Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Aldatma Mesajlar?

Haz?r güzel aldatma mesajlar? k?sa sayfas? - Sayfam?zda aldat?ld???n?za inan?yorsan?z kar??n?zdakine gönderebilece?iniz k?sa aldatma mesajlar? 2015 smsleri bulacaks?n?z.

kenardan be geçeyim yol senin olsun ben zehir içeyim su senin olsun bir tane sewgili bulmu?sun hay?rl? olsun bir tanede bende war haberin olsun...

HAYATTA K?MSEYE DE?ER?NDEN FAZLA DE?ER VERME ÇÜNKÜ HAYAT ACIMASIZDIR ?NSANLAR ?K? YÜZLÜ

NEDEN G?TT?N GÖZBEBE??M SEN? ÇOK SEWM??T?M SANA DE?ER VERM??T?M.BEN SENDEN Ö?REND?M YANLIZLI?I!

Kir Kalbimi Gönlün Olsun, Al Herseyim Senin olsun...Simdi Baska Kollardayim, Bude Sana "KAPAK OLSUN" !!!

Hayatta kimse için aglamaya degmez Aglamaya degenler zaten aglatmaz Birgün aglaman gerekirse basini dik tut ki Gözyaslarin seni aglatan kisi kadar alçalmasin

zarf pulu zampara dulu ALLAH kulu sever

BEN? ALDAT AMA KEND?N? ALDATMA

Aldatt?n beni Severken Seni ?imdi Aldatt???nla ol belki sever seni...

Severken Alday?lmak kötü Birde deli Gibi Seviyorsan i?te ozaman Daha Kötü...

Seni Dü?ünürken Geceleri A?k?nla Hayat bulurken Aldatt?n beni Hayin Sevgili..

yüzümde hayat?n izleri bedenimde aldat?lma izleri ya?amak için bir iz kalmad? bende..

Güçsüz kald???m anda tutmu?tun ellerimden hayata yeniden ba?lam??t?m sevginle ?imdi yeniden b?rakt?n ellerimi aldatt?n beni...

Gözlerine Aldand?m Belkide tatl? gülü?üne Aldand?m yada sahte sevgine Aldand?m benimle oynad?n beni SEN! Aldatt?n!

hayallerim vard? seninle ya?anmam?? heycanlar?m vard? belkide ?imdi bir ihanetinle bitti hepsi..

Severken insan?n gözünün kimseyi görmemesi kötü bir ?ey aç?l?nca fark ediyorsun ihanete u?ruda??n?...

Ne Zaman Seni Dü?ünsem Y?ld?z Kay?yor Art?k beni Aldatt???n günden beri hayat?mdaki herkez bana Yalan Olarak geleme Ba?lad?..

uyuyamaz oldum art?k o halini gordukce kendime ac?yorum sana verdi?im eme?e harc?yorum..

özlüyorum eski günleri sahildeki ya?murlu günlerimizi ?imdi ihanetinle dünyam karard? yaln?zl???mla b?rakt?n beni..

yalan sevgiler içinde kaybolacaks?n ihanetininin bedelini fazlas?yla al?caks?n!

zindan Oluyor art?k hayat her nefesimde duvarlar üstüme geliyor sanki ihanet etti?in günden beri günlerim peri?an Oldu inanki!

?imdi Gidiyorum hayat?ndan Sana Hayat?nda boL ?hanetLi ve Mutluluktan Mharum Bir gelecek b?rak?yorum Bye..

hadi gel desen art?k geç olmaz desende art?k kalbim kald?rmaz seni seni benden seven varsa Beni Aldatt???n Ki?i benim gibi senden nefret etsin!

yok oluyorum art?k b?rak?yorum dünyay? sayende ihanetinle gidiyorum buralardan sevgilim..

yaLn?zl?klar?n içinde sadece bir cümle oldum ihanetinde son nokta oldum...

Bana hayattaki tek gerçek gösterebilce?in ?ey ihanetinmi? bundan ba?ka bi?ey görmedim sende..

hadi git yeni a?klara b?rak art?k beni sevme bir daha ihanetinle mutluluklar diliyorum sana..

birle?en ellerimizin ayr?lmas?ndaki tek suçlu sen ve duygular?n...

duygular?n? yöneltmeyi bilmiyorsan sevme beni ??p Sevdi Bu Ayr?l?k ihanetinin bedeLi..

geceyi Çizdim hayat?ma karanL?k yaln?z kimsesiz sevgisizim art?k kendim için ya?amay? ö?redim sayende..

benim gözlerimin S?cakl???n? bulamayacaks?n hiç bir bak??da ellerini ?s?tm?cak hic bir el, benim gibi ok?am?cak gözlerini hiç bir göz hadi ?imdi defol hayat?mdan..

ben Seninle bütünle?medimki ihanetinle da??lay?m buda bir rüzgar esti gecti derim gelece?ime do?ru ilerlerim ?imdi sana By diyorum...

ihanet etme ihanete u?rama, Sonra Neden Diye Sorma!

Aldanma çocuksu masum yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründü?üne, seni sevmiyorum diyecek bir gün.

Bir seni sevmi?tim tüm samimiyetimle. Ald?n beni zalim, ac?mad?n sevgime.

Sevipte aldanmayan var m?? Bir a?k u?runda yanmayan yürek var m??

Aldatt?m seni bir hiç u?runa. Sen bak?p kendine utanmadan a?la, ?imdi yaln?zl???na.

Yaln?z kalmak istiyordun tüm gece boyunca. ?imdi yaln?zs?n ben gise gecenin koynunda.

Art?k sevmeyece?im, seversen aldan?rs?n. Bir a?k için nas?l yand???na baka kal?rs?n.

A??k olmu?tum gerçekten ben sana, hiç hak etmedi?im halde terk ettin, bir tek mutluluk görmeden tükettin, ben ise ölmeden ölmeyi kabul ettim.

Seni bu kadar çok severken hiç hesaplamam??t?m. Umutlar?m? kaybettim art?k, sen beni aldatt?n ya, ben i?te ?imdi bir hiçim.

Aldat?lcak kadar üzmedim ki seni, nefret edecek kadar aldatt?n beni.

Sana harcad???m zamana lanet olsun, verdi?im de?er sana haram olsun.

Bakma art?k arkana yolun aç?k, ad?n ise ihanet olsun.

Fazla de?er vermeyeceksin kar??ndakine, güvenip ihanet etti?inde haline a?lama diye.

Aldatt?n ya art?k i?im olmaz seninle. ?imdi sana güle güle.

Unutma gün gelir devran döner arars?n da bulamazs?n beni ve ayn? a?k? ba?kas?nda.

Seni sevdim. Beni sevdi?in için sana tapt?m. Eh be vicdans?z nerden bileyim beni aldataca??n? lanet olsun sana. ?imdi allah?ndan bul zalim.

Hayatta kimse için a?lamaya de?mez. Bir gün a?laman gerekirse ba??n? dik tut ki gözya?lar?n seni a?latan ki?i kadar alçalmas?n.

Beni seni ihanet için, aldatmak için sevmedim, seni bütün ihanetlerden adiliklerden korumak için sevdim a?k?m.

Ne aldatmak yak???r bana, ne de aldat?lmak yak???r benli?ime.

Beni aldatma, kendini aldatma, a?k?m?z? aldat?rsan ya?amak haram olsun sana.

Kenardan geçeyim yol senin olsun. Ben zehir içeyim su senin olsun. Kendine sevgili yapm??s?n hay?rl? olsun. Bende de var haberin olsun.

Hayatta kimseye de?erinden fazla de?er verme, çünkü hayat ac?mas?zd?r, insanlar iki yüzlü. Küçücük bir an için dü?ürürler yüzünü.

Neden gittin gözbebe?im seni çok sevmi?tim sana de?er vermi?tim. Ben senden ö?rendim ihanetin ac?s?n?.

K?r kalbimi gönlün olsun, al herseyim senin olsun. ?imdi ba?ka kollarday?m, bu da sana kapak olsun.

Ben aldat?lsam da gururumla ç?kt?m yola, sen beni aldatsanda gururun ayaklar?m?n alt?nda. Unutma hala kokun var yata??mda.

Aldat?lmak varsa a?k da, bütün ihanetler ba?lar yava? yava? usulca.

Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya? süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman a??ks?n demektir.

Benim için giden gider, gitti?i gün biter!

'Gitmeye de bilirim Gitmeyi de bilirim'

seni severken ihanet etmedim sana ama baskasina ihanet ederken seni cok sevdim...

her?eyi Unuttumda Bir Bana Etti?in ihaneti UnutmadIm aLÇak!

ihanet bu ad? sakl? a??kLar?n Sözlerinde, Yaln?z Kal?nca Anlars?n ihanetin Saatlerini!

kendi yolumda gidiyorum art?k sevgiliden dosttan uzak yar?nlar?ma kosuyorum kendimle ihanetten aldat?Lmaktan uzak yar?nlar?ma gidiyorum kendimle!

Seni Okadar Çok Sevdimki Damarlar?mda Kand?n Seni Okadar çok benimsedimki ihanetin Tabutumda bir dua Oldu sessizce.

Yagan Ya?murlarda ismini yazd?m bu?ulu camlara göz bebeklerimde hayalini izledim sessizce ve akl?mdan gitmedi ihanetinin bedeli sensiz gecelerimde lanetim sana!

bir gülü?ün içime serilirdi bakt???nda dünyalar benim olurdu yan?nda 1 ihanetin bedeli bitirdi bendeki beni!

ömrümden y?llar geçsede a?klar?n en güzelini ?u garip hayat?mda hissetsemde senin ihanetin kalbime kaz?nm?? bir kere sevemez bu yürek kimseyi bile bile..

Eyy Sevgili! ihanetinin bedeLi Kalbimdeki Cehennem OLcak Bunu Unutma!

aldatan? aldatmak bir zevktir!!!!! ama seveni aldatmak ise gerileri ?erefsislere aittir

giden gitmi?tir gittigi gün bitmi?tir ben gideni deil giden beni kaybetmi?tir

hep bo?lu?a uykusuz gecelere dayan?r ihanet çemberlerine
aldatan? aldatmak bir zevktir!!!!! ama seveni aldatmak ise gerileri (?erefsiz)lere aittir

gidengitmi?tir gittigi gün bitmi?tir ben gideni deil giden beni kaybetmi?tir

#2267

 
© 2015
AŞK