Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Albert Einstein Ünlü Sözleri

* En de?erli ki?iler alçakgönüllü olanlard?r.

* Dü? gücü, bilgiden daha önemlidir.

* ?nanc? d??layan bilim topal, bilimi d??layan din kördür.

* Bir koyun sürüsünün kusursuz bir üyesi olmak için her ?eyden önce koyun olmak gerekir.

* Basarili bir insan olmaya calismayin; degerli bir insan olmaya calisin. Basarili insan, hayattan verdiginden fazlasini alir. Degerli insan ise, hayattan aldigindan fazlasini verir.

* De?erli olan her ?ey ölçülemez, ölçülebilen her ?ey de?erli de?ildir.

* Bu dünyada beni birkaç ki?i anlad?, onlar da yanl?? anlad?.

* Büyük güce sahip egemen devletler oldu?u sürece sava? kaç?n?lmazd?r.

* Çok zeki oldu?umdan de?il, sadece sorunlar?n üstünde daha çok duruyorum.

* Dahili?in mutlak bir s?n?r? vard?r, aptall???n asla.

* Dehan?n 10"²da 1"²i yetenek 10"²da 9"²u da çal??makt?r.

* Emirle gelen kahramanl?ktan, bilinçli ve bilinçsiz ?iddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum.... benim anlay???ma göre s?radan bir cinayet, sava?ta adam öldürmekten daha kötü de?ildir.

* E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak.

#1135

 
© 2015
AŞK