Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Allah ?le ?lgili Sözler

Allah ile ilgili güzel sözler k?sa sayfas? - Her ?eyi yoktan var eden kainat?n yarat?c? yüce ve tek yarat?c?s? Allah ile ilgili sözler k?sa olmak üzere facebook ve twitter sayfalar?n?zda payla? yapabilmeniz için burada.
Allah, bildi?ini saklamayaca??na, herkese ö?retece?ine dair söz ve vaid almadan hiçbir bilgine bilgi vermez. Hz. Muhammed (sav)
Allah, kesin olarak hiçbir ki?iye bilgisizlikle yücelik, üstünlük vermez ve kesin olarak bilgiyle de hiçbir kimseyi alçaltmaz Hz. Muhammed(sav)
Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de ho?tur.
Allah kendi kendilerine yard?m edenlere yard?m eder.. ALGERHON SYDNEY
Allah'a yak?n olmak için, içimizde hakikat ve adalet a?k?n? ya?atmal?y?z.. DEMOSTENES
Allah'? hakk?yla tan?mayan kimse, ondan hakk?yla korkmaz.. ?MAM GAZAL?
Allah'tan uzakla?an, Allah'? aramayan insan, ne kendisinde, ne de kendi d???nda hakikati ve adaleti bulamaz... PASCAL
Allah'?n varl???, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir... DESCARTES
Bir tabiat kanununu izah eden her formül, Allah'? öven bir ilahidir... MARIA MITCHELL
Herkes korktu?undan kaçar, yaln?z Allah'tan korkan O'na yakla??r... EBU'L KASIM
?nsan, Allah'a su ve hava kadar muhtaçt?r... ALEXIS CARREL
Sade insanlar, Allah'?, güne?in harareti ve bir çiçe?in kokusu kadar tabii hissederler... ALEXIS CARREL
Sevmek için Allah, arkada? olmak için Kur'an, nasihat için de ölüm yeter... ?BN ??R?N
Tabiat Allah'? hem gösterir, hem gizler... PASCAL
insan, Allah'a su ve hava kadar muhtaçt?r. Alexis Carrel
Allah, bildi?ini saklamayaca??na, herkese ö?retece?ine dair söz ve vaid almadan hiçbir bilgine bilgi vermez. Hz. Muhammed (s.a.v)
Sade insanlar, Allah'?, güne?in harareti ve bir çiçe?in kokusu kadar tabii hissederler. ALEXIS CARREL
Allah, kesin olarak hiçbir ki?iye bilgisizlikle yücelik, üstünlük vermez ve kesin olarak bilgiyle de hiçbir kimseyi alçaltmaz. Hz. Muhammed (s.a.v)
Sevmek için Allah, arkada? olmak için Kur'an, nasihat için de ölüm yeter. ?BN ??R?N
Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de ho?tur. Tabiat Allah'? hem gösterir, hem gizler. Blaise PASCAL
Allah kendi kendilerine yard?m edenlere yard?m eder. ALGERHON SYDNEY
Dü?ünerek ve agirba?lilikla hareket etmek ALLAH´dan, acele etmek ?eytandandir. Hz. Muhammed
Dua ve ibadet, Allah ile olmakt?r. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de ho?tur. Hz.Mevlana
Allah'? hakk?yla tan?mayan kimse, ondan hakk?yla korkmaz. iMAM GAZALi
Cal??mayana Allah yard?m etmez. Sofokles "Sophokles"
Allah'tan uzakla?an, Allah'? aramayan insan, ne kendisinde, ne de kendi d???nda hakikati ve adaleti bulamaz. PASCAL
Yüce Tanr?y? anlamak çok zordur. O, esrarengizdir fakat hiç bir zaman kinci ve kötü de?ildir. Albert Einstein
Allah'?n varl???, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. DESCARTES
Sevmesini bilene çok yak?n olan, akl? ile anlamak isteyene de o kadar uzakt?r, gizlidir. Alexis Carrel
Bir tabiat kanununu izah eden her formül, Allah'? öven bir ilahidir. MARIA MITCHELL
Herkes korktu?undan kaçar, yaln?z Allah'tan korkan O'na yakla??r. Ebu'l Kas?m

#2685

 
© 2015
AŞK