Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anne Baba ?le ?lgili Sözler

Anneler çocuklar?n akl?ndan tutacaklar? yerde ellerinden tutarlar. ( Drupanlaup)

Ana kollar? ?efkatten yo?rulmu?tur, çocuklar orada derin derin uyurlar. (Victor Hugo)

Anneler her ?eyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. ( N. Alekseyeviç Ostrovski)

Ba?ar?s?zl?k ve felaketlere ra?men, hayata kar?? güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne taraf?ndan büyütülmü? olanlard?r. ( Andre Maurois )

?nsan, babas?na borçlu oldu?u sayg?y? ancak baba oldu?u zaman duyar. ( Goethe)

Baban?n faziletleri, çocuklar?n servetidir. ( Anatole France)

Bir baba yüz ö?retmene bedeldir. ( George Herbert)

Anne kalbi, çocu?un okuludur. ( Henry Ford Beecber)

Kad?nlar zay?ft?r, ama analar kuvvetlidir. ( Victor Hugo)

Hiçbir süs ve tuvalet, bir kad?n?, anal?k sevgisi kadar güzelle?tiremez. ( A. Emile Brocbvogel)

Validelik en sefal? galidir. ( Tevfik Fikret)

Hiç kimse kollar?nda bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve birkaç çocuk aras?ndaki bir anne kadar sayg? de?er de?ildir. ( Goethe)

Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z söyleyeyim: Annem'dir. ( Abrabam Lincoln)

#762

 
© 2015
AŞK