Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Alman Atasözleri Ve Anlamlar?

Alman Atasözleri ve Anlamlar? Türkçeleri
Ufak h?rs?zlar as?l?r, büyük h?rs?zlar serbest b?rak?l?r.
Dü?mek suç de?ildir, dü?üp kalmak suçtur.
Çal??mak ekmek, tembellik k?tl?k getirir.
(Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot)
??, i?i çeker
(Arbeit zieht Arbeit nach sich)
Yemek pi?irmek eski tavalar ile ö?renilir
(Auf alten Pfannen lernt man kochen)
A?açlar gökyüzüne kadar büyümez
?timat kontrole mani de?ildir.
(Bäume wachsen nicht in den Himmel)
Seni besleyen eli ?s?rma.
(BeiB nicht in die Hand, die dich füttert)
Eldeki serçe, damdaki güvercinden iyidir.
(Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach)
Tek gözlü olmak kör olmaktan iyidir.
(Besser einäugig als blind)
Parlayan her ?ey alt?n de?ildir.
(Es ist nicht alles Gold, was glänzt)
Payla??lan sevinç iki kat?na ç?kar.
(Geteilte Freude ist doppelte Freude)
Payla??lan bir ac? yar?ya iner.
(Geteiltes Leid ist halbes Leid)
A?kta ve sava?ta her ?ey mübaht?r.
(In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt)
Sava?, bar???n sa?lad???n? y?k?p gider.
Bar?? zaman?nda bir yumurta, sava? zaman?nda bir öküzden daha iyidir.
Hediye edilen at?n di?ine bak?lmaz.
Bozuk yumurta bütün yeme?i bozar.
Yemekten sonra dinlenmeli veya bin ad?m at?lmal?
(Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun)
E?itimsiz insan, cilas?z aynaya benzer.
(Ein Mensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur)
Bal?k ba?tan kokar.
(Der Fisch stinkt vom Kopf her)
?ki avukat aras?nda kalan çiftçi, iki kedi aras?nda kalan bal??a benzer.
(Ein Bauer zwischen zwei Advokaten ist ein Fisch zwischen zwei Katzen)
Bal?klar oltayla, insanlar tatl? dille avlan?r.
Korkak oldu?unu bilmeyen herkes cesurdur.
Göze göz, di?e di?
(Auge um Auge, Zahn um Zahn)
Hiç bir a?aç ilk darbeyle y?k?lmaz.
Steter Tropfen höhlt den Stein. (Sürekli damla ta?? deler.)
Eile mit weile.(Acele i?e ?eytan kar???r.)
Alçak gönüllülük süstür, fakat onsuz daha ba?ar?l? olunur.
(Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr)
Kargalarla yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kal?r, ama kalbi karar?r.
Kad?n, çal?nd?ktan sonra duvara as?lacak bir keman de?ildir.
Kart ku?u yolmak zordur.
Ödünç alan, özgürlü?ünü satar.
Rica daima s?cak, te?ekkür daima so?uktur.
Tanr? kar?ncay? yok etmek isteyince, ona kanat takar.
Herkes kendi kaderinin demircisidir.
(Jeder ist seines Glückes Schmied)
E?itim özgürlü?e götürür.3 Ekim 2010
Kadeh içinde, derede bo?ulanlardan çok daha fazla insan bo?ulmu?tur. 28 Eylül 2010
(Im Becher ersaufen mehr Leute als im Bach)

#2442

 
© 2015
AŞK