Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anadoluyum Ben ?iiri

Bu sayfam?zda cihan ba?han taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadoluyum ben ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Anadoluyum ben ?iiri:
ANADOLU'YUM BEN
Benim ad?m Anadolu!
Nice yi?itlerin koyun koyuna yatt???,
Dolu dizgin taylar?n oyna?t???,
Toprak renginin sevgi oldu?u vatan benim..
Kaval?n ate?inin yürek da?lad???,
Bahar türkülerine ç?rp?nan mendilin dokundu?u,
Kaneviçedeki nak?? benim.
Nazl? gelinlerin aln?ndaki ter,
Yi?idin kolundaki kuvvet benim..
Sazlarda benim türküm söylenir,
Bana a??tlar yak?l?r,
Çünkü u?runa can verilen kutsal benim..
Yunus'lar?n, Pir Sultan'lar?n, Hac? Bekta?i'lerin harman oldu?u,
Erenlerin yang?n?na çare olan derman benim..
?nsanl?k sava?lar? benim kuca??mda kan- revan oldu
?ecerelerin yaz?ld??? tarih benim..
Ben Anadolu'yum!
Ya??m insanl?k- dünya ya??na e?
Adem'le do?dum, ?sa'yla büyüdüm, Muhammed'le olgunla?t?m
Her gün bir Ali'yle , bir Ahmed'le do?an kader benim..
Burada hüsrand?r topra??n teni,
Sevdad?r gözbebeklerinden akan,
A?lamakt?r ac?n?n ah-u zar nirengi,
Her çilenin ta? diye bas?ld??? sine benim..
Ben bazen sarp kayalardan kopan z?lg?t,
Bazen Munzur'un eteklerindeki kar,
Bazen F?rat'?n azg?n seli,
Her?eye ra?men ben yine benim.
Elbette bir gün dönerim
Anadolu Anadolu diye.
Cihan BA?HAN

#3071

 
© 2015
AŞK