Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??z Ve Di? Sa?l??? Haftas? ?iirleri

En Güzel A??z ve Di? Sa?l??? Haftas? ?iirleri Sayfas? - Sizlere Çok güzel yeni ve de?i?ik A??z ve Di? Sa?l??? Haftas? ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? K?sa A??z ve Di? Sa?l??? Haftas? ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun A??z ve Di? Sa?l??? Haftas? ?iirleri;
A??z ve di? sa?l??? haftas? ?iiri
A??z insan aynas?
A?lat?r di? a?r?s?
Sa?l?kl? di?ler ile
Parlat yar?nlar?n?
Di?lerin di? etlerin
Senindir gelece?in
Di? sa?l?kl? olmazsa
Çürür bak böbreklerin
Zaman?nda doktora
Git kontrole hiç korkma
Dolgu var, tedavi var
Çektirmek yok mutlaka
Ya?lan?nca anlars?n
Yemekten tad almazs?n
Di?lerin dökülürse
Gençlere maskaras?n

A??z ve Di? Sa?l??? Haftas? ?iiri
Dostunsa ba?a bakar
Aya??n?n yerine
Surat?na bak?nca
Bakar ilk di?lerine
Sak?n ha gücenmek yok
Çevirirse ba??n?
Di?lerine iyi bak
Kaybetme dostlar?n?
Nefesin iyi koksun
Hep bembeyaz gülümse
Sa?l?kl? di?ler ile
?yi bak sen kendine

A?z?m?z?, Di?i Temiz Tutal?m
Yurtta ve dünyada önemli sorun,
A?z?m?z?, di?i temiz tutal?m;
Sevgili karde?im, çok iyi korun
A?z?m?z?, di?i temiz tutal?m.
Sindirim yolunun, giri? kap?s?,
Haz?m ayg?t?n?n, gözde yap?s?;
Lokman?n, güçlü parçalay?c?s?
A?z?m?z?, di?i temiz tutal?m.
Her yemekten sonra, a?z?n? y?ka,
Her sabah ve ak?am, di?in(i) f?rçala;
F?rsat vermeyelim, hiç mikroplara
A?z?m?z?, di?i temiz tutal?m.
Di?imiz çürürse, a?z?m?z kokar,
Kalp, böbrek, eklemde hastal?k yapar;
En çok neden olan, tatl? g?dalar
A?z?m?z?, di?i temiz tutal?m.
Di?imizle sert ?ey, hiç k?rmayal?m,
Di? minemizi hiç, çatlatmayal?m;
Doktora gitmekten, kaç?nmayal?m
A?z?m?z?, di?i temiz tutal?m.
Naim Yaln?z
Alt Konular;
A??z ve Di? Sa?l??? Haftas?

#2909

 
© 2015
AŞK