayat?ma ba?rol Oyuncusu Ar?yorum.

Bana Kulland???n o a??r Laflar Dönüp Dola??p Sana Kdv Olarak geri Dönecek Sen Bunlar?n Hesab?n? yaparken Ben Sana Gülüp Geçece?im..

Okadar Aciz Bir ki?iliksin ki! Kendi Hatalar?n? görmeyecek kadar kör sevgiyi hak etmeyecek kadar nankörsün!!!

Yüzüne tükürsem Yarabbi Çok ?ükür Diyeceksin B?rak?p Gitsem Sadece Gülüceksin! Sen insan de?ilsinki Bunlar? Anlayas?n!!!

Beni Sen Hariç herkez Anlad? Bir Sen Anlamad?n Zaten Art?k Anlama Senin Kapasiten Almaz Beni Sen Esnek Ol rahat Ol ben Bak?yorum Hayat?ma Ya??yor?m Senden Daha Güzel aLâ..

Sen benim yemek Masamdaki Sinek Pisli?i Olamazs?n karaktersiz ki?ilik!!!

AYYA?A SORMU?LAR NEDEN ?ÇK?Y? BIRAKTIN D?YE...DEM?? SEREF?NE ?Ç?LECEK A?K YOK SATILMI? BTÜN SEWG?LER!

her ?ey BeNDe Ba?LaR BeNDe BiTeR...SeWeN SeWeR SeWMeYen ****** oLuP GiDER

onlar SOsyeteN?N CoCukLAr? Biz WAro?LaR?n P?SkoPaTlaR? onlaR TakaR BEliNe KaLitE keMeR b??z taKAr?Z BeLimiZE 30'Luk DÖnER...!!!

HEPINIZ KENDI DALGANIZA BAKIN...DIKKAT EDIN BENIM DALGAMDA BOGULMAYIN

Beni Görüp Kendini S?nama...Sadece Görebildi?in Kadar?m...Hayat Bir Kumar ise Zarlar? Ben Atar?m...

Yaln?zl???m bir ç??l?kt?, hepiniz mi sa??rd?n?z???

Sevme sevsinler sana önem versinler. A?lama a?latki k?ymetini bilsinler...

Bizi Eskiler Tan?r, Yeniler örnek alir, Tan?mayanlar ise ?bret Al?r..

ALEM? ALEM YAPAN ÜÇ BE? ÇAKALSA....KRALLIK B?ZE YAKI?MAZ...!!!

Bîzde SâBâH oLmâz, Bîzde Güne? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLe DoSt oLmâk Sîze YaK??maz...

TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz..!!

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ

OrTaM?N b?TTi?i YerdE biZ Ba?LaR?z TaRz?M?z ?ç?n ÖLür ?EKL?miz ?çiN ya?aR?z..!!!...

HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM...HANGIMIZ öLDü

$arapS?z DuraMay?z £srarSiz KaLamayiz ÇeK£r!z £Maneti S!qeriz adaLeti..!!!

Öyle bir yar severim ki ilaha tapar gibi tapar anama bakar gibi bakar?m
ama duda??nda ruj arkas?nda pu?t görürsem anam avrad?m olsun benzin döker yakar?m...

git bakal?m ellere eller seni bnm sevdi?im kdr sevebilecekmi bnm sana
verdi?im de?eri eller sana verebilecekmi????

BiZ Bu aLemDe Çaydanl??a KaN KoyaR B?çakLa Kar??t?r?r?Z DosT DeriZ CaN VeririZ aNcaK DosT uNutunCa öLürüZ..![/b]

DOKUNMAK ELLER?NE BU KADAR ZOR DE??LD? O ÇOK GÜZEL GÖZLER VAR YA B?R ZAMANLAR O BEN?MD?
NE YAPALIM ARKADA? NASIL ?Ç?LMES?N DERTLER?N VARSA SEN DE BENDENS?N

BANA B?R ?Y?L?K YAP HAL?M? B?LMES?N SAKLA BEN? BÖYLE ÜZGÜN GÖRMES?N

YOLLARA BA?LADIM G?D???N? D?LLERE BA?LADIM O G?D???N? YASTI?A SAKLADIM SEV???N? NASIL UNUTURUM AH O GÜLÜ?ÜNÜ

ZAL?MS?N ANLADIM BENDE KALMADIN ??MD? K?M ZAVALLI K?M KAZANDI ANLA BAKALIM

VARSA KADERINDE TECAVUZE UGRAMAK CIRPINMAYI BIRAK ZEVKINE BAK

Senin Ad?n Varsa benim Nam?m Var Senin Carizman varsa benim ?eklim var Senin Kalbin varsa benim Aslan Gibi Yüre?im var!

Sen Vicdan?nla Kal yaln?z Bir Odada belki ozaman hat?rlars?n insan Oldu?unu Bu Fanii Dünyada rezil insan!

Sen Tarifi imkans?z bencil bir yarat?ks?n! seninle geçirdi?im zamana de?il seninle geçirmeyi umdu?um hayallerime ac?yorum ?imdi Pislik!

Seni ?ark?lar?mda De?il Art?k beddualar?mda ya?at?cam Sana A?k De?il Art?k Nefret dolu bir kalp yaratacam!

Senin Sözlerin Kalbimi Ac?tsada benim Nefretim yetecek Sana Bunu Unutma!!!

Kimseye De?il Bu Nefretim Sadece Kendime Sevmeseydim Olmazd? içimde Koca Bir Dünya ?imdi Cehennem Oldu Girme Yanars?n rezil Olursun Kar??mda!

Sen Cümlelerimde Bir nokta nefretimi yazd???m bir imla oldun ç?kt?n hayat?mdan hayallerde kald?n ?imdi geri Dönme Bana Olucaks?n Art?k bir budala!

Hayat?nda bir do?ru yap kendini iyi hisset nefretim üzerinde beddualar?m kalbini vurucak!

Zaman? Bitirdim Art?k Bakam Yüzüme birdaha Sana Son mektubum Bu Y?k?l Kar??mdan Olmas?n ad?n Hayat?mda!

Yalanlar?n içinde yalan Mutluluklar diliyorum sana yalanc? insan!

ayr?l?klar belini büksün sözlerim yüzünü güldürmesin! sana son sözüm sende ya?a benim ya?ad???m? kucak dolusu ac?larla!

??te 2014 A??r Sözler

Gözlerimde bir umut olsayd?n e?er ben o umudu gözlerimde ufuk yapard?m, sen benim için kötü biran?s?n sadece kalemlerimde nefretimin ad? olucaks?n..

Bu sözlerim yalanc?lara bu sözlerim hayattan ders almam?? mahluklara asl?nda bu sözlerim sana defol git hayat?mdan..

Benim umutlar?m var umutlar?mda nefes ald???m kendime ait dünyam var, sen bu dünyan?n içinde sadece bir otsun...

kimine gör hayal kimine göre rüya'd?r A?K, benim için anlam?n? kazanmam?? bir duygudur A?K asl?nda benim için sensizliktir A?K

Hadi git bensizli?ie mutlu ol yalanlar?n içinde hadi defol yalanlar?na kurtar beni yalanlar?ndan...

Sana can?m? feda etmeye haz?rken beni yalanlar?nla mutlu ettin ?imdi anlad?mki o yalanlar benim ya?amad???m ac?larm??...

sen insnal?ktan nasibini alamam?? bir mahluksun, sen yalanlar?n içinde kendini gerçek sanan bir parazitsin..

bende senin gibi yalanc? olsayd?m senin yapt?klar?n? bende sana yapard?m ama aram?zdaki tek fark benim delikanl? senin adii biri olmand?r..

Seninle Biz Hep Sahte K??lar? iLkbahar Sanm???z Asl?nda Biz Seninle Her K?? Kendimizi Kand?rm???z ve biz hiç bir zaman ilkbahar? ya?amam???z, sadece ayr?l???n ad?n? yazm???z!

illegal bir a?k hikayesiymi? bizimkisi yasak ve tehlikeli! Ben Seni Sevmi?tim Ne Yasak tan?rd?m bu Sevgide Nede tehlike Sadece Seni Sevmi?tim Art?k yasaks?n Gözlerime

güvenim kalmad? a?klara, güvenim kalmad? senin gibi yalan insanlara, ses ve sadece dinle! nefret ediyorum senden birdaha yakla?ma gözlerime uzak dur benden ve kalbimden!

gecenin Bo? So?uklar?nda A?latt?n beni her Gözya??mda Beddualar?m Gizli Her Hayk?rd???mda Sadece Sana Olan Nefretim olucak Unutma!

Sen Sadece Gülmeyi De?il A?latmay?da Ö?rettin bana Sen Sadece Sevgiyi De?il nefreti ya?att?n bana Garip Hayat?mda!

Ayr?l?cakt? Madem Ellerimiz neden birle?tik Biz? Madem gidicektin Söylemeden neden Gözgöze geldi Gözlerimiz! Hadi Cevap ver Korkak Kaçmakla Avut Kendini Serseri!

Güzelli?ine Güvenme yalan olucaks?n günün Birinde, Herkeze Güvenme Onlarda Gidicek beni B?rakt???n Gibi Günün Birinde Kalacaks?n ozaman Anlayacaks?n Sözlerimi A?layacaks?n ihanetinin bedelini çekeceksin her nefesinde!

Nereye Gidersen git beddualar?mla Nefes Almay? Ö?reneceksin, Nereye Bakarsan bak bana yapt???n yanl??lar? tek tek görüceksin Ya Kendini Yada Vicdan?n? öldürüceksin Ancak ozaman hayat?n? resetliyeceksin.!!!

Sadece Seni kaybetmedim ben hayat?m?da kaybettim Sayende! Sadece Gülmeyi Unutmad?m A?lamayla Bar??t? Gözlerim Hayat? ve Yalan A?klar? Suluyorum Art?k Hayata De?il Senin Gibi Birine A?l?yorum ve Lanet Ediyorum.

Bitirmek De?il Art?k öldürmek için izliyorum seni! Sen hayat?m? Alt üst Ettin bende Hayat?n? Darmada??n Edce?im Hayata yeminliyim!

Hani Mutlu Olucakt?k Bu hayatta? hani Gözlerimiz herzaman Gülecekti Ac?da Olsa! ?imdi Sadece Kalbim Kald? Atmaya çal??an geceleri A?layan Gözlerim kald? Ad?n? And???mda ya?lanan.

Hayat?n Yükü Binmi? omuzlar?ma, Derdi Çekerim ya??yorum her Solu?umda hayat Kesmi? Ba?lant?lar?m? Sonunda ya?amaya Hakk?m Yok Anlad?m her Solukland???mda.

Art?k ne A?k Çeker Bu bedenim nede Dertleri Yükler üstüne Sadece A??rdan Gider ölümüne Sen üzülme Hayat?m Ba??ml? Ac?lara Ba??ml?y?m Hayat?n oyunlar?na.

benim söyledi?im her söz ald???m nefes gibi gerçektir, senin söylediklerin ise gördü?ün rüyalar gibi gelip geçici yalandan ba?ka bi?i de?ildir..

ben gecelerimde seni dü?ünürken sen gecelerinde ba?kalar?n? dü?ündün, ben seni seviyorum derken sen beni sevdi?ini sadece sözlerinde söyledin gözlerin ise ba?kalar?ndayd?..

ben yalan? seninle tan?d?m seni tan?d?kça yalanlardan kendimi kurtard?m...

hiç umrumda de?ilsin umrumda olsayd?n zaten yan?mda olurdun ?uan...

ben senin için herkez gibiymi?im ne bir özelli?im olmu? ne senin için bir yerim, art?k sende benim için öylesin ama insanlar ile k?yaslam?yorum seni ancak hayvanlarla e? de?er olabilirsin..

ben duygular?m A??r'd?r benim ya?ad?klar?m? kald?ramazs?n, sen sadece yalanlar?n içinde küçük mutluluklar ya?ars?n...

hayattan ders almayan insan, kendine veya ba?kas?na ders veremez...

Senin ald???n nefes kadar benim satt???m roman var...

içti?im sigaran?n duman? gibisin içimde tuttu?um kadar vars?n b?rak?rsam sende yalan olup gidersin..

Ya?ad???n hayat gibi ke?ke sende gerçek olsayd?n, yalanlar?n içinde kaybolmasayd?n belki de?erin olurdu gözümde..

Senin yoklu?unda ölüce?imi san?yorsan aldan?yorsun, ben seninle mutlu olmad?m ki sensizken üzüleyim..

hayat?m?n 4 taraf? yalanda olsa ben yaln?zl???n adas?y?m, senin gibilere hayat?mda yer yok güzelim by by...

umursamad???m tek umursuzluksun, ben benim hayat?mda bir sinekden ba?ka rol alamazs?n..

kendine güvendi?in kadar bana g?venseydin zaten sende gerçek bir insan olurdun

Hadi git bensizli?ie mutlu ol yalanlar?n içinde hadi defol yalanlar?na kurtar beni yalanlar?ndan...

Sana can?m? feda etmeye haz?rken beni yalanlar?nla mutlu ettin ?imdi anlad?mki o yalanlar benim ya?amad???m ac?larm??...

sen insnal?ktan nasibini alamam?? bir mahluksun, sen yalanlar?n içinde kendini gerçek sanan bir parazitsin..

bende senin gibi yalanc? olsayd?m senin yapt?klar?n? bende sana yapard?m ama aram?zdaki tek fark benim delikanl? senin adii biri olmand?r..

benim söyledi?im her söz ald???m nefes gibi gerçektir, senin söylediklerin ise gördü?ün rüyalar gibi gelip geçici yalandan ba?ka bi?i de?ildir..

ben gecelerimde seni dü?ünürken sen gecelerinde ba?kalar?n? dü?ündün, ben seni seviyorum derken sen beni sevdi?ini sadece sözlerinde söyledin gözlerin ise ba?kalar?ndayd?..

ben yalan? seninle tan?d?m seni tan?d?kça yalanlardan kendimi kurtard?m...

hiç umrumda de?ilsin umrumda olsayd?n zaten yan?mda olurdun ?uan...

ben senin için herkez gibiymi?im ne bir özelli?im olmu? ne senin için bir yerim, art?k sende benim için öylesin ama insanlar ile k?yaslam?yorum seni ancak hayvanlarla e? de?er olabilirsin..

ben duygular?m A??r'd?r benim ya?ad?klar?m? kald?ramazs?n, sen sadece yalanlar?n içinde küçük mutluluklar ya?ars?n...

hayattan ders almayan insan, kendine veya ba?kas?na ders veremez...

Senin ald???n nefes kadar benim satt???m roman var...

içti?im sigaran?n duman? gibisin içimde tuttu?um kadar vars?n b?rak?rsam sende yalan olup gidersin..

Ya?ad???n hayat gibi ke?ke sende gerçek olsayd?n, yalanlar?n içinde kaybolmasayd?n belki de?erin olurdu gözümde..

Senin yoklu?unda ölüce?imi san?yorsan aldan?yorsun, ben seninle mutlu olmad?m ki sensizken üzüleyim..

hayat?m?n 4 taraf? yalanda olsa ben yaln?zl???n adas?y?m, senin gibilere hayat?mda yer yok güzelim by by...

Biz Sevdikmi 165 Karakterlik Mesajla De?il Bin As?rl?k Delikanl? Yüre?imizle Severiz Güzelim..

Dünyan?n Derdini Kederini Senin için B?rakt?m Serserili?i, Bir Gülü?ün yeter bana bende Bilirim Sevgiyi..

Ya?ad???m Ac?lar? Anlatsam Sana, Ne Akl?n Al?r Nede hayalin kal?r, O Yüzden Bula?ma Bana Etiket olma Etraf?mda..

Rüzgar olana, F?rt?na Olurum mekan?nda, Ya?mur Olana Güne? oluruz icab?nda...

Seni Ayakkab?ma Kösele Diye Giyer, Ezerim haberin Olsun...

Sesini Fazla Yükseltme, Panik Ata??m ona göre...

Ate? Olsan Kendini ?s?tamazs?n, Ya?mur Olsan Dü?tü?ün yeri Islatmazs?n, Sen Daha çocuksun Büyüyünce Unutursun Evlat

Seni ?ark?lar?mda De?il Art?k beddualar?mda ya?at?cam Sana A?k De?il Art?k Nefret dolu bir kalp yaratacam!

Senin Sözlerin Kalbimi Ac?tsada benim Nefretim yetecek Sana Bunu Unutma!!!

Kimseye De?il Bu Nefretim Sadece Kendime Sevmeseydim Olmazd? içimde Koca Bir Dünya ?imdi Cehennem Oldu Girme Yanars?n rezil Olursun Kar??mda!

Sen Cümlelerimde Bir nokta nefretimi yazd???m bir imla oldun ç?kt?n hayat?mdan hayallerde kald?n ?imdi geri Dönme Bana Olucaks?n Art?k bir budala!

Hayat?nda bir do?ru yap kendini iyi hisset nefretim üzerinde beddualar?m kalbini vurucak!

Zaman? Bitirdim Art?k Bakam Yüzüme birdaha Sana Son mektubum Bu Y?k?l Kar??mdan Olmas?n ad?n Hayat?mda!

Yalanlar?n içinde yalan Mutluluklar diliyorum sana yalanc? insan!

ayr?l?klar belini büksün sözlerim yüzünü güldürmesin! sana son sözüm sende ya?a benim ya?ad???m? kucak dolusu ac?larla!

Benden sonra her kiminle olursan ol, seni kastederek "muhte?em bir sevgilim var" diyecek. Do?rudur diyece?im, temiz kulland?m.

?tle KöpekLe Ugra?acak Vaktim OLsaydi Veteriner Olur ?nsan Gibi Görünen Hayvanlari Tedavi Ederdim .

Varl???m?n De?erini Bilmeyenlere Yoklu?umun Koymas? Dile?iyle.

Seni Ortama Gözün Gonlun Aç?ls?n Diye sokmu?tum ...Gö.ün Ba??n Aç?ls?n Diye De?il

Sana de?er veripte A?K? bulaca??ma. X 'e de?er verip y'yi bulurum daha iyi.

Sana insanl?k dersi vermek isterdim ama bir hayvana ne kadar insanl?k dersi verilebilirki ?

Her insna yalan söyleyebilir ama her insan do?ruyu söylemek için yalanlara ba?vurur senin gibi..

Sevginde yalan sözlerinde yalan do?ru olan tek ?ey sana inanmam oldu.

#2360

 
© 2015
AŞK