Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Almanca Atasözleri

K?sa almanca atasözleri ve anlamlar? sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik almanca ata sözleri türkçe kar??l?klar? anlamlar? ile beraber haz?rlamaya çal??t?k.
Seine Ohren hören nicht, was sein Mund spricht
Cümlenin anlam?:A?z?ndan ç?kan? kula?? i?itmez.
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Cümlenin anlam?:Payla??lan dert yar?m derttir.
Nichts zu wissen ist keine Schande, nichts zu Lernen ist eine Schande.
Cümlenin anlam?:Bilmemek ay?p de?il ö?renmemek ay?p
Auch wenn man einem Esel die Ohren abschneiden würde, würde er nicht zum Vollblutpferd
Cümlenin anlam?:E?e?in kula??n? kesmekle küheylan olmaz.
Alte Liebe rostet nicht.
Cümlenin anlam?:Eski a?k paslanmaz
Alles Denken ist wesentlich optimistisch.
Cümlenin anlam?:Her?eyi Dü?ünmek Çok Daha iyi
Liebe macht blind.
Cümlenin anlam?:A?k kör eder
Der vollendete Pessimist würde verstummen und-Sterben.
Cümlenin anlam?:Tamamlanm?? Karamsarl?k Körle?ir ve ölür
Geteilte Freude ist doppelte Freude
Cümlenin anlam?:Payla??lan sevinç iki kat?na ç?kar
Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen
Cümlenin anlam?:önemli Olan Sormay? Hiç B?rakmamakt?r
Spreche nicht jedes Wort aus, der Boden hat Ohren.
Cümlenin anlam?:Her sözü söyleme yerin kula?? var
Dubist was du isst!
Cümlenin anlam?:Ne Yersen O'Sun.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Cümlenin anlam?:Her parlayan sey altin degildir.
Geben is Seliger nehmen
Cümlenin anlam?:Vermek Almaktan Daha Hay?rl?d?r.
Eile mit weile.
Cümlenin anlam?:Acele i?e ?eytan kar???r
Helte Ordnung Hüte Sie Denn Ordunung Spart Dir Sorg Und Müh
Cümlenin anlam?:Düzeni Tut Koru Onu Çünki Düzen Seni tela? Ve u?ra?tan Korur.
Auf jeden Regen folgt auch Sonnenshein.
Cümlenin anlam?:Her sa?nak ya?murun arkas?ndan, güne? açar.
Alçak gönüllülük süstür, fakat onsuz daha ba?ar?l? olunur.
Cümlenin anlam?:Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr
stetes wasser, höhlt den stein
Cümlenin anlam?:devaml? damlayan su ta?? oyar
Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr
Cümlenin anlam?:Kargalarla yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kal?r, ama kalbi karar?r.
lobe den tag nicht vor dem abend
Cümlenin anlam?:tamamlanmam?? bir i? için karar?n? verme
Jeder ist seines Glückes Schmied
Cümlenin anlam?:E?itim özgürlü?e götürür.
Aus den Augen, aus dem Sinn
Cümlenin anlam?:Gözden uzak gönülden ?rak
Kadeh içinde, derede bo?ulanlardan çok daha fazla insan bo?ulmu?tur.
Cümlenin anlam?:Im Becher ersaufen mehr Leute als im Bach
Arbeit ist Gebet.
Cümlenin anlam?:Çal??mak ibadet etmektir
Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot
Cümlenin anlam?:i?, i?i çeker
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Cümlenin anlam?:Son gülen iyi güler
Arbeit zieht Arbeit nach sich
Cümlenin anlam?:Yemek pi?irmek eski tavalar ile ö?renilir
Tränen lügen nicht
Cümlenin anlam?:Gözya?lar? yalan söylemez
Auf alten Pfannen lernt man kochen
Cümlenin anlam?:A?açlar gökyüzünde yeti?mez.
Willst du eine Frau nehmen, so zieh die Ohren mehr als die Augen
Cümlenin anlam?:K?z alacaksan kula??nla dinle gözünle bakma
Bäume wachsen nicht in den Himmel
Cümlenin anlam?:Seni besleyen eli ?s?rma.
Willst du eine Frau nehmen, so zieh die Ohren mehr als die Augen zu Rat.
Cümlenin anlam?:K?z alan göz ile bakmas?n, kulak ile i?itsin.
Beib nicht in die Hand, die dich füttert
Cümlenin anlam?:Eldeki serçe, damdaki güvercinden iyidir.
Die Nase ist einem näher als die Ohren und die Frau ist einem näher als die Geschwister.
Cümlenin anlam?:Kulaktan burun yak?n, karde?ten kar?n yak?n
Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach
Cümlenin anlam?:Tek gözlü olmak kör olmaktan iyidir.
Was hilft's, dass der Teufel groB ist, wenn er sonst nichts taugt.
Cümlenin anlam?:Deve kadar olmu?sun, kula?? kadar haysiyetin yok.
Besser einäugig als blind
Cümlenin anlam?:Parlayan her?ey alt?n de?ildir.
Ein Pferd wird krank an seinen Hufen, und ein Mensch an seinen Ohren
Cümlenin anlam?:At t?rnaktan, insan kulaktan kapar.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Cümlenin anlam?:Payla??lan sevinç iki kat?na ç?kar.
Sein Ohr hat ein Loch Kula?? delik
Geteilte Freude ist doppelte Freude
Cümlenin anlam?:Payla??lan bir ac? yar?ya iner.
Die Hörner werden länger als die Ohren
Cümlenin anlam?:Boynuz kula?? geçer.
Geteiltes Leid ist halbes Leid
Cümlenin anlam?:A?kta ve sava?ta her?ey mübaht?r.
Wer nach fremdem Gut trachtet, verliert das seine.
Cümlenin anlam?:Deve boynuz ararken kulaktan olmu?
In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt
Cümlenin anlam?:Sava?, bar???n sa?lad???n? y?k?p gider.
Man hat je zwei Ohren und Augen, aber nur einen Mund, damit man viel sehen, viel hören aber wenig reden Sollte
Cümlenin anlam?:Göz ile kulak iki, a??z tek, çok görüp çok dinleyip, az söylemek gerek
Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun
Cümlenin anlam?:E?itimsiz insan, cilas?z aynaya benzer.
Man muss die Leute nehmen, wie sie sind.
Cümlenin anlam?:Bir kula??n? insan sa??r etmeli.
Ein Mensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur
Cümlenin anlam?:Bal?k ba?tan kokar.
Es hilft kein Bad an einem Juden oder Raben
Cümlenin anlam?:At?n kula??n? kesin, yine att?r; domuzun kuyru?unu kesin, yine domuzdur.
Der Fisch stinkt vom Kopf her
Cümlenin anlam?:?ki avukat aras?nda kalan çiftçi, iki kedi aras?nda kalan bal??a benzer.
Man fasst den Wolf nicht am Ohr
Cümlenin anlam?:Kurt kula??ndan tutulmaz.
Ein Bauer zwischen zwei Advokaten ist ein Fisch zwischen zwei Katzen
Cümlenin anlam?:Bal?klar oltayla, insanlar tatl? dille avlan?r.
Tauben Ohren ist schlecht predigen.
Cümlenin anlam?:Sözü söyle alana, kula??nda kalana.
Auge um Auge, Zahn um Zahn
Cümlenin anlam?:Göze göz, di?e di?
Wo einer nicht hören will, da ist alles Reden umsonst.
Cümlenin anlam?:Namaza meyili olmayan?n kula?? ezanda olmaz.
Steter Tropfen höhlt den Stein. (Sürekli damla ta?? deler.)
Eile mit weile.(Acele i?e ?eytan kar???r.)
Alçak gönüllülük süstür, fakat onsuz daha ba?ar?l? olunur.
(Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr)
Kargalarla yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kal?r, ama kalbi karar?r.
Kad?n, çal?nd?ktan sonra duvara as?lacak bir keman de?ildir.
Kart ku?u yolmak zordur.
Ödünç alan, özgürlü?ünü satar.
Rica daima s?cak, te?ekkür daima so?uktur.
Tanr? kar?ncay? yok etmek isteyince, ona kanat takar.
Herkes kendi kaderinin demircisidir.
(Jeder ist seines Glückes Schmied)
E?itim özgürlü?e götürür.3 Ekim 2010
Kadeh içinde, derede bo?ulanlardan çok daha fazla insan bo?ulmu?tur. 28 Eylül 2010
(Im Becher ersaufen mehr Leute als im Bach)
Ufak h?rs?zlar as?l?r, büyük h?rs?zlar serbest b?rak?l?r.
Dü?mek suç de?ildir, dü?üp kalmak suçtur.
Çal??mak ekmek, tembellik k?tl?k getirir.
(Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot)
??, i?i çeker
(Arbeit zieht Arbeit nach sich)
Yemek pi?irmek eski tavalar ile ö?renilir
(Auf alten Pfannen lernt man kochen)
A?açlar gökyüzüne kadar büyümez
?timat kontrole mani de?ildir.
(Bäume wachsen nicht in den Himmel)
Seni besleyen eli ?s?rma.
(BeiB nicht in die Hand, die dich füttert)
Eldeki serçe, damdaki güvercinden iyidir.
(Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach)
Tek gözlü olmak kör olmaktan iyidir.
(Besser einäugig als blind)
Parlayan her ?ey alt?n de?ildir.
(Es ist nicht alles Gold, was glänzt)
Payla??lan sevinç iki kat?na ç?kar.
(Geteilte Freude ist doppelte Freude)
Payla??lan bir ac? yar?ya iner.
(Geteiltes Leid ist halbes Leid)
A?kta ve sava?ta her ?ey mübaht?r.
(In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt)
Sava?, bar???n sa?lad???n? y?k?p gider.
Bar?? zaman?nda bir yumurta, sava? zaman?nda bir öküzden daha iyidir.
Hediye edilen at?n di?ine bak?lmaz.
Bozuk yumurta bütün yeme?i bozar.
Yemekten sonra dinlenmeli veya bin ad?m at?lmal?
(Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun)
E?itimsiz insan, cilas?z aynaya benzer.
(Ein Mensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur)
Bal?k ba?tan kokar.
(Der Fisch stinkt vom Kopf her)
?ki avukat aras?nda kalan çiftçi, iki kedi aras?nda kalan bal??a benzer.
(Ein Bauer zwischen zwei Advokaten ist ein Fisch zwischen zwei Katzen)
Bal?klar oltayla, insanlar tatl? dille avlan?r.
Korkak oldu?unu bilmeyen herkes cesurdur.
Göze göz, di?e di?
(Auge um Auge, Zahn um Zahn)
Hiç bir a?aç ilk darbeyle y?k?lmaz.

#2718

 
© 2015
AŞK