Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ahlak Üzerine Güzel Sözler

Ahlak Üzerine Güzel Sözler Ahlakla ilgili söylenmi? güzel sözlerAhlak Sözleri Ahkal ?le ?legili özlü sözler sizler içinde

Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand

Siz, mallar?n?zla herkesi memnun edemezsiniz, onlar? güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çal???n. Hadis-? ?erif

Hayatta muvaffak olman?n esasl? vas?tas? karakter ve ahlak sa?laml???d?r. ?smet ?nönü

Siz, mallar?n?zla herkesi memnun edemezsiniz, onlar? güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çal???n. Hadis-i ?erif

Bir insana yalan söylemenin en iyi yolu gerçe?i söylemektir..

Ahlak da sanatta oldu?u gibi hiç konu?ulmaz, ancak ya?an?r. Ernest Renan

Sanma ki kimseyi kendine hamal, kamç?n dü?mü?se yere;in yere kendin al. Hz. Ali

Ahlak kanunlar?n? çi?nemeye hiç gelmez, hemen öçlerini al?rlar. Tolstoy

Memleketler paras?zl?ktan de?il, ahlaks?zl?ktan çökerler. Çiçero

Sirke bal? bozdu?u gibi, kötü ahlak da ameli bozar. Hadis-i ?erif

Sizin en hay?rl?n?z, ahlak? en güzel oland?r. Hadis-i ?erif

Ahlak olmayan yerde kanun bir ?ey yapamaz. Napolyon

Ahlak?n ço?ald??? yerde devletin masraf? azal?r. Corci Zeydan

Din ve ahlak duygular?n?n zay?flamas?, zekan?n zay?flamas? kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Güne?in, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahlar? eritir. Hadis-i ?erif

Güzel ahlak; cömertlik, ba???lay?c?l?k, sab?r ve tahammüldür. Hasan-? Basri

Her binan?n bir temeli var. ?slam binas?n?n temeli de güzel ahlakt?r. Abdullah bin Abbas

?nsanlar?n en cömerti istemeden verendir.

Allah'?m, senden sab?r, afiyet ve güzel ahlak isterim. Hadis-i ?erif

As?l yetimler anadan babadan de?il ilim ve ahlaktan yoksun olanlard?r. Hz. Ali r. a.

Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Hadis-i ?erif

Bir milletin ahlak? di?leri gibidir. Çürü?dü nisbette ac?s?n? hisseder. Bernard Shaw

?nsanlara verilen ?eylerin en hay?rl?s? güzel ahlakt?r. Hadis-i ?erif

#1129

 
© 2015
AŞK