Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ahmet Altan - A?k

Herkesin içinde sab?rl? bir tohum gibi kendi kozas?nda sakl? duran bir a?k yatar, bir gün bir güne? parlar, bir ya?mur dü?er ve tohumun çatlay?p çiçekler açt???n?, ruhumuzun rengarenk bir a?aç gibi rüzgarlarla dans ettigini görürsünüz.

Sonra(...)

O rüzgarlarla dans eden çiçekler, bazen manas?z kaprislerle, yanl?? anlamalarla, hoyrat f?rt?nalarla örselenip, yeniden insan ruhuna dökülür ve bu kez ac?n?n tohumlar? olur a?k?n çiçekleri. Zakkum ye?ili çiçekler halinde büyüyüp, içinizi yak?p kavurur.

A?ka lanet eder, unutmaya çal???r, ac?y? öldürebilmek için a?k?da öldürmeye u?ra??rs?n?z. Ve "unuttukça bir ?eyler eksilir" sizden. Ac?dan kurtulabilmek için eksilmeye bile raz? gelirsiniz(...)

Zamanla, hayat?n geni? bir bahçe oldu?unu, yaln?zca sevincin ya da yaln?zca ac?n?n çiçeklerini de?il, kaç?n?lmaz olarak hepsini birden içinde bar?nd?rd???n?, çiçeklerin bir k?sm?ndan vazgeçmenin bahçenin bütününden vazgeçmek oldu?unu anlar, bahçeyi bütünüyle seversiniz...

AHMET ALTAN

#1952

 
© 2015
AŞK