Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ahmet Telli - Gidersen Y?k?l?r Bu Kent

Gidersen y?k?l?r bu kent, ku?lar da gider

Bir nehir gibi susar?m yüzünün deltas?nda

Yanl?? adresteydik, kimsesizdik belki

Sar???n bir ?a?k?nl?k olurdu bütün ???klar

Biz mi yaln?zd?k, durmadan ya?mur ya?ard?

Ü?ür müydük nar çiçekleri ürperirken

Gidersen kim sular fesle?enleri

Ku?lar nereye s???n?r ak?am olunca

Sessizli?i dinliyorum ?imdi ve solu?unu

Sustu?un yerde bir ?eyler k?r?l?yor

Bekleyi? diyorum caddelere, dal?p gidiyorsun

Ad?n? yaz?yorum bütün otobüs duraklar?na

Öpü?tü?ümüz her yer ad?nla an?l?yor

Birde seni ekliyorum susu?lar?ma

Selams?z sayg?s?z yürüyelim sokaklar?

Belki bizimle ???klan?r bütün varo?lar

Geriye mapushaneler kal?r, pasl? so?uklar

Ad?n? bilmedi?imiz dostlar kal?r yaln?z

Yüre?imize al?r?z onlar?, ?s?t?r?z

Gardiyan olamay?z kendi ömrümüze her ak?am

Gidersen kar ya?ar avuçlar?ma

Bir ceylan sessizli?i olur burada a?klar

Fiyakal? ???klar yan?yor reklam panolar?nda

Durmadan ço?al?yor faili meçhul cinayetler

Ve ölü ku?lar sat?l?yor bütün çiçekçilerde

Menek?eler nergisler yerine ku? ölüleri

Bir su sesi bir fesle?en kokusu ?imdi uzak

Yang?nlar? an?msat?yor genç ölülere art?k

Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman

Sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere

Bu kentin künyesi bellidir art?k ve susu?un

?syan olur milyon kere, hiç bilmez miyim

Sokul yan?ma sen, ellerin s?ms?cak kals?n

Devriyeler bas?yor karart?lm?? evleri yine

Gidersen y?k?l?r bu kent ku?lar da ölür

Bir tufan olurum sustu?un her yerde

#1779

 
© 2015
AŞK