Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ankaray? Dinliyorum ?iiri

Bu sayfam?zda selim gül taraf?ndan orhan veli kan?k'a atfen yaz?lm?? ankara ?iirleri kategorisindeki ankaray? dinliyorum ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Ankaray? dinliyorum ?iiri:
Ankara'y? Dinliyorum
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ne rüzgâr esiyor hafiften
Ne de gözlerim kapal?
Denizin sesi de ?stanbul'a has
Bütün renkler Ankara'da mat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Çankaya s?rtlar?ndan çan sesleri geliyor
Cinnah'?n dibinde yaln?z kalm?? minare
Tunal? Hilmi'de ?uh kahkahalar
Ku?ulu Park'ta insanlar rahat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ülkemin kalp sesleri geliyor kula??ma
Uzun derin bir inilti da??l?yor etrafa
Askerler rap rap meclisin bahçesinde
?rademin boynunda ya?l? bir halat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Vekiller misket oynuyor milletin kaderiyle
Memurlar ö?le paydosunda simit di?lerken
Amirler kebap yiyor künefenin önünden
Açl?ktan garibin midesi kat kat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Hacettepe'de oturmu? a?l?yor k?zlar
?ffet ç??l?klar? dolduruyor gökleri
Rengarenk örtülerle çiçekler açm?? ba?lar
Pencereden bak?yor merhametsiz bir surat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Köprülerin alt?nda bald?r? ç?plak çocuklar
Bir po?etin içinden bali çekiyor
Çingeneler Çinçin' de göbek at?yor
Çiftli?e hapsolmu? türlü türlü hayvanat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ac? bir fren sesi geliyor Dö Gol yolundan
Sanki ç??l??? k?z?n, kula??m? y?rt?yor
Ambulans ba??rarak trafi?i yar?yor
Sona eriyor yine taze bir hayat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Gençlik Park?'n?n banklar? g?c?rd?yor
Lunaparkta e?lence var merakl?s?na
Sevgililer kay?klarda ilan-? a?k ediyor
Çocuklar?n sevgilisi cans?z dönen at
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
K?z?lay'? sel götürmü?, bir insan seli
Kimi i?e gidiyor, kimi saf saf geziyor
Sakarya çay oca??nda biri, bir çay istiyor
Esnaf?n bugün de i?leri kesat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Banliyö treni Sincan yolunu tutmu?
Samanpazar?'nda gelinlik k?zlar al??veri? yap?yor
Bentderesi her zamanki namus pazar?
Haydi güne?! Bugün de biç namusa bir fiyat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Hac? Bayram Camisi yaln?zl???n? ya??yor
Bakanl?klar, Bahçeli, Emek ?en ?akrak
Alt?nda?, Mamak, Kaya? fukara a??rl?yor
Ömrümü yutuyor canavar saat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ne rüzgâr esiyor hafiften
Ne de gözlerim kapal?
Burada hayat?m bölündü lif lif
Bütün renkler Ankara'da mat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
21 Ekim 1997 Ankara

#3070

 
© 2015
AŞK