Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ahmet Ha?im Sözleri

Gece korku vaktidir. Göz art?k vazifesini yapamad??? için yanl?? ?eyler görmeye ba?lar. Her gölge oyunu her ot titreyi?i her yaprak k?m?lday??? bir dü?man yakla?mas? hissini verir.

A??r, a??r ç?kacaks?n bu merdivenlerden, Eteklerinde güne? rengi bir y???n yaprak.

Ya?l?lar? gençlik, gençleri ise a?k ölüme götürür.

Yar?n duda??ndan getirilmi? bir katre alevdir bu karanfil.

Sevmeyi bilmeyen, ölmeyi bilmez.

Hayat, kitaba s??mayacak kadar geni?tir.

Güzel, yalan?n çocu?udur.

Günün do?ma saati, ne?e ve umudun ba?lang?c?d?r.

Eti tadan köpek, art?k kuru ekme?e dönmez.

En güzel ?iirler, manalar?n? okuyucunun ruhundan alan ?iirlerdir.

Büyük dinlenme zulmet denizine dal?p bir daha ????a kavu?mamakt?r. ...

A?k, de?i?meyince ölür.

A??k, yüz bulamayan adamd?r.

Ac?lar gece çözülür...

Ne yaz?k ki, vücudun çökmesi, zekan?n olgunluk zaman?na rastlar.

#1597

 
© 2015
AŞK