Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??r Sözler

Hayat?n Yükü Binmi? omuzlar?ma, Derdi Çekerim ya??yorum her Solu?umda hayat Kesmi? Ba?lant?lar?m? Sonunda ya?amaya Hakk?m Yok Anlad?m her Solukland???mda.

Art?k ne A?k Çeker Bu bedenim nede Dertleri Yükler üstüne Sadece A??rdan Gider ölümüne Sen üzülme Hayat?m Ba??ml? Ac?lara Ba??ml?y?m Hayat?n oyunlar?na.

Hani Mutlu Olucakt?k Bu hayatta? hani Gözlerimiz herzaman Gülecekti Ac?da Olsa! ?imdi Sadece Kalbim Kald? Atmaya çal??an geceleri A?layan Gözlerim kald? Ad?n? And???mda ya?lanan..

Titrek Bir yüre?im Var Hayat?n Yükünü Kald?ramaz Oldu Art?k, yar?m Kalan Sözlerim Var hayat?n imkan Tan?madan kesti?i gelce?im var ya?anmam?? Olan..

Kimse Senin kadar Güldürmedi beni Bu A??r Hayatta Kimse Senin kadar A?latmad? Beni Mutlulu?u yakalad???m Son Anlar?mda!!!

hayat? ya?ayacaksam yan?mda Ol isterdim Gözlerimi kapat?rken Gözlerine Gülmek isterdim ?imdi Sadece Bir Hayalsin Dünyamda öLürken Anaca??m isimsin Dudaklar?mda.

özledim Seni Özledim Seni Sevmeyi Ve özledim Ya?ad???m Anlarda Seni Seviyorum Demeyi, ?imdi öLüme Bir Ad?m kala Sesleniyorum Sana A??r Sevdalar?m?n Gülüsün Seviyorum Seni.

Ç?kar?m hayat?ndan gelmem birdaha, yakar?m a?k kitab?n? okumam birdaha adece yalanc? olma hayatta insan ol yeter bu sana. !!!

Nekadar Sevmi?im Seni Zalim, Ellerinin S?cakl???yla Ya?arken So?uk odamda ihanetinle öldürdün beni tek Ba??ma Mutlu ol Zalim ben Art?k Bu oyunda Bittim.

Ellerimi Açt?m ALLAH?ma Als?n Can?m? Dua Ediyorum gecenin So?uk Yaln?zl???nda, Seninle Kurdu?um Bir Dünya Vard? Geceye Adad?m Seni Art?k gecelere Küstüm ya?am?yorum..

üstüme gelme art?k bitti diyorum sana, aldatt?n beni hadi git onlar?n yan?na! Art?k Seni Seven bir A?k Yok benim hayat?mda!!!

Sen Ay?plar?n içinde Kayboolmu?sun sen sevgiyi de?il ayr?l?klar?n esiri olmu?sun sana mutluluklar ve ayr?lan dünyalar?n aras?nda sadece oyuncak olman? diliyorum.

illegal bir a?k hikayesiymi? bizimkisi yasak ve tehlikeli! Ben Seni Sevmi?tim Ne Yasak tan?rd?m bu Sevgide Nede tehlike Sadece Seni Sevmi?tim Art?k yasaks?n Gözlerime!

Bir ?ark? Gibi Hergün Ad?n? Söylerken hayata ?imdi Nefretim Oldun Söylüyorum Seni geceleri Y?ld?zlara, Ç?k Git Hayat?mdan Affedilmeyeceksin Art?k benim Dünyamda.

Seninle Biz Hep Sahte K??lar? iLkbahar Sanm???z Asl?nda Biz Seninle Her K?? Kendimizi Kand?rm???z ve biz hiç bir zaman ilkbahar? ya?amam???z, sadece ayr?l???n ad?n? yazm???z!

güvenim kalmad? a?klara, güvenim kalmad? senin gibi yalan insanlara, ses ve sadece dinle! nefret ediyorum senden birdaha yakla?ma gözlerime uzak dur benden ve kalbimden!

gecenin Bo? So?uklar?nda A?latt?n beni her Gözya??mda Beddualar?m Gizli Her Hayk?rd???mda Sadece Sana Olan Nefretim olucak Unutma!

Sen Sadece Gülmeyi De?il A?latmay?da Ö?rettin bana Sen Sadece Sevgiyi De?il nefreti ya?att?n bana Garip Hayat?mda!

Ayr?l?cakt? Madem Ellerimiz neden birle?tik Biz? Madem gidicektin Söylemeden neden Gözgöze geldi Gözlerimiz! Hadi Cevap ver Korkak Kaçmakla Avut Kendini Serseri!

Güzelli?ine Güvenme yalan olucaks?n günün Birinde, Herkeze Güvenme Onlarda Gidicek beni B?rakt???n Gibi Günün Birinde Kalacaks?n ozaman Anlayacaks?n Sözlerimi A?layacaks?n ihanetinin bedelini çekeceksin her nefesinde!

Nereye Gidersen git beddualar?mla Nefes Almay? Ö?reneceksin, Nereye Bakarsan bak bana yapt???n yanl??lar? tek tek görüceksin Ya Kendini Yada Vicdan?n? öldürüceksin Ancak ozaman hayat?n? resetliyeceksin. !!!

Sadece Seni kaybetmedim ben hayat?m?da kaybettim Sayende! Sadece Gülmeyi Unutmad?m A?lamayla Bar??t? Gözlerim Hayat? ve Yalan A?klar? Suluyorum Art?k Hayata De?il Senin Gibi Birine A?l?yorum ve Lanet Ediyorum.

Bitirmek De?il Art?k öldürmek için izliyorum seni! Sen hayat?m? Alt üst Ettin bende Hayat?n? Darmada??n Edce?im Hayata yeminliyim!

Aglad?gm? Kimsye Söylme Anne Onlr Bni Kral biliyr K?zdmm? Dünyay? Ykar Biliyr. Aglad?gm? kimsye Söylme Anne Onlr 1 k?z ?cn Bu Kdar Düsecgmi Bilmiyorlr!...

Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.

Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem artik. Çünkü sen rüzgarin çosturdugu bir toz bulutusun, bugün bana esersin ...yarin ellere.

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin

Hadi git bensizli?ie mutlu ol yalanlar?n içinde hadi defol yalanlar?na kurtar beni yalanlar?ndan...

Sana can?m? feda etmeye haz?rken beni yalanlar?nla mutlu ettin ?imdi anlad?mki o yalanlar benim ya?amad???m ac?larm??...

sen insnal?ktan nasibini alamam?? bir mahluksun, sen yalanlar?n içinde kendini gerçek sanan bir parazitsin..

bende senin gibi yalanc? olsayd?m senin yapt?klar?n? bende sana yapard?m ama aram?zdaki tek fark benim delikanl? senin adii biri olmand?r..

benim söyledi?im her söz ald???m nefes gibi gerçektir, senin söylediklerin ise gördü?ün rüyalar gibi gelip geçici yalandan ba?ka bi?i de?ildir..

ben gecelerimde seni dü?ünürken sen gecelerinde ba?kalar?n? dü?ündün, ben seni seviyorum derken sen beni sevdi?ini sadece sözlerinde söyledin gözlerin ise ba?kalar?ndayd?..

ben yalan? seninle tan?d?m seni tan?d?kça yalanlardan kendimi kurtard?m...

hiç umrumda de?ilsin umrumda olsayd?n zaten yan?mda olurdun ?uan...

ben senin için herkez gibiymi?im ne bir özelli?im olmu? ne senin için bir yerim, art?k sende benim için öylesin ama insanlar ile k?yaslam?yorum seni ancak hayvanlarla e? de?er olabilirsin..

ben duygular?m A??r'd?r benim ya?ad?klar?m? kald?ramazs?n, sen sadece yalanlar?n içinde küçük mutluluklar ya?ars?n...

hayattan ders almayan insan, kendine veya ba?kas?na ders veremez...

Senin ald???n nefes kadar benim satt???m roman var...

içti?im sigaran?n duman? gibisin içimde tuttu?um kadar vars?n b?rak?rsam sende yalan olup gidersin..

Ya?ad???n hayat gibi ke?ke sende gerçek olsayd?n, yalanlar?n içinde kaybolmasayd?n belki de?erin olurdu gözümde..

Senin yoklu?unda ölüce?imi san?yorsan aldan?yorsun, ben seninle mutlu olmad?m ki sensizken üzüleyim..

hayat?m?n 4 taraf? yalanda olsa ben yaln?zl???n adas?y?m, senin gibilere hayat?mda yer yok güzelim by by...

umursamad???m tek umursuzluksun, ben benim hayat?mda bir sinekden ba?ka rol alamazs?n..

kendine güvendi?in kadar bana g?venseydin zaten sende gerçek bir insan olurdun..

Sana insanl?k dersi vermek isterdim ama bir hayvana ne kadar insanl?k dersi verilebilirki ?

Her insna yalan söyleyebilir ama her insan do?ruyu söylemek için yalanlara ba?vurur senin gibi..

Sevginde yalan sözlerinde yalan do?ru olan tek ?ey sana inanmam oldu..

Gözlerimde bir umut olsayd?n e?er ben o umudu gözlerimde ufuk yapard?m, sen benim için kötü biran?s?n sadece kalemlerimde nefretimin ad? olucaks?n..

Bu sözlerim yalanc?lara bu sözlerim hayattan ders almam?? mahluklara asl?nda bu sözlerim sana defol git hayat?mdan..

Benim umutlar?m var umutlar?mda nefes ald???m kendime ait dünyam var, sen bu dünyan?n içinde sadece bir otsun...

kimine gör hayal kimine göre rüya'd?r A?K, benim için anlam?n? kazanmam?? bir duygudur A?K asl?nda benim için sensizliktir A?K...

#168

 
© 2015
AŞK