Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ahmet Telli - Özletiyor Seni Bu Ya?murlar

Burada ya?mur ya??yor

Aral?ks?z ya??yor günlerdir

Ama sen yine de ?emsiyeni

Almadan gel ilk otobüsle

Bu?ulanan camlara usulca

Yüzünü çiziyorum ki yüzün

Bir ya?mur damlas? olup

Dü?üyor yapraklar?na gülün

Güller de bozam?yor bu uzun

Karanl?k sessizli?ini kentin

An?lar?n? yitiriyor sokaklar

Bezirgânla??yor bulvar ???klar?

Tarih de kekemele?iyor bazen

Ki o zaman a?kt?r tek bilici

A?ksa yürümek gibi bir ?ey

Duyabilmek ku?lar?n geli?ini

An?s? bizsek e?er bu kentin

Unuttu?u türküler bizsek

Ac?y? rehin b?rak?p bir güle

An?msatmal?y?z bunlar? bir bir

Sonra yürümeliyiz seninle

Sokaklara caddelere ç?kmal?y?z

Belki bir a?kt?r bu kentin

Belle?ini geri getirecek olan

Burada ya?mur ya??yor ama sen

?emsiyeni almadan gel yine de

Özletiyor bu ç?lg?n sa?anak seni

S?r?ls?klam özletiyor biliyor musun

#1782

 
© 2015
AŞK