Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ahmet Selçuk ?lkan - Sen Bu ?iiri Okurken

Sen bu ?iiri okurken

Ben çoktan bu ?ehirden gitmi? olaca??m

Art?k ne özlemlerimi duyacaks?n b?çak yaras?

Ne de telefonlar?n çalacak gece yar?s?

Ve bu zavall? yüre?im olmayacak art?k

Kaprislerinin hedef tahtas?...

Seni sana

Beni bir ak?l hastanesine

B?rak?p gidece?im bu ?ehirden

Nas?lsa kavu?amad?m sana

Nas?lsa dudaklar?n?n k?y?s?na varamad?m

Nedense bütün ç?kmaz sokaklar adresim oldu

Ve nedense bütün k?rm?z? ???klar? üzerime yakt?n

Ne yapt?msa

Bir türlü sana yaranamad?m

Art?k adressiz

I??ks?z

Ve öylesine ?ss?z?m

Dünlerin kadar eskiyim

Verdi?in ac?lar kadar pasl?y?m

??te ç?k?p gidiyorum hayat?ndan

Nas?lsa fark etmez senin için

Belki çok ?ansl?

Belki de en ya?l?y?m...

Art?k

Pusulam hasreti

Saatim yaln?zl???

Ve takvimler sensizli?i gösteriyor bana

Neylersin

Yolcu yolunda gerek

Belki bundan sonra

Belki senden sonra

Adam olur bu "asi yürek"

Ve dersini al?r da bu sevdadan

Bir daha

Boyundan büyük denizlere

As?lmaz kürek

Yar?n bu saatlerde

Ben yollarda olaca??m

Sen kimbilir kaç?nc? uykunda

Masal mavisi bir rüyada

Ve elbette o korsan yüre?in

Yine pusuda

Oysa

?lk defa sesimi duymayacaks?n

Sitemlerin sahipsiz

Sorular?n cevaps?z kalacak

Belki ilk defa içini kemirecek yoklu?um

Tan?mad???n bir korku içini saracak

Ve ilk defa kendinle hesapla?acaks?n

Ne oldu?

Ne oluyor?

Ne olacak?

Sonra

Bir gözün kör

Bir kula??n sa??r

Bir aya??n k?r?k

Bir kolun kesik

Dü?eceksin yollara

Yani ba?tan ba?a yar?m

Yani ba?tan ba?a eksik

Bütün duvarlar üstüne y?k?lacak

Belki ilk defa

"Unutuldum" diyerek için s?zlayacak

Ve sen bu ?iiri okurken

Ayr?l???m?z çoktan ba?lam?? olacak

Belki de son tesellin

Sana yazd???m "bu son ?iir" olacak

Ve kimbilir

Unutulmu? bir gecenin tam ortas?nda

Ba?ucundaki bir radyoda

Uykusuz bir ?air yüre?ini ç?nlatacak

Ve bir daha f?s?ldayacak kulaklar?na

Sana adanm?? bu sat?rlar?

"Bütün ?ehirler uyur

?stanbul uyumaz

Ve birgün

Bütün sevenler unutur seni

Ama bu "?air yürek"

ASLA UNUTMAZ..."

#1854

 
© 2015
AŞK