Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Aldat?lma Sözleri

Aldat?lma Sözleri K?sa Sayfas? -
Sen bana ihanet ettin mutlu oldun ben ise ihanetinle yaln?zl?klar içinde a?lamay? ö?rendim Mutlu ol ?imdi.
Gözya?lar?m Durmaz Akar Su misali, kalbim Atmaz Oldu Yaln?zl?k Sonum Oldu En Kötüsüde hepsinin Ad? ihanet Oldu...
Ya?anan An?lar?n hatr?na ihaneti b?rakma bana, belki istesen severdin benim gibi kaç?? olmazd? sonun benim dünyamda, ?imdi b?rakt?n gittin ihanetin ac?lar?yla..
ihanetin Dikeni Sonunda Yakt? Kalbimi, Mutlu ol yalanc? Sevgili...
A?k Sevgi Cümleleriyle ba?lar, ihanetin verdi?i sahte an?larla biter..
ihanet sevilmeyeni de?il sadece sevenleri a?lat?r.. aldat?lma sözleri facebook
Bir Mutlulu?un Gözya?lar?yla Buland??? tek Sondur ihanet
Ya?anan her Seneyi Sana ihanetinin Bana vermi? Oldu?u Ac?lar ?eklinde Yolluyorum Umar?m Sende Benim ya?ad???m o ezik Duygular? ömür boyunca ya?ars?n!!!
Olmayan Bir Sevdan?n, Olmayacak Bir Hikayenin Yaz?lmamas? Gereken Kelimeleri Olmu?uz Seninle...
Son Elveday? kald?rmaz Ne Kalbim, ne de sana katlanm?? Kalbim, hadi Çek Git B?rak ihanetini bana Al??t?m yalan A?klara!!!
Gitsem uzaklarada ihanetin akl?mda kal?cak!!! unutmak istesemde her gözya??m beni aldat??lar?n? hat?rlatacak!!!
Yazlar?n k??a Dönü?tü?ü, Güne?in Ya?murlarla Döküldü?ü Bir Hikaye Bizimki Ad? ?HANET!!!
Sana yeni bir Hayatta Bol ihanetli Mutlu Dakikalar?nda Aldt?lman?n verece?i Hüznü Arma?an Etmek istiyorum Sadece Benim ya?ad?klar?m? Ya?a ki Sende Anla Sevenin halini, ihanetin Çilesini!!!
Hayat?m?n tek Bahar? Ol isterdim Sadece Seninle Ye?il Umutlar içinde ya?amak Seninle beyaz Bulutlar?n üstünde hayallerimizi yakalamak isterdim, ihanetin sürükledi?i Karanl?k Kuyularda bo?ulmak bize göre de?ildi...
her Gece Y?ld?zlar? izlerim So?uk Odamda ve Her Gece Kayan Y?ld?zlar Bir ihanetin daha imzas?n? atar Ya?ananlara...
Bir film gibi ya?ad?k güldük, a?lad?k, sevdik ama sevilemedik hep yalanlar içinde sahte gülücüklerin kurban? olduk ve her gülücükte ihanetin geli?ini habersizce izledik ?imdi Aldat?lanlar S?n?f?nday?z...
Ne Zaman Mutlu Bir Hayal Kursam O Hayaller Ya?an Ya?murla Gidiyor, Ne Zaman Bir Güne?e Baksam Güne? Her An Batacak Gibi Duruyor, Ne Zaman Mutlu Bir A??k Görsem Sonu ihanettir Biliyorum..
merhaba Diyerek Ba?lad???m?z A?k Serüveni Elveda Diyerek Bitmek üzere Son Noktay? ihanetin Kalemi Yaz?cak ve bu a?k sayfas?da Senin Sayende Kapanacak!!!
ihanet karaktersizli?i gösteren bir olgudur insan?n içinde...
Ölüm Bu kadar yak?n olmam??t? bana mutluluklar art?k dökülüyor yava?ca, bana b?rakt???n tek hat?ra kefenimin yan?ndaki ihanetin ac?s?d?r..
A?k 2 Ki?iliktir, 3.'sü ihanet Sebebidir
A?k ne zaman biter bilio musun? Bitti dedi?inde yüre?in ac?yorsa.
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle
*?imdi daha iyi anl?yorum ki Nefes almak de?ilmi? ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey Seni severkensensiz olmak...
Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imdeNede a?k?m? körükleyen bir rüzgar Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.
*1 Gün 1 ç?lg?nl?k edio seni sevdiimi söylesem alay edip güler misin yoqsa sende sewer misin
Sevmek ölmektir bence bende sewmi?tim ölmeden önce
*1 gün gelip "ben mi dünya m?" die soracaks?n. Ben dünya diyece?im we sen çekip gideceksn ama blmeyeceksin ki benim dünyam sensin.
*Yanl?zl?k benim eski sevgilim yaln?zl?k benim en vefal? yarim ben onu kimler için terkettim o beniii b?rakm?yor!!
*HEP KALANLARA G?DENLER? KATTIM! B?R GÜN YER?NE GEÇEMED?LER. O KALANLARA G?DENLER? KATTIM Y?NE B?R TANE SEN EDEMED?LER
*Sen beni sevmeyip ba?as?n? sevsende umar?m oda sever.BA?KASINI!
*a?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim olur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m
*Sen beni öyle bir hale getirdin ki dostlar?m bile güldü ama ben seni öyle bir hale getirece?im ki dü?manlar?n bile a?layacak!
A?k Gülmekten çok a?lamak ya?amaktan çok ölmek gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever.
*Seni uzaktan sevmeyi Bana bakmadan görmeyi Seni duymadan dinlemeyi Gözya?lar?mla gülmeyi Kavu?mak için sabretmeyi Her?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla
Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var
*Bazen anlatmak zor geldi korktum bazen cesurdum sen yoktun ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
*Hepsi Gidici Sen Kal?c? Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE Hepsi Öylesine Sen Ölesiye

#2604

 
© 2015
AŞK