Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Albüm

ALBÜM

Elimde üç tekerlekli k?rm?z? bir bisiklet,

Bir nohut-oda Hac?bayram'da

Denizsiz bir ada'n?n k?y?lar?nda

Görünmez arkada?lar?m. .

Ne i?im vard? bu rüya'da.

Bir kere, bisiklet ye?il de?ildi,

Ba?kentti, ada de?ildi.

Karpuz iyi ç?kmad?, beni yordu.

Alemda? orman?nda kayboldum;

Herkes beni ar?yordu. .

Ak?am oluyordu, korkuyordum.

Ne i?im vard? bu rüya'da.

Alemda? orman? yand?, yok oldu;

Benim kaybolu?um da öylece kayboldu.

Bir resimde toplan?ld? bilmeden. .

Birer birer da??n?ld? bilmeden. .

Beni buldu arayanlar sonunda. .

Ama onlar silindiler resimden. .

Ne i?im vard? bu rüya'da.

Orda orman olsa da gene kaybolsam diyorum.

Ya da resmi yak?p ben onlar? bulsam diyorum.

Özdemir Asaf

#2195

 
© 2015
AŞK