Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Akdeniz ?iirleri

Sen Deniz Gök,
Bir an dursan?z uykuda
Büyür bir yosun geceye kar??.
Tedirgin olur ölüler
Bir an yaslansan?z karanl??a,
Sen Deniz Gök.
Dalar?m engine
Ki ya?ad???m
Anlad???md?r.
Roma'yla Kartaca'n?n aras?nda
Yüzer, sevgi sevgi
?stanbul.
Böler bir ku? dü?üncemi ikiye
Maviden
Yar?da kal?r içki.
Dersin ki
Ellerimize de?ecek
Y?ld?zlar
Büyüyecek büyüyecek de.
Dersin ki
Bir ayd?nl??? var
Sevgililer için,
Karanl?k sessiz de.
Dersin ki
Uyuyam?yorum
Yaln?z?z
Gece, mavi de.
Sessizdi yeryüzü
Yeryüzünde biricik Akdeniz vard?
Akdenizde
Yaln?z ikimiz.
Beni seviyor musun dedim,
Yumdu gözlerini uzakl??a,
Tam sorulacak an, diye gülümsedi,
Tam sorulacak yer.
Bir kocaman ye?il bir kocaman boz
Yellerde
Çarpar birbirine çarpar enginlere dek.
Dalgalar?n ucunda y?ld?zlar?n ucu
Her köpük bir f?rt?na
Her köpük bir evren.
Su deniz su gök gizlenebilir
Seni sevdi?im
Gizlenemez.
Havaya da yal?ma da a?aca da benzer ama
En çok suya benzer
Sevgimiz.
Morlu?un ac?s? var sonu yok
Kar???r ya?am?m?za
Kendili?inden.
Herkes ölünce toprak olurmu?
Hay?r hay?r
Bizim su olaca??m?z besbelli.
Akdeniz enginlerde kararmaktad?r
Ama
Ben
Öyle maviyim ki.
Akdeniz bir gitmi?likle eski, uzak,
Ama
Ben
Sahibi gibiyim y?ld?zlar?n.
Akdeniz seni bir daha yaratamaz
Ama
Ben
Seni bir daha sevebilirim.
Deli gibi bir gürültu, ans?z?n,
Y?rt?l?rcas?na yar?l?r sessizlik,
Dü?ünür Akdeniz.
??te uçaklar geçer havalar?ndan
Kal?r mavilik üstünde apak izleri,
Akdeniz anlar ve sever.
Denizdir,
Her ak?am üstü
Bütün dü?üncelerde
Gelip gider.
Seninle
Ac?s?
Uzunlu?u
Aksi.
Ve gece yar?s?d?r bu masmavi ?ey,
Senin
Uzaklarda
Unuttu?un sessizlik.
Duymu?tun
Bu türküyü
Çok eskiden de.
Bu türküyle anlars?n yelden
Ye?ilden
Kad?rgalar?n dibindeki sessiz yosunlar?.
Bu Akdeniz dalgalar?nda bu türküde sen
Vars?n ???l ???l
Ve yoksun biraz.
?yice dü?ün bu bütün ya?amam?zd?r.
FAZIL HÜSNÜ DA?LARCA

#3158

 
© 2015
AŞK