Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Aldatma Sözleri

Anlaml? aldatma sözleri k?sa 2015 sayfas? - Kimse bilmez sadece ba??na gelenler anlayabilirler ne kadar kötü bir ?ey oldu?unu aldatman?n ve aldat?lman?n. Bizde bu sayfam?zda bu ?ekilde olanlar için erkek yada bayan farketmez aldatma sözleri damar olanlar? yay?nlad?k. Ayr?ca yine bu sayfam?zda aldatma sözleri resimli olarak da bulabilirsiniz.Seven insan? bilmez sevilen, seven insan?n halinden anlayamaz sevilen, ve sevilen aldat?r seven yanar benim gibi ama sevilen bilmez içinmin yand???n? senin gibi..

Gözlerini kaç?rd???nda anlad?m bitmi? bana olan sevgin peki ozaman neden yalan att?n? söyleseydin gerçe?i bende giderdim sessizce hayat?ndan ?imdi anlad?mki sayg?nda bitmi? elveda yalanc? sevgili.. aldatma sözleri facebook

seni dü?ünürken farkettim aldatmalar?, senin sözlerin akl?ma geldikçe anlad?m yalanlar?n?n tertemiz duygular?ma ihanetini...

bir gün gelir sende yanars?n, bir gün gelir sende aldat?l?rs?n ve o gün gelir sende benim gibi a?lars?n... ihanet aldatma sözleri

Zehir oldu nefes almak bana ihanetin kuca??nda, haram oldu ya?amak bana sensiz geçen ya?anmam?? hayat?mda...

hani bitmezdi bu A?K? hani birbirimiz için vard? en güzel yar?nlar, hepsi yalan oldu hepsi ihanetinle parçaland?...

Paramparça ettin sana olan duygular?m?, ben senin için sevmi?tim hayat?, ?imdi görüyorumki aldatmakm?? senin için tek dogru yalan...

K?rbaç yedi kalbim ihanetinle, duygular?m çöktü sayende aldatman?n bedelini ya??yorum ?imdi sessiz günlerimde hayk?r?yorum içimden lanet olsun sana lanet olsun seni seven saf duygular?ma.

Ya?arken topra??n alt?na soktun beni ihanetini görmemek için bitirdim sana olan sevgimi elveda sana..

Yalanlar?na yalanlar?mla cevap vermek istemiyorum, gözlerime bakki ne kadar yalanc? oldu?unu gör, gözlerim anlats?n sana gerçekleri..

Aldatman?n ac?s? büyüyor içimde, ne kadar üzülsemde söz geçiremiyorum kalbime senin ad?na ihanet koydum, tesellisi yok bunun içimde..

Art?k bedenimi unuttum, kalbimle ya??yorum ve ihanetinin bedelini kalbimle can çeki?erek veriyorum...

ne kadar sormu? ihanetin ac?s?na omuz atmak, ne kadar zormu? sevdi?imin bana ihanetin kap?s?ndan el sallamak, hay?rl? lsun sana yeni a?klar?n hay?rl? olsun yalanlar?n...

Bir gün gelir sende a?lars?n, i?te ozaman belki beni anlars?n! ve sonra ihanetin ac?s?n? ya?ars?n, ya?ad?kça belki a?kdan ders al?rs?n...

Yar?nlar?ma saklad???m en güzel umutlar?m? ihanetine hediye ediyorum ve seni hayat?mdan siliyorum elveda sana ve yalanlar?na!!!


Aldatmakta varm?? benim gibi seveni, umar?m sende benim gibi olursun seversin deli gibi birini, ya?ars?n ihanetin en güzelini.

Yalanlar?n Kuca??nda kald?m çaresiz, sana inan?rken yar?m kalm???m ?imdi anlad?m sensiz..

Seni sevmekmi? tek hatam, sana inanmakm?? kendime olan sayg?s?zl???m, ?imdi sen yoksun yan?mda aldatt?n beni yalanlar?nla...

Aldat?lman?n tad? ölüm gibi geldi kalbime, sana inanmakla hata yapt?m sana inanmakla hayattan uzakla?t?m...

Ölümün so?uk rüzgar? gibi geldi sensizlik yapt?klar?n gelince akl?ma sanki toprak döküldü bedenime öldü?ümü sand?m ihanetinle..

ne umutlar yazd?m ad?nla geöen her hayalime, ne hayaller kurdum güzel gözlerinle bakan ufuklara ne ufuklar kurdum hepsi aldatt???n gün bitti..

Umudum ol istemi?tim sonumun böyle oluca??n? nerden bilirdim...

ben seninle hayata sar?lmak isterken sayende hayattan kopmak için kendimi feda ettim..

seni hayat?m?n anlam? olarka benimsemi?ken sensizli?i hayat?mdan ç?karam?yorum...

ben hayat? 2 ki?ilik ya?amak istersen sen hep 1 ki?ilik hayat kurdun kendine...

bugün sen aldat?yorsan yar?nda senins evdiklerin seni aldatacakt?r unutma! gün gelir devran döner...

hat?rlar?m sensiz olan güzel günlerimi, nekadar severdim hayat? nefes almay? senden sonra anlad?mki hayat bile aldat?yor bazen insan? senin gibi..

Çok sevdim seni çok istedim seninle mutlu günleri ya?amay? ama benim ya?ad???m tek ?ey aldat?lman?n bedeliymi?..

Belkide sensizlik daha güzeldir benim için belki ald???m nefes sensiz daha çok mutlu edicek hücrelerimi yolun aç?k olsun mutlu ol ihanetinle..

ben sensiz mutlu olmay? ö?rendim sensiz nefes al?p gülmeyi ö?rendim, sen ise aldatmay? ö?rendin aldatarak mutluluklar? bitirmeyi ö?rendin..

gülümse hayata gülümse yapt?klar?na sen sadece gülümse aldatarak çekip gidi?lerine...

Dertlerime bir yenisini ekliyorum seninle ba?lay?p saf duygular?mla sonuçlanan ve aldatman?n cezas?yla biten...

ne zaman seni dü?ünsem aylanlar geliyor akl?ma gelen yalanlar?n aras?nda sakl? ihanetinin bedeli helal olsun sana aldatt?n beni..

sana nefes ald???m sürece dua edece?im sanmaki mutlu ol diye sende sev ve benim gibi aldat?l sende sev benim gibi yan diye

Sana Harcad???m Zamana Lanet Verdi?im De?er Haram oLsun..

bakma Art?k Arkana Yolun Aç?k Olsun Ad?n ihanet Olsun..

fazla De?er Vermiceksin Kar??ndakine güvenip ihanet ettirmiceksin kendine!

Aldatt?n ya i?te ?imdi Sana güle güle..

Unutma Gün Gelir Devran Döner Aras?n Bu Beni Ba?kas?nda Bulamazs?n Ayn? A?k? ba?kas?nda!

seni sevdim beni sevdi?in için sana tapt?m beni birazda olsa yüksek gördü?ün için eh be vijdans?z nerden bileyim beni aldataca??n? lanet olsun lanet o sana ?imdi allah?ndan bul

Hayatta kimse için aglamaya degmez Aglamaya degenler zaten aglatmaz Birgün aglaman gerekirse basini dik tut ki Gözyaslarin seni aglatan kisi kadar alçalmasin

BEN? ALDAT AMA KEND?N? ALDATMA

Benim için giden gider, gitti?i gün biter!

'Gitmeye de bilirim. Gitmeyi de bilirim...'

Harcad?n?z Beni Art?q yeter, Her yeni Sevgili Daha da Beter, Teker Teker gelin ULan Teker teker Sizi Bana Say?yla m? Verdilerr??

Aldatma ile ilgili sözler

% - YaLn?z?M ELmA ?ekeriM SensiN BeniM TeK NefesiM..- %

BasiTLEr iftira EdeR ! / AcizLeR ?ikayeT EdeR.! / AsiLLEr De ?dare EdeR..!

AvriL'in de Dedi?i Gibi -> [ Don'T TeLL Me..] :' Angry

-?-??-?- Öyle Bir Sevdiki kalbim Unutmaz Artik Bir An »» Seni ==>> .... «« .!!-?-??-?-

Bir GözLerim Ward? Gözya??m KaLd?.. :'( Son ?Lac?m Ward? O da Sensiz KaLd?..Bitti Yüre?imde Ac?s? KaLd?

kenardan be geçeyim yol senin olsun ben zehir içeyim su senin olsun bir tane sewgili bulmu?sun hay?rl? olsun bir tanede bende war haberin olsun...

HAYATTA K?MSEYE DE?ER?NDEN FAZLA DE?ER VERME ÇÜNKÜ HAYAT ACIMASIZDIR ?NSANLAR ?K? YÜZLÜ

NEDEN G?TT?N GÖZBEBE??M SEN? ÇOK SEvM??T?M SANA DE?ER VERM??T?M.BEN SENDEN Ö?REND?M YANLIZLI?I!

K?r Kalbimi Gönlün Olsun, Al Herseyim Senin olsun...Simdi Baska Kollardayim, Buda Sana "KAPAK OLSUN"

Ben Aldat?lsamda Gururumla Ç?kt?m Yola, Sen Beni Aldatsanda Gururun Ayaklar?m?n Alt?nda...

Aldat?lmak Varsa A?k da Bütün ?hanetler Ba?lar Yava?ça...

beni Seni ihanet için aldatmak için sevmedim, Seni Bütün ihanetlerden Adiliklerden korumak için sevdim A?k?m.

??te 2014 Aldatma Sözleri

Aldat?ld?m hayallere Kap?l?p Aldatt?n beni yalanlar?na Yalan kat?p ihanetini Yalanlarda Gördüm Cezan?n En büyü?ünü Yükledin Bana i?reniyorum Senden.

Sen Bana De?il Sadece Sana Olan Duygular?ma ihanet ettin Sen Kalbimi De?il Sadece nefretimi Seçtin!

Pembe Bulutlar üstünde Gerçekleri Saklad?n benden Aldat?lmak Buymu? Çok geç Anlad?m Zaman?m? Harcad?n lanet olsun Sana ?erefsiz!

Kar??na Ç?kacam Bir gün ihanetinin Bedelini ödeyeceksin Aldat?lmak zümedi Beni Sadece Kalbimin Duygular?yla Oynad?n Ben Hayatta Asla pi?man OLmad?m!

Süslü Sevgi Sözleiyle Boyad?n kalbimi, Tatl? Bak??larla Kör Ettin hayata Bakan Gözlerimi tam Sevdim Derken ihanetini ö?rendim bitirdin Beni!

Asl?nda üzülmüyorum Sadece Nefret Ediyorum ihanetinden! Asl?nda K?zm?yorum Sadece kalbimi teselli Ediyorum neden Sevdim Diyerek!

Do?rular?n kaderi ihanetmi? Anlad?m Sevenlerin Derdi ihanetmi? Gördüm Kalle?li?ini Anlad?m A?k?n Yalan gerçeklerini..

Seni Seçmi?ken ?imdi Hayat?mdan Eliyorum Seni, ihanetinin bedelini benden uzak biryerde çek bana ve duygular?ma dokunmadan ya?a hayat?m boyunca nefretimsin!

Yar? Yolda B?rakt?n gelece?imi bir ihanetinle Bitirdin kalbimdeki Sevgini Bitirdin bendeki Seni Hadi ?imdi Devam et hayata ihanet et!

A?lasanda Kar??mda Umrumda Olmaz Art?k Gözya?lar?n Güler Geçerim! bana yapt???n ihanetin Bedelini Sadece Gözya?lar?nla De?il hergün Çekeceksin Seni Nas?l Sevdi?imi Biliceksin!

Sana Güven olmazm?? Anlad?m Bunuda, Çok Severken Seni Yalanlarda Doldurdun Dünyam?, Bir ba?kas? varm?? hayat?nda ihaneti Tatt?rd?rd?n Bana Yaz?klar Olsun Sana.

her ihanetin Bir Bedeli Vard?r Her Aldat?lan?n Mutlaka Güzel geçecek günleri Oldu?u Gibi üzülmüyorum beni kaybedenler üzülsün umursam?yorum.

Bir Masan?n Ba??nda Çürüyüp Gidece?im, Sayende Ya?amaktan Vazgeçtim ihanetini Yaln?zl???mla Ezberledim Sen Bir Alçaks?n Böyle ihanetler Senin eserin!

Yalan Güzelliklere Aldan?p ihanet ettin bana Hadi ?imdi Git yalan Güzellikler Aras?nda Hayat?na Bir Yalan Daha Ekle Uzak Dur benden!

ihanetini nas?r tutmu? ellerime a?layarak teselli ediyorum kendimi, her aynaya bakt???mda Aldat?lan Olmaktan B?km???m gibi Bak?yorum Asl?nda Ben Art?k ya?amak istemiyorum!

kalbim Dayansada ihanetin Ayr?l?klar?na Gözya?lar?m Susmaz herzaman A?lar?m ve herzaman Aldat?lmaya yanar?m..

Seni Vidan?nla Ba?ba?a B?rak?yorum ihanetlerinle mutlu Ol Sana Bol yalan Dolu Mutluluklar!!!

Bir ihanete Daha katlanmaz Bu Yürek A?lar?m Seninle geçen Zaman?ma A?lar?m Seninle Harcad???m An?lar?ma A?lar?m ihanet etti?in Saf Duygular?ma!

Gezdi?imiz yerleri Bir bir Dola?t?m ve Yine A?lad?m, ihanetin geldikçe Akl?ma Yan?yorum Zamanla Aldat?lmak Beni yoklu?a itti Senide Yalan Sevdalara gönderdi.

K?yamet Kopsun istiyorum Art?k ya?amak istemiyorum ihanetlerden b?kt?m Art?k Gözlerim Kurudu Derken Bu A?lamalar Niye!

Sadece Sevmek ve Sevilmek istedim A?lamak ve Aldat?lmak istememi?tim hayat Senden özür dilerim..

Uyusam ve hiç uyanmasam belki unuturum kötü günleri belki unuturum seni ve seninle geçen günleri! Ozaman ihanet olmaz Hayat?mda Aldat?lmam tatl? rüyalarda.

Beni Aldatt???n?m? San?yorsun Yüzüme Bak ve Cevap ver! Sen beni De?il Asl?nda Kendini Aldat?p kendine Yalan Söylemi?sin Buzamana Kadar!

Bir ihanetin bestesi olmu?uz ve ?ark? bitti?inde dünyalar?m?zda birbirinden ayr?lm?? sadece melodilerde birbirimize gülmü?üz, bir nota kadar geçiciyiz.

Bir GözLerim Ward? Gözya??m KaLd?.. :'( Son ?Lac?m Ward? O da Sensiz KaLd?..Bitti Yüre?imde Ac?s? KaLd?

- / DöN! Nas?L KimLE NerdeyseN.. DöN! Ben? BiraZ SevdiyseN ../ -

kenardan be geçeyim yol senin olsun ben zehir içeyim su senin olsun bir tane sewgili bulmu?sun hay?rl? olsun bir tanede bende war haberin olsun...

HAYATTA K?MSEYE DE?ER?NDEN FAZLA DE?ER VERME ÇÜNKÜ HAYAT ACIMASIZDIR ?NSANLAR ?K? YÜZLÜ

NEDEN G?TT?N GÖZBEBE??M SEN? ÇOK SEWM??T?M SANA DE?ER VERM??T?M.BEN SENDEN Ö?REND?M YANLIZLI?I!

Kir Kalbimi Gönlün Olsun, Al Herseyim Senin olsun...Simdi Baska Kollardayim, Bude Sana "KAPAK OLSUN" !!!

Hayatta kimse için aglamaya degmez Aglamaya degenler zaten aglatmaz Birgün aglaman gerekirse basini dik tut ki Gözyaslarin seni aglatan kisi kadar alçalmasin

Ölüm yokmu? gibi ya?ayan dünyaperest aldand? !
Zira Kur'anda buyrulur: 'Her nerede olursan?z olun ölüm size yeti?ir! Velevki eflâke ser çekmi? surlarda bulunun!' (Nisa:.77/..)

Cehennemi hesaba katmayan dindar aldand? !
Çünkü Kur'an ?öyle anlatt?: 'Allah taraf?ndan hiç hesaba katmad?klar? kar??lar?na ç?k?verdi..' (Zümer: 47)

Cennetteki yerini haz?r bilen herkes aldand? !
Zira Kur'an: 'O öyle sizin kuruntu ve hayallerinizle olacak i? de?il' buyurmu?tur. (Nisa: 123)

Aleme talk?n verip kendini unutan ö?ütçü aldand? !"
'?nsanlara iyili?i emreder de kendinizi unutur musunuz ? Halbuki kitap okuyorsunuz, art?k ak?l etmez misiniz?' (Bakara: 44)

Rabbini b?rak?p hevas?na kulluk eden aldand? !
'Gördün mü o hevas?n? ilâh edineni ? Art?k ona sen mi vekil olacaks?n. Yoksa onlar?n ço?unu i?itirler veya ak?l ederler mi san?yorsun ? Onlar s?rf hayvan gibi hatta gidi?ce daha sapk?nd?rlar..' (Furkan: 43-44)

Rahmete güvenip kendini emniyete salan fas?k aldand? !
'Allah'?n kendilerine kuraca?? plandan emin mi oldular ? Kendilerine yaz?k eden kavimlerden ba?kas? Allah'?n mekrinden emin olmaz.' (A'raf:/..97)

Yolunun e?rili?inden ?üphe etmeyen kendini bilmez aldand? !
'Tuttuklar? yol sebebiyle dünya hayat?ndaki bütün çabalar? bo?a gitmi?tir de zannederler ki cidden iyi bir i? yap?yorlar.' (Kehf: 104)

Kendini hizmette bilip, k?l?n? dahi k?p?rdatmayanlar aldand? !
'Allah, gayret gösterip cihat edenlere, oldu?u yere m?hlan?p kalanlar?n çok üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmi?tir.' (Nisa: 95)

Namazs?z aldand? !
Hele bir baksan ya Kur'an nas?l anlatt?: 'Ashab? yemin Cennetten seslenip mücrimlere soruyorlar: "sizin bu sekar cehennemine girmenize ne sebep oldu" ? diye..
Onlar da diyorlar ki : Biz namaz k?lanlardan de?ildik...' (Müddesir: 39-43)

'Ben bundan sonra kurtulmam.' diyen me'yus aldand? !
'De ki: Günah i?lemek suretiyle öz nefisleri aleyhine israf etmi? kullar?m ! Allah'?n rahmetinden ümidi kesmeyin, çünki Allah bütün günahlar? ma?firet buyurur. ?üphesiz o öyle gafur, öyle rahimdir. Onun için ümidi kesmeyin de ba??n?za azap gelmeden evvel tevbe ile Rabbinize dehalet edin ve ona halis müslümanl?k yap?n, sonra kurtulamazs?n?z !' (Zümer: 53-54)

'Allah dilemeseydi günahkar m? olurdum !' diyen kaderci aldand?!
'..diyece?i gün bir nefis: Eyvah! Allah yan?nda yapt???m eksikliklerden dolay? hasretime bak, do?rusu ben e?lenenlerden idim. Yahut diyece?i: Allah bana yolunu gösterse idi ben de muttakilerden, Allah'tan korkan dindarlardan olurdum.' (Zümer: 56-57)

'Ke?ke her günah?m bunun gibi olsa.' diyen muznib aldand? !
Zira Sahabe Hazreti Enes ?öyle anlatt?: "Sizler, size göre saç k?l?ndan ince, k?ymeti olmayan i?ler yap?yor, günahlar i?liyorsunuz. Lakin biz onlar? Rasulullah zaman?nda helâk sebebi say?yorduk."

'Sen bakma benim kalbim temiz.' diyen amelsiz aldand? !
'Yemin olsun ki zamana! ?nsan mutlak hüsrandad?r. Ancak iman edip salih amel i?leyenler müstesnad?r.' (Asr: 1-3)

'O devirler geçti art?k, bu zamanda her ?ey para!' diyen zengin aldand? !
'Oyalad? o malda çokluk kuruntusu sizleri. Taa.. ziyaret edi?inize kadar kabirleri. Öyle de?il, ileride bileceksiniz. Sonra öyle de?il ileride bileceksiniz. Öyle de?il ilmel-yakin bileceksiniz. Kasem olsun o cehennem ate?ini çaresiz, göreceksiniz. Sonra kasem olsun onu çaresiz, aynel- yakin göreceksiniz. Sonra kasem olsun o gün mallar?n?zdan hesaba çekileceksiniz!' (Tekâsür Suresi)

'Bu zamanda da bu olur mu can?m !' diyen cahil aldand? !
'Rabbinin kelimesi do?rulukça da adaletçe de tam kemalindedir, onun kelimelerini de?i?tirebilecek yoktur, i?iten de O, bilen de O. Yeryüzündekilerin ço?una uyarsan seni Allah yolundan sapt?r?rlar, onlar s?rf zan ard?na gider ve sadece yalan atarlar.' (A'raf: 115-116)

'Göreceksin biz nice hac?-hocadan önce girece?iz cennete!' diyen nadan aldand? !
'?üphesiz korunan muttakiler içindir Rablerinin kat?nda na'im Cennetleri. Art?k müslimleri mücrimler gibi k?lar m?y?z ? Neniz var ? Nas?l hükmediyorsunuz ? Yoksa size mahsus bir kitap var da onda ?u dersi mi okuyorsunuz ?' (Kalem: 34-37)

'Hem ondan hem bundan laz?m; öyle tek tarafl?, a-sosyal olmaz.' diyen bihaber aldand? !
Zira '..?yi bir amel ile di?er bir kötüyü kar??t?rd?lar...' (Tevbe: 102)

'O kadar incesine akl?m ermez.' diyen ak?ll? aldand? !
'Onlar dünya hayat?n? zahiren biliyorlar. Ahiret hakk?nda ise hepten gafiller!' (Rum: 7)

'Bu da bir ?ey mi can?m, millet neler i?liyor.' diyen günahkar aldand? !
'Ona kendi kazand???, size de kendi kazand???n?zd?r.Siz onlar?n amellerinden sorulacak de?ilsiniz.' (Bakara: 134)
Lakin '?üphe yok bütün yapt?klar?n?zdan mesul tutulacaks?n?z!' (Nahl: 93)

'Benim babam da hac?' diyen evlat aldand? !
Çünkü baksana dalgalar aras?ndaki inkarc? o?lu için yalvaran Nuh peygambere (a.s) ne denildi: 'Ey Nuh!. O senin ailenden de?il, çünkü o, dürüst i? yapan temiz bir insan de?ildi. O halde hakk?nda kesin bilgin olmayan bir ?eyi Benden isteme. Onun kurtulmas? için dua ederek cahil bir i? yapmandan seni menederim.' (Hud: 46)

'Ben g?ybet etmiyorum ki, olan? söylüyorum.' diyen aldand? !
Zira Efendimiz bir gün soruverdi: "Bilir misiniz g?ybet nedir ?"
Ashab: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler.
Efendimiz(s.a.a) : "Karde?ini be?enmeyece?i ?ekilde anmand?r" buyurdular.
Soruldu: "Ya söyledi?imiz ?ey onda varsa ?"
Cevap verdi Efendimiz: "E?er varsa onu g?ybet ettin demektir. ?ayet söyledi?in onda yoksa, o zaman da ona iftira ettin demektir."

'??lediysek biz i?ledik, azab?n? çeker diyetini öderiz.' diyen bedbaht aldand?!
'Yemin olsun! Rabbinizin azab?ndan onlara, velev ki bir nefha, bir k?v?lc?m dokunuverse VAY B?ZLERE derler!'(?sra: 21)

#2359

 
© 2015
AŞK