Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Alexander Graham Bell Sözleri

Alexander Graham Bell'in En Güzel Sözleri

Alexander Graham Bell'in Söyledi?i Sözler

Alexander Graham Bell en ünlü bulu?u telefonun mucidi olarak bilinen Amerikal?, ?skoç as?ll? mucittir. Her ne kadar daha sonra ABD meclisinden telefonun as?l mucidinin ?talyan göçmeni Antonio Meucci oldu?u karar? ç?ksa da, telefonun mucidi olarak bilinen halen A. Graham Bell'dir.

Bazen kapanmakta olan bir kap?ya o kadar uzun süre bakakal?r?z ki aç?k olan? çok geç görürüz.

Her?eyden önce, haz?rl?k ba?ar?n?n anahtar?d?r.

Tüm dü?üncelerinizi elinizdeki i?e yo?unla?t?r?n. Güne? ???nlar? odaklanmadan yakmaz.

Bay Watson, buraya gelin. sizi görmek istiyorum.

Bir gün Amerika'n?n her büyük ?ehrinde bir adet telefon olacak. "‹

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#833

 
© 2015
AŞK