Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??t ?iiri

Behçet Kemal ÇA?LAR taraf?ndan Atatürk için yaz?lm?? A?IT ?iirini bu sayfam?zdan okuyabilirsiniz. Buyrun A?IT ???R?;
A?IT
Yok gayri bizlere uyku dünek vay
Kime bel ba?layak kime dönek vay
Vay amans?z ecel alçak felek vay
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?yas?n gayr?
A?la gözüm a?la ya?lar dil olsun
Kurumu? dereler ba?tan sel olsun
Çiçek kara açs?n çay?r kül olsun
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
En büyük en güzel en yi?it kay?p
Dereler denizler ça?lar a?lay?p
Rabbim de gözya?? dökmezse ay?p
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Her gitti?i yerde o ?an verirdi
Aslan bak???n? görse erirdi
Ka?lar? yeleden ni?an verirdi
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Bak??lar? ?im?ek gibi çakard?
Yar?n? görürdü düne bakard?
Kürsüye ç?kt? m?, ar?a ç?kard?
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Her belây? önler arda atard?
Dermand? her dalda hemen yeterdi
Babam?zd? elimizden tutard?
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Kayb?n? y?ld?zlar bile bileler
K?r?la kanatlar sola yeleler
Kurt ku? duyup cenazene geleler
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Millet Atan gitti ba??n sa? olsun
Ölümü devr açs?n yeni ça? olsun
Da?lar birer birer yanar da? olsun
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Gitti her oca??n söndü alevi
Yeryüzü dedi?in bir ölü evi
Cihan türbe olsa almaz o devi
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Dönmü? denizler gözya?? ta??na
Dünya ortak ç?km?? Türk'ün yas?na
Her evden bir ölü ç?km??cas?na
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Gökler a??tlardan titriyor kat kat
Dü?tü üstümüze gerilen kanat
Onsuz dünya yar?m, insanl?k sakat
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
O hep dolu tuttu bo? atmad?yd?
Söz verince yapt? aldatmad?yd?
On be? y?l tek burun kanatmad?yd?
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Bizdendi sevinci bizdendi derdi
Biz uyurduk o bizleri beklerdi
Uyudu nöbeti bizlere verdi
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Kuru yapraklara benzedik bu güz
Her göz kan içinde sapsar? her yüz
Milyonlar?z bir babadan öksüzüz
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Gök dü?sün topra?a toza belensin
Mezar?na gece y?ld?z elensin
?ehitler do?rulsun nöbet dolans?n
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Dünya hem kahr olur hem onu gömer
Y?ld?zlar kandildir semalar kemer
Sus bo?ulayazd?n sus A??k Ömer
Türklük yüre?ini da?las?n gayr?
Cihan da bizimle a?las?n gayr?
Behçet Kemal ÇA?LAR
Atatürk Sayfas? Alt Kategoriler;
?iir ve ?iirler AnaSayfa
Atatürkün Hayat?
Atatürk ?iirleri
K?sa Atatürk ?iirleri

#2957

 
© 2015
AŞK