Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anlaml? Sa?l?k Sözleri

Çörek otu, savunma sistemini dengelemekte ve mümkün oldu?u kadar iyi çal??mas?n? sa?lamaktad?r.

?nsan vücudu, doymam?? ya? asitlerini üretemedi?i için, d??ar?dan almaya mecburdur. Bir gram çörek otu ya??, bu aç?dan günlük ihtiyac?m?z? kar??lamaktad?r. Maren Franz

Az yemek yiyen çok ya?ar. Dr. Nurdan Akay

Açl?ktan daha etkili ve daha zarars?z, masrafs?z tedavi ?ekli yoktur. Dr. Aidin Salih

Ara?t?rmalar duygusal gözya?lar?n?n stresle yükselen baz? kimyasallar? d??ar? atmam?za yard?mc? oldu?unu gösteriyor. Dr. Yasemin Fatih Amato

"Az ye, az uyu, az iç, " ?brâhim Hakk? hazretleri

20 kirazda 12- 25 miligram aras? antosiyanin maddesi bulunuyor ve bu maddenin a?r? kesici etkisi Aspirin'den on kat daha fazla. Dr. Mustafa ?ahin

#573

 
© 2015
AŞK