Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ah Anadolum ?iiri

Bu sayfam?zda nuri can ve a??k ça?lari taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki ah anadolum ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ah anadolum ?iiri:
AH ANADOLU'M
Nuri Can
Yükledin yükümü gurbet ellere
Dur diyen olmad? ah Anadolu'm
Kor dü?tü yan?yor bak yüreklere
Su veren kalmad? vah Anadolu'm
Ça?lari
Kafeste bülbül gibi zar a?lar?m
Ya? silen olmad? ah Anadolu'm..
Zay olup gitti de gençlik ça?lar?m
Hal bilen olmad? vah Anadolu'm
Nuri Can
Dal?mda bir heybe gözya?? dolu
Uzad?kça uzar gurbetin yolu
?stersen ard?mda çalma davulu
Gidenler dönmüyor ah Anadolu'm
Ça?lari
Pir Sultan'lar misali sürgündeyim
Gel diyen olmad? ah Anadolu'm..
Yol vermezki da?lar yare gideyim
El veren olmad? vah Anadolu'm
Nuri Can
Da?lar?n ba??na duman sis çökmü?
Her geçen bu yolda gözya?? dökmü?
Bakar?m yavrular boynunu bükmü?
Gitmek zor geliyor ah Anadolu'm
Ça?lari
Gurbetin kahr? zorumu? zor me?er
Yi?it namerde ba? e?ermi e?er
Beden burda, gönül s?lada gezer
Yol bulan olmad? ah Anadolu'm
Nuri Can
Çekeriz çileyi çekeriz kahr?
Ad?m?z garibe ç?km??t?r gayr?
Anadan babadan bac?dan ayr?
?çimiz kan?yor ah Anadolu'm
Ça?lari
Bilmem kader firgat, bilmem tecelli
Y?llard?r bitmedi gurbet mecali
Gözümde tütüyor yarin hayali
Kar Veren olmad? vah Anadolu'm
Nuri Can
Kimi zevk pe?inde sefaya dalm??
Kimisi yokluktan derten bunalm??
kimi sakat kimi arada kalm??
Yoksulluk ar geliyor vah Anadolu'm
Ça?lari
Nas?l k?yd?lar bize kim yollad?
Bizde insan?z bu ülke evlad?
Yurt oldu bize ellerin hoyrad?
Ömrümüz bitiyor ah Anadolu'm
Nuri Can
Hainler maskeyi yüzüne çekmi?
Do?runun gözleri ?rmakm?? selmi?
Yi?itler namerde boynunu e?mi?
Gücümüz yetmiyor ah Anadolu'm
Ça?lari
Ölümden korkum yok ya ayr?l?k bor
Gün be gün eriyorum kar gibi yar
?çim yan?yor volkanlar gibi kor
Alevsiz dumans?z vah Anadolu'm..
Nuri CAN - A??k ÇA?LAR?

#3077

 
© 2015
AŞK